Công văn 83269/CT-TTHT

Công văn 83269/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi trả chi phí làm visa, thẻ tạm trú cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 83269/CT-TTHT 2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân khoản chi phí làm visa Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83269/CT-TTHT
V/v chính sách thuế TNCN đối với khoản chi trả chi phí làm visa, thẻ tạm trú cho NLĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH công nghệ Huawei Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 33 Keangnam Hanoi Landmark Tower, khu E6, khu đô thị mới, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội)
MST: 0102735469

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 2017/12/01 CV-CT đề ngày 11/12/2017 của Công ty TNHH công nghệ Huawei Việt Nam hỏi về chính sách thuế TNCN đối với khoản chi trả chi phí làm visa, thẻ tạm trú cho người lao động, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 1 Luật số 26/2016/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều về Luật Thuế TNCN.

- Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

- Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 65/2013/NĐ-CP">111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định về các khoản thu nhập chịu thuế:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.7) Các khoản lợi ích khác.

Các khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: chi trong các ngày nghỉ, lễ; thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chi cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn, người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp đồng... ”

- Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 3867/TCT-TNCN ngày 25/8/2017 của Tổng cục thuế:

Căn cứ quy định và hướng dẫn trên:

Trường hợp các khoản chi phí làm thẻ tạm trú, visa cho người lao động nước ngoài do công ty chi trả thay cho người lao động thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và kê khai nộp thuế TNCN theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo)
- Phòng: KT1; PC, TNCN;
- Lưu: VT; TTHT(2).
 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 83269/CT-TTHT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 83269/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/12/2017
Ngày hiệu lực 28/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 83269/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 83269/CT-TTHT 2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân khoản chi phí làm visa Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 83269/CT-TTHT 2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân khoản chi phí làm visa Hà Nội
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 83269/CT-TTHT
Cơ quan ban hành Cục thuế thành phố Hà Nội
Người ký Mai Sơn
Ngày ban hành 28/12/2017
Ngày hiệu lực 28/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 83269/CT-TTHT 2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân khoản chi phí làm visa Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Công văn 83269/CT-TTHT 2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân khoản chi phí làm visa Hà Nội

  • 28/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực