Công văn 850/UBND-TH

Công văn 850/UBND-TH năm 2014 về chấn chỉnh công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 850/UBND-TH 2014 tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 850/UBND-TH
V/v chấn chỉnh công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

An Giang, ngày 07 tháng 8 năm 2014

 

Thực hiện Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức của tỉnh.

Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng chưa thực hiện đầy đủ quy định, trình tự về tuyển dụng, nâng lương, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng, kỷ luật, quản lý hồ sơ... đối với viên chức.

Thực hiện Công văn số 1586/BNV-CCVC ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc tăng cường quản lý công tác tuyển dụng công chức, viên chức và để tăng cường công tác quản lý đội ngũ viên chức của tỉnh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, cơ quan tương đương sở, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

a) Kể từ thời điểm 01 tháng 8 năm 2014, không thực hiện hợp đồng tạm tuyển làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ mang tính chất thường xuyên trong các đơn vị sự nghiệp thay cho việc tuyển dụng theo đúng trình tự thủ tục về thi tuyển hoặc xét tuyển. Đồng thời, Thủ trưởng đơn vị rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các trường hợp đã hợp đồng tạm tuyển trước 01 tháng 8 năm 2014.

b) Việc tuyển dụng viên chức phải đảm bảo những nội dung sau:

- Để kịp thời bổ sung đội ngũ viên chức theo yêu cầu hoạt động, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; hằng năm, trên cơ sở vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc được giao hoặc phê duyệt, các cơ quan đơn vị phải chủ động xây dựng Kế hoạch tuyển dụng để trình cấp thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định theo thẩm quyền trước khi tổ chức thực hiện;

- Trên cơ sở Kế hoạch được duyệt, thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP Thông tư số 15/2012/TT-BNV đảm bảo công khai, minh bạch, theo nguyên tắc cạnh tranh; tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí chức danh nghề nghiệp;

- Kiểm tra chặt chẽ văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan của những người dự tuyển theo quy định.

c) Chủ động rà soát, khắc phục ngay những hạn chế tồn tại trong công tác quản lý và sử dụng viên chức, bao gồm:

- Rà soát lại toàn bộ các hợp đồng làm việc đối với viên chức để kịp thời điều chỉnh theo đúng quy định Luật Viên chức và các quy định pháp luật có liên quan.

- Thường xuyên rà soát các chức danh lãnh đạo được bổ nhiệm có thời hạn để bảo đảm việc bổ nhiệm lại đúng thời gian quy định.

- Bố trí, phân công công tác đảm bảo phù hợp chuyên môn được đào tạo và yêu cầu thực tiễn công việc của đơn vị.

- Chấn chỉnh và đưa chế độ báo cáo thống kê đội ngũ viên chức và quản lý hồ sơ công chức, viên chức vào nề nếp, chính xác, đầy đủ và đúng quy định.

- Thực hiện việc phân công công việc cụ thể, rõ ràng và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của công chức, viên chức (tiến độ, chất lượng, kết quả) và xem đây là căn cứ quan trọng để đánh giá, phân loại công chức, viên chức.

- Rà soát, thống nhất việc lưu trữ hồ sơ công chức, viên chức bổ sung những tài liệu còn thiếu theo đúng quy định.

2. Giao Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết đối với các hợp đồng lao động tạm tuyển được đề cập tại điểm a Khoản 1 Công văn này trước ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Sở Nội vụ có trách nhiệm xây dựng văn bản hướng dẫn về công tác tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp để triển khai thực hiện thống nhất theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn để công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức đi vào nề nếp; kịp thời báo cáo UBND tỉnh để được chỉ đạo giải quyết đối với các trường hợp vượt quá thẩm quyền hoặc xử lý đối với những tập thể, cá nhân cố ý sai phạm, tiêu cực trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan tương đương Sở, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm tinh thần nội dung Công văn này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc thì có văn bản gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Việt Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 850/UBND-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu850/UBND-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2014
Ngày hiệu lực07/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 850/UBND-TH

Lược đồ Công văn 850/UBND-TH 2014 tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 850/UBND-TH 2014 tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức An Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu850/UBND-TH
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýHồ Việt Hiệp
        Ngày ban hành07/08/2014
        Ngày hiệu lực07/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 850/UBND-TH 2014 tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức An Giang

           Lịch sử hiệu lực Công văn 850/UBND-TH 2014 tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức An Giang

           • 07/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực