Công văn 857/BHXH-BT

Công văn 857/BHXH-BT năm 2016 về rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 857/BHXH-BT 2016 lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 857/BHXH-BT
V/v rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2016

 

Kính gửi:

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Kế hoạch số 3825/KH-BHXH ngày 06/10/2015 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam triển khai thực hiện Công văn số 3170/BHXH-BT ngày 24/8/2014 về lập danh sách hộ gia đình (HGĐ) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đến nay vẫn còn tình trạng chưa hoàn thành việc thu thập Mẫu DK01, chất lượng Mẫu DK01 không đúng quy định, thiếu thông tin, thông tin chưa chính xác, chênh lệch so với dân số trên địa bàn... Để khắc phục tình trạng trên và đảm bảo chất lượng thông tin Mẫu DK01, BHXH Việt Nam hướng dẫn quy trình rà soát, đối chiếu, kiểm tra dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT đã nhập vào phần mềm quản lý như sau:

1. Rà soát, xóa dữ liệu trùng trên phần mềm

1.1. Thực hiện xóa dữ liệu trùng đối với các trường hợp:

a) Trùng thông tin toàn bộ HGĐ

- Trường hợp trùng trên cùng địa bàn xã, phường: xác định đúng 01 (một) HGĐ và xóa bỏ HGĐ trùng còn lại.

- Trường hợp trùng khác địa bàn xã, phường: thực hiện xác minh, giữ lại 01 (một) HGĐ nơi có đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú; xoá bỏ HGĐ trùng còn lại.

b) HGĐ không có thành viên

1.2. Người thực hiện: cán bộ Bưu điện trực tiếp rà soát, xóa dữ liệu; cán bộ BHXH chịu trách nhiệm kiểm tra.

1.3. Thời gian hoàn thành: 03 ngày (từ ngày 15-17/3/2016)

2. Đối chiếu thông tin kê khai tại Mẫu DK01 với dữ liệu đã nhập Mẫu DK01 trong phần mềm

2.1. Thực hiện đối chiếu trực tiếp bằng phương pháp thủ công

- Đối chiếu dữ liệu thành viên HGĐ đã nhập vào phần mềm với thông tin HGĐ kê khai tại Mẫu DK01;

- Chỉnh sửa, bổ sung dữ liệu nhập thiếu, chưa chính xác đảm bảo khớp đúng với thông tin HGĐ kê khai tại Mẫu DK01.

2.2. Người thực hiện: Cán bộ Bưu điện trực tiếp đối chiếu; cán bộ BHXH chịu trách nhiệm đôn đốc kiểm tra, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

2.3. Thời gian hoàn thành: 10 ngày (từ ngày 18-27/3/2016)

3. Rà soát dữ liệu thành viên HGĐ với dữ liệu cấp thẻ BHYT của cơ quan BHXH

3.1. Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc BHXH Việt Nam:

- Đối chiếu thông tin thành viên HGĐ đã nhập vào phần mềm theo Mẫu DK01 với dữ liệu cấp thẻ BHYT để phân loại dữ liệu trùng, dữ liệu không trùng, dữ liệu thiếu ngày, tháng sinh hoặc sai thông tin số thẻ BHYT...

- Chuyển dữ liệu đã phân loại cho BHXH tỉnh.

3.2. BHXH tỉnh:

- Nhận dữ liệu đã được phân loại do BHXH Việt Nam cung cấp;

- Tổ chức rà soát dữ liệu trùng thông tin để xác định đối tượng thành viên HGĐ; bổ sung thông tin còn thiếu; điều chỉnh thông tin chưa khớp đúng.

- Gửi dữ liệu sau khi đã rà soát về BHXH Việt Nam.

3.3. Thời gian thực hiện 02 ngày (từ ngày 28-29/3/2016)

4. Một số lưu ý

4.1. Việc tổ chức rà soát, đối chiếu, kiểm tra dữ liệu HGĐ tham gia BHYT thực hiện theo thứ tự các nội dung trên, trường hợp xã hoặc huyện trên địa bàn tỉnh hoàn thiện công đoạn nào trước thời gian quy định thì thực hiện ngay công đoạn tiếp theo, không nhất thiết phải làm xong toàn tỉnh mới đến bước tiếp theo.

4.2. Việc thu thập Mẫu DK01:

- Trường hợp thành viên HGĐ không xác định được ngày, tháng sinh (chỉ có năm sinh) thì ghi bổ sung số chứng minh nhân dân, hoặc ghi số thẻ BHYT hoặc ghi mối quan hệ cha/mẹ vào Cột ghi chú Mẫu DK01.

- Thực hiện bàn giao 03 bên (BHXH, Bưu điện, UBND xã).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;
- Các Ban: CSYT, ST, PC, CNTT, VP;
- Lưu: VT, BT(02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 857/BHXH-BT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu857/BHXH-BT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2016
Ngày hiệu lực14/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 857/BHXH-BT 2016 lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 857/BHXH-BT 2016 lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu857/BHXH-BT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành14/03/2016
        Ngày hiệu lực14/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 857/BHXH-BT 2016 lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế

             Lịch sử hiệu lực Công văn 857/BHXH-BT 2016 lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế

             • 14/03/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/03/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực