Công văn 8388/BKHĐT-TH

Công văn 8388/BKHĐT-TH năm 2017 về báo cáo dự án đã hoàn thành nhưng chưa cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8388/BKHĐT-TH 2017 hoàn thành nhưng chưa cân đối kế hoạch đầu tư công trung hạn


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8388/BKHĐT-TH
V/v báo cáo dự án đã hoàn thành nhưng chưa cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Ngân hàng: Phát triển Việt Nam, Chính sách xã hội

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 9654/VPCP-KTTH ngày 12 tháng 9 năm 2017 (xin sao gửi kèm theo); Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa phương:

1. Tổng hợp, rà soát các dự án đã hoàn thành thuộc trách nhiệm bố trí vốn của ngân sách trung ương nhưng chưa được cân đối, bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của bộ, ngành và địa phương để thanh toán, trong đó phân loại dự án đã hoàn thành đến ngày 31/12/2014 (trước khi Luật Đầu tư công có hiệu lực) và dự án hoàn thành sau ngày 31/12/2014, làm rõ lý do dự án đã hoàn thành nhưng không bố trí vốn.

2. Đề xuất các giải pháp bổ sung nguồn lực để thanh toán cho các dự án đã rà soát, tổng hợp tại điểm 1 nêu trên.

Đề nghị các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện, báo cáo các nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (02 bản), Bộ Tài chính bằng văn bản và qua thư điện tử tới [email protected] trước ngày 18 tháng 10 năm 2017 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c PTTg Vương Đình Huệ);
- Bộ Tài chính;
- Bộ KH&ĐT: Lãnh đạo Bộ, Cục Phát triển hợp tác xã, các vụ: KTNN, TCTT, KTCN, KTĐPLT, KCHT&ĐT, KHGDTN&MT, QPAN, LĐVX, Văn phòng Bộ;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thế Phương

 

Bộ, ngành/Địa phương...

Biểu mẫu

DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Biểu mẫu kèm theo văn bản số: 8388/BKHĐT-TH ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch các năm

Số vốn đã bố trí đến thời điểm hiện nay

Số vốn còn lại phải thanh toán cho dự án nhưng chưa cân đối được trong kế hoạch đầu tư công trung hạn

Ghi chú

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Dự án hoàn thành trước khi Luật đầu tư công có hiệu lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Dự án hoàn thành sau khi Luật Đầu tư công có hiệu lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8388/BKHĐT-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8388/BKHĐT-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2017
Ngày hiệu lực12/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8388/BKHĐT-TH

Lược đồ Công văn 8388/BKHĐT-TH 2017 hoàn thành nhưng chưa cân đối kế hoạch đầu tư công trung hạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8388/BKHĐT-TH 2017 hoàn thành nhưng chưa cân đối kế hoạch đầu tư công trung hạn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8388/BKHĐT-TH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Thế Phương
        Ngày ban hành12/10/2017
        Ngày hiệu lực12/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8388/BKHĐT-TH 2017 hoàn thành nhưng chưa cân đối kế hoạch đầu tư công trung hạn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8388/BKHĐT-TH 2017 hoàn thành nhưng chưa cân đối kế hoạch đầu tư công trung hạn

             • 12/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực