Công văn 8473/QLD-ĐK

Công văn 8473/QLD-ĐK năm 2017 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký từ đợt 148 đến đợt 157 và các số đăng ký cấp năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (công bố bổ sung) do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8473/QLD-ĐK 2017 nguyên liệu dược thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8473/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK từ đợt 148 đến đợt 157 và các SĐK cấp năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (công bố bổ sung)

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc (trừ các nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt) được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký từ đợt 148 đến đợt 157 và các SĐK cấp năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 còn hiệu lực số đăng ký (công bố bổ sung) theo các danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố bổ sung nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK.

PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ,
ĐIỀU HÀNH CỤC
Trương Quốc Cường
Thứ trưởng Bộ Y tế

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8473/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8473/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2017
Ngày hiệu lực20/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8473/QLD-ĐK 2017 nguyên liệu dược thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Công văn 8473/QLD-ĐK 2017 nguyên liệu dược thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép
    Loại văn bảnCông văn
    Số hiệu8473/QLD-ĐK
    Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
    Người kýTrương Quốc Cường
    Ngày ban hành20/06/2017
    Ngày hiệu lực20/06/2017
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
    Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
    Cập nhật5 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Công văn 8473/QLD-ĐK 2017 nguyên liệu dược thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép

         Lịch sử hiệu lực Công văn 8473/QLD-ĐK 2017 nguyên liệu dược thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép