Công văn 8121/BTC-TTTN

Công văn 8121/BTC-TTTN năm 2018 về đánh giá tình hình quản lý và phát triển chợ đầu mối do Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8121/BTC-TTTN 2018 đánh giá tình hình quản lý và phát triển chợ đầu mối


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8121/BCT-TTTN
V/v đánh giá tình hình quản lý và phát triển chợ đu mi

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 9417/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng và phát triển hệ thống chợ đầu mối, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và các quy hoạch có liên quan; đồng thời, đề xuất dự kiến phát triển chợ đầu mối trên địa bàn theo hướng hiện đại trong thời gian ti (hướng dẫn gửi kèm theo Công văn này).

Đề nghị gửi về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước; email: huongntha@moit.gov.vn: ĐT: 04.22205503) trước ngày 30 tháng 10 năm 2018 để Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- SCT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

ĐỀ CƯƠNG

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CHỢ ĐẦU MỐI
(Kèm theo Công văn số 8121 ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương)

1. Thực trạng phát triển chợ đầu mối:

- Số chợ đầu mối hiện có, liệt kê chi tiết từng chợ.

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng (nhà nước đầu tư; nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng có vốn góp của các tổ chức, cá nhân; xã hội hóa).

- Hình thức quản lý (Ban quản lý, Doanh nghiệp, HTX).

- Cơ sở vật chất - kỹ thuật của hệ thống chợ đầu mối:

+ Về vị trí (địa điểm)

+ Về quy mô (diện tích)

+ Hình thức sử dụng đất (cho thuê, giao)

+ Về phạm vi phục vụ (tỉnh; vùng) ......

+ Về thiết kế kiến trúc và tổ chức không gian: phân khu chức năng; khu sơ chế, bao gói hàng hóa; khu tạm trữ và các khu dịch vụ phụ trợ khác...

+ Về yêu cầu kỹ thuật: cơ sở vật chất kỹ thuật để thực thi các nhiệm vụ về phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm (trang thiết bị kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm, test nhanh...), bảo vệ môi trường, điện, giao thông trong chợ, hệ thống cấp, thoát nước...

- Về hộ kinh doanh tại chợ

+ Tổng số hộ kinh doanh tại các chợ đầu mối, trong đó làm rõ số lượng hộ bán buôn, số hộ kinh doanh thường xuyên và hộ kinh doanh không thường xuyên.

+ Số lượng hộ kinh doanh so với quy mô của chợ.

+ Số lao động tại chợ đầu mối.

- Về hàng hóa lưu thông tại chợ

+ Khối lượng hàng hóa lưu thông tại chợ (ước tính).

+ Tỷ trọng hàng hóa và dịch vụ lưu thông qua chợ đu mối (có so với tng lượng hàng hóa, dịch vụ lưu thông qua các loại hình phân phối khác).

+ Hàng hóa chủ yếu lưu thông qua chợ đầu mối.

+ Nguồn hàng chủ yếu cung ứng vào chợ.

- Đánh giá tác động của chợ đầu mối đối với phát triển kinh tế - xã hội và thương mại trên địa bàn

+ Đối với sản xuất

+ Đối với phát triển thương mại (thương mại nội địa và phục vụ xuất khẩu).

+ Đối với phát triển xã hội (giải quyết việc làm, phát triển văn hóa...).

+ Đóng góp ngân sách nhà nước.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

3. Kiến nghị, đề xuất

- Kiến nghị

- Đề xuất dự kiến phát triển chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh (vị trí, diện tích, quy mô, hình thức sử dụng đất).

- Các thông tin khác (nếu có).

 

BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ CHỢ ĐẦU MỐI

Kèm theo Công văn số            ngày   tháng   năm 2018 của Bộ Công Thương

STT

Tên ch

Diện tích (ha)

Nguồn vốn đầu tư xây dựng ch

Hình thức quản lý

Hình thức sử dụng đất

Ghi chú

Nhà nước đầu tư

Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng có vốn góp của các tổ chức, cá nhân, DN

Xã hội hóa

Ban qun lý

Doanh nghiệp

Hợp tác xã

Giao đất

Cho thuê đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8121/BTC-TTTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8121/BTC-TTTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2018
Ngày hiệu lực05/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8121/BTC-TTTN 2018 đánh giá tình hình quản lý và phát triển chợ đầu mối


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8121/BTC-TTTN 2018 đánh giá tình hình quản lý và phát triển chợ đầu mối
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8121/BTC-TTTN
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýĐỗ Thắng Hải
        Ngày ban hành05/10/2018
        Ngày hiệu lực05/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8121/BTC-TTTN 2018 đánh giá tình hình quản lý và phát triển chợ đầu mối

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8121/BTC-TTTN 2018 đánh giá tình hình quản lý và phát triển chợ đầu mối

             • 05/10/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/10/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực