Công văn 7999/BGTVT-TCCB

Công văn số 7999/BGTVT-TCCB về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7999/BGTVT-TCCB Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo NĐ 132/2007


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 7999/BGTVT-TCCB
V/v Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông.

Bộ Giao thông vận tải nhận được công văn số 622/CGĐ-VP ngày 23 tháng 6 năm 2008 về việc xem xét giải quyết chế độ nghỉ hưu sớm cho ông Trung và ông Nghiệp theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế .

Căn cứ Thông tư 02/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 24/9/2007 và Văn bản số 3772/BNV-TCBC ngày 27/12/2007 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ . Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1- Trường hợp Ông Vũ Tấn Trung và Ông Nguyễn Văn Nghiệp có đơn xin nghỉ hưu sớm theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông cần nghiên cứu Văn bản số 3772/BNV-TCBC ngày 27/12/2007 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ ( Đối tượng áp dụng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ) để xem xét và lập Hồ sơ cho 2 ông có tên trên.

2- Trình tự thực hiện tinh giản biên chế: Thực hiện đầy đủ quy trình quy định tại Điều 4 Nghị định 132/2007/NĐ-CP và phải xây dựng đề án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông nghiên cứu xem xét, nếu có nhu cầu tinh giản biên chế đối với những cán bộ trong chỉ tiêu biên chế được Bộ Giao thông vận tải giao thì phải có kế hoạch theo từng kỳ và lập đề án, trình Bộ GTVT thẩm duyệt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ TCCB (để b/c);
- Lưu VT,TCCB(SH).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TCCB
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Huy

 

Thuộc tính Công văn 7999/BGTVT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7999/BGTVT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2008
Ngày hiệu lực31/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7999/BGTVT-TCCB

Lược đồ Công văn 7999/BGTVT-TCCB Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo NĐ 132/2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7999/BGTVT-TCCB Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo NĐ 132/2007
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7999/BGTVT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Duy Huy
        Ngày ban hành31/10/2008
        Ngày hiệu lực31/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7999/BGTVT-TCCB Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo NĐ 132/2007

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7999/BGTVT-TCCB Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo NĐ 132/2007

           • 31/10/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/10/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực