Công văn 8436/TCHQ-TXNK

Công văn 8436/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng lưu huỳnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8436/TCHQ-TXNK 2017 phân loại mặt hàng lưu huỳnh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8436/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng lưu huỳnh

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1197/HQHP-TXNK ngày 5/9/2017 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về vướng mắc phân loại mặt hàng lưu huỳnh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hướng dẫn cách nhận biết mặt hàng lưu huỳnh thuộc nhóm 25.03 hay nhóm 28.02.

Do Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết hiện nay chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế, cũng như chưa xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn nào cho mặt hàng Lưu huỳnh. Vì vậy, ngày 31/3/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2145/TCHQ-TXNK hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân loại mặt hàng lưu huỳnh. Theo đó, trường hợp mặt hàng Lưu huỳnh nhập khẩu khi xem xét có thể phân loại vào cả hai mã số 2503.00.00 và 2802.00.00, thì việc quyết định mã số cuối cùng dựa trên các căn cứ theo thứ tự ưu tiên sau đây:

(i) Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (nếu có);

(ii) Khai báo của Doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

2. Phân loại mặt hàng lưu huỳnh tại tờ khai số 10073384780/A11 ngày 1/2/2016

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Tham khảo công văn số 4247/BKHCN-CNN ngày 19/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ và công văn số 1359/HC-VP ngày 6/12/2017 của Cục Hóa chất - Bộ Công Thương;

Mặt hàng lưu huỳnh do Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Gelexim làm thủ tục nhập khẩu theo tờ khai số 10073384780/A11 ngày 1/2/2016 tại Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KVI (Cục Hải quan TP. Hải Phòng), theo tài liệu kỹ thuật có quy trình sản xuất là “Phân tách -> Hóa hơi -> Luyện/điều chế -> Trao đổi nhiệt -> đông tụ -> ngưng tụ lưu huỳnh -> Qua nhiệt -> Tạo thành sản phẩm”, phù hợp thuộc mã số 2802.00.00 “Lưu huỳnh, thăng hoa hoặc kết tủa; lưu huỳnh dạng keo”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Kiểm định HQ;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8436/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8436/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2017
Ngày hiệu lực26/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8436/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 8436/TCHQ-TXNK 2017 phân loại mặt hàng lưu huỳnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8436/TCHQ-TXNK 2017 phân loại mặt hàng lưu huỳnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8436/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrịnh Mạc Linh
        Ngày ban hành26/12/2017
        Ngày hiệu lực26/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8436/TCHQ-TXNK 2017 phân loại mặt hàng lưu huỳnh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8436/TCHQ-TXNK 2017 phân loại mặt hàng lưu huỳnh

           • 26/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực