Công văn 79107/CT-TTHT

Công văn 79107/CT-TTHT năm 2017 về phát hành hóa đơn thu các loại dịch vụ chứng khoán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 79107/CT-TTHT 2017 phát hành hóa đơn thu các loại dịch vụ chứng khoán Hà Nội


TNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79107/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty C phần-chứng khoán Phố Wall
(Địa chỉ: Tng 9, Tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP Hà Nội, MST: 0102590252)

Trả lời công văn số 14/KT-WSS đề ngày 01/06/2017 của Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall theo phiếu chuyển số 516/PC-TCT đề ngày 06/06/2017 của Tổng cục Thuế hỏi về việc phát hành hóa đơn thu các loại dịch vụ chứng khoán, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 3/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm xác định thuế GTGT

“Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

1. Đi vi bán hàng hóa là thời điểm chuyn giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. ”

- Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về lập hóa đơn

+ Tại Khoản 2 Điều 16 quy định về lập hóa đơn

“Điều 16. Lập hóa đơn

...2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức "Ngày tháng năm ” lập hóa đơn

... Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

... Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng...

b)... Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000, đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn ” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế"

- Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ công văn số 4855/TCT-CS ngày 19/10/2017 của Tổng cục Thuế

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall (sau đây gọi tt là Công ty) có hoạt động cung ứng dịch vụ môi gii, tư vn đầu tư, lưu ký chứng khoán thì đối với các các khoản phí môi giới, phí dịch vụ ủy thác tin bán chứng khoán, phí dịch vụ giao dịch ký quỹ, phí lưu ký, phí chuyn khoản cho các khách hàng cá nhân có giá trị từ 200.000 đng trở lên, Công ty phải lập hóa đơn cung ứng dịch vụ tại thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền theo quy định.

Để đảm bảo sự thuận tiện, giảm thiểu thời gian và tiết kiệm chi phí, nhân lực trong việc lưu trữ, in n đề nghị Công ty nghiên cứu sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 4 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (báo cáo);
- Phòng Kiểm tra thuế số 4;
- Phòng Qu
n lý n chỉ;
- Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 79107/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu79107/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực07/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 79107/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 79107/CT-TTHT 2017 phát hành hóa đơn thu các loại dịch vụ chứng khoán Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 79107/CT-TTHT 2017 phát hành hóa đơn thu các loại dịch vụ chứng khoán Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu79107/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành07/12/2017
        Ngày hiệu lực07/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 79107/CT-TTHT 2017 phát hành hóa đơn thu các loại dịch vụ chứng khoán Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 79107/CT-TTHT 2017 phát hành hóa đơn thu các loại dịch vụ chứng khoán Hà Nội

            • 07/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực