Công văn 8688/VPCP-KTN

Công văn 8688/VPCP-KTN năm 2015 về kết quả thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8688/VPCP-KTN thực hiện dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8688/VPCP-KTN
V/v kết quả thực hiện Dự án di dân, tái định cư thy điện Sơn La

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn;
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
-
Bộ Tài chính;
- Ủ
y ban nhân dân các tnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Về các kiến nghị ca Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 7759/BC-BNN-KTHT ngày 22 tháng 9 năm 2015 về báo cáo kết quả thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La đến ngày 31 tháng 8 năm 2015 và nhiệm vụ đến khi hoàn thành Dự án, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đã giao tại Thông báo số 303/TB-VPCP ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

2. Đối với các địa phương:

- Về việc chỉ định thầu đối với các phần việc còn lại của các dự án thành phần trên địa bàn: y ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu thực hiện theo thẩm quyền và quy định hiện hành.

- Hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 151 dự án thành phn đang thi công, chuẩn bị thi công (bao gồm: tỉnh Sơn La 86 dự án, tnh Điện Biên 55 dự án, tỉnh Lai Châu 10 dự án) và sửa chữa các dự án hư hng, xuống cấp do thiên tai trong Quý IV năm 2015

- Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các dự án thành phần đảm bảo tiến độ, chất lượng, mục tiêu, hiệu quả đầu tư của các dự án thành phần.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí trí đủ nguồn vốn ngân sách và Tập Đoàn điện lực Việt Nam chuyển đủ vốn (phần Tập đoàn đóng góp theo Quyết định số 2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) cho các tỉnh đ thực hiện hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch, tiến độ được giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTg CP, các PTTgCP;
-
Các thành viên BCĐNN Dự án TĐ Sơn La;
-
Tập đoàn Điện Lực Việt Nam;
-
VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, KTTH, V.III;
-
Lưu: VT, KTN (3b)

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8688/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8688/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2015
Ngày hiệu lực22/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8688/VPCP-KTN thực hiện dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8688/VPCP-KTN thực hiện dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8688/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành22/10/2015
        Ngày hiệu lực22/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8688/VPCP-KTN thực hiện dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8688/VPCP-KTN thực hiện dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La 2015

           • 22/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực