Thông báo 303/TB-VPCP

Thông báo 303/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 27 tháng 8 năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 303/TB-VPCP Dự án thủy điện Sơn La Lai Châu 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 303/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA - LAI CHÂU TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2015

Trong thời gian từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 8 năm 2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu đã đi kiểm tra các khu tái định cư trên địa bàn các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu và chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu (Ban Chỉ đạo Nhà nước). Tham dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước, đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước, đại diện các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan báo cáo; ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Trong thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thi công trên công trường xây dựng công trình thủy điện Sơn La, Lai Châu đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đạt được nhiều kết quả tốt, thể hiện qua các nội dung sau:

- Thủy điện Sơn La vận hành ổn định, an toàn, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, đến nay Nhà máy đã phát lên hệ thống điện quốc gia khoảng 34,5 tỷ kWh, góp phần quan trọng trong bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước; đến nay hệ thống điện quốc gia đã có dự phòng.

- Công tác di dân, tái định cư của dự án thủy điện Sơn La đã đạt nhiều kết quả tích cực, các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng 2.657 dự án, đạt gần 93% tổng số dự án thành phần đã thực hiện và tiếp tục thực hiện; đã giao 28.645 ha đất tại các khu, điểm tái định cư, trong đó có gần 15 nghìn ha đất nông nghiệp, bình quân mỗi hộ dân sản xuất nông nghiệp có gần 1,2 ha đất canh tác; đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gần 15 nghìn hộ dân, đạt gần 78%; đã thực hiện quyết toán với giá trị đạt 15,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77% giá trị vốn đã giải ngân và gần 60% tổng mức đầu tư của toàn Dự án. Bước đầu ổn định đời sống, thu nhập và sản xuất nông nghiệp của người dân tái định cư; theo kết quả điều tra của các Bộ liên quan, thu nhập bình quân của các hộ dân tái định cư tăng gấp 3 lần so với trước khi tái định cư; tỷ lệ số hộ nghèo trong khu vực tái định cư thấp hơn 8% so với bình quân của các huyện, thị xã, thành phố nơi tiếp nhận dân tái định cư.

- Dự án di dân, tái định cư thủy điện Lai Châu: Tỉnh Lai Châu đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư; hoàn thành di chuyển các hộ dân khỏi vùng ngập lòng hồ, bàn giao vùng lòng hồ cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tích nước hồ chứa, đáp ứng tiến độ nút cống, tích nước hồ chứa thủy điện Lai Châu; cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu tại các khu điểm tái định cư, bố trí tái định cư cho gần 2.000 hộ dân, sắp xếp người dân tái định cư tại các khu, điểm tái định cư từng bước ổn định đời sống, sản xuất tại nơi ở mới.

- Công tác thi công xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu đã bám sát mục tiêu phát điện tổ máy số 1 vào cuối năm 2015. Đã hoàn thành thi công Dự án đường giao thông tránh ngập tỉnh lộ 127 đoạn Nậm Nhùn - Mường Tè - Pắc Ma. Tiến độ thi công đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu đáp ứng yêu cầu đồng bộ với tiến độ phát điện tổ máy số 1.

2. Có được kết quả nêu trên là do sự nỗ lực rất lớn của các cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu trong công tác di dân, tái định cư thủy điện Sơn La và thủy điện Lai Châu. Các Bộ, ngành Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Dự án; Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thi công trực tiếp trên các công trường.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Nhà nước, Phó Thủ tướng biểu dương lãnh đạo và nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu trong vùng dự án và các nhà thầu; biểu dương các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan có liên quan về những cố gắng, nỗ lực, góp phần quan trọng trong thực hiện tốt các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao.

3. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, các Bộ, ngành, địa phương cần quan tâm chỉ đạo để khắc phục trong thời gian tới:

- Công tác thi công đường tránh vai trái đập thủy điện Sơn La chậm.

- Công tác giao đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất cho các hộ dân, thi công xây dựng một số dự án thành phần, quyết toán các hạng mục, công việc đã hoàn thành của cả 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, nhất là tỉnh Điện Biên vẫn còn chậm.

II. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHÍNH THỜI GIAN TỚI

1. Dự án thủy điện Sơn La

a) Dự án xây dựng công trình

- Hoàn thành hạng mục đường tránh vai trái đập trong năm 2015; hoàn thành trồng cây hoàn trả mặt bằng thi công công trình trong quý I năm 2016.

- Hoàn thành phê duyệt quyết toán công trình trong năm 2015 (trừ các hạng mục bổ sung chưa đủ điều kiện quyết toán).

b) Dự án di dân tái định cư

- Các dự án thành phần do Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Lai Châu thực hiện, đảm bảo hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng toàn bộ trong năm 2015, hoàn thành quyết toán trong quý I năm 2016. Thời gian hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng và quyết toán đối với các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 9 năm 2015 theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tập trung hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; giao đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ, hướng dẫn phát triển sản xuất cho các hộ dân tái định cư; hỗ trợ đào tạo nghề, lao động cho các hộ tái định cư phi nông nghiệp.

2. Dự án thủy điện Lai Châu

a) Dự án xây dựng công trình:

- Phát điện tổ máy số 1 trong tháng 12 năm 2015, hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2016;

- Hoàn thành quyết toán trong năm 2017.

b) Dự án đường giao thông tránh ngập tỉnh lộ 127 đoạn Nậm Nhùn - Mường Tè - Pắc Ma: Hoàn thành nghiệm thu và bàn giao cho địa phương trong năm 2015; hoàn thành quyết toán trong năm 2016.

c) Dự án đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu: Đóng điện tháng 10 năm 2015, đáp ứng tiến độ phát điện tổ máy số 1.

d) Dự án di dân tái định cư: Hoàn thành toàn bộ Dự án trong năm 2016; hoàn thành quyết toán trong năm 2017.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG:

1. Bộ Công Thương

- Phê duyệt Bộ đơn giá xây dựng công trình thủy điện Lai Châu năm 2014 và chi phí ăn ca công trình thủy điện Sơn La trong năm 2015.

- Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện cung cấp thiết bị công nghệ còn lại, cung cấp bản vẽ thi công và dự toán Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu đáp ứng tiến độ thi công.

- Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Lai Châu trong mùa lũ hàng năm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam trình.

- Nghiên cứu hiệu quả của các dự án thủy điện trên bậc thang sông Đà khi vận hành chống lũ ở tần suất thấp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các Quy trình có liên quan.

- Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành trồng bù rừng mặt bằng công trường Dự án thủy điện Sơn La trong quý I năm 2016.

- Tổ chức thẩm tra, phê duyệt điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư xây dựng hạng mục Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên vận hành của Công ty thủy điện Sơn La, sau khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam trình.

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình thực hiện Đề án “Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La”, trong đó cần đề xuất cụ thể các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phù hợp sẽ phát triển trong các vùng tái định cư, nhất là khu vực tái định cư đô thị, khu vực không thể bố trí đủ đất cho sản xuất nông nghiệp.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tổng hợp kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu của cả 3 Đoàn công tác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 172/TB-VPCP ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên để rà soát cụ thể từng dự án, hạng mục công trình, đề xuất các dự án, hạng mục công trình chưa cấp thiết, chuyển sang giai đoạn sau; thời gian hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng và hoàn thành quyết toán đối với các dự án, hạng mục công trình cần thực hiện; các cơ chế, chính sách đặc thù cần áp dụng kết thúc sớm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 9 năm 2015.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành thi công, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng các dự án thành phần tại các khu, điểm tái định cư; hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất, giao đất cho các hộ dân tái định cư thủy điện Sơn La theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế và triển khai xây dựng các dự án thành phần; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu theo đúng các quy định hiện hành, đáp ứng tiến độ chung của toàn Dự án thủy điện Lai Châu.

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch và việc chấp hành các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư và các cơ chế, chính sách áp dụng cho các dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La và thủy điện Lai Châu.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan, nghiên cứu lồng ghép Dự án di dân, tái định cư với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo và các chương trình khác có liên quan trên địa bàn các tỉnh; đề xuất các dự án, hạng mục công trình của Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn các tỉnh: Sơn La, Điên Biên, Lai Châu chuyển sang thực hiện ở giai đoạn sau.

- Nghiên cứu kinh nghiệm của tỉnh Lai Châu trong công tác trồng bù rừng để áp dụng rộng rãi trong cả nước việc chuyển đất rẫy đã giao cho các hộ dân để chuyển sang trồng bù rừng khi thực hiện các dự án thủy điện, thủy lợi.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tổ chức tổng kết hoàn thành công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

3. Bộ Giao thông vận tải

Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành khắc phục các điểm sạt trượt, tăng cường công tác đảm bảo giao thông tuyến quốc lộ 12 đoạn thành phố Điện Biên - cầu Lai Hà, đảm bảo giao thông thông suốt, đáp ứng yêu cầu vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ thi công Dự án thủy điện Lai Châu.

4. Bộ Xây dựng

Chỉ đạo Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng thường xuyên kiểm tra chất lượng công trình thủy điện Lai Châu theo quy định.

- Kiểm tra, giám sát việc quy hoạch, xây dựng các khu, điểm tái định cư đô thị thuộc các dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La và Lai Châu; đặc biệt là thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên và thị trấn Phiêng Lanh, tỉnh Sơn La.

5. Bộ Tài chính

- Chỉ đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải ngân kịp thời đối với khối lượng hoàn thành đã đủ điều kiện thanh toán của các dự án: Tuyến đường tránh ngập tỉnh lộ 127; gói thầu cung cấp thiết bị cơ khí thủy công trong nước Dự án thủy điện Lai Châu; các dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La và Lai Châu.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế chuyển nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước hỗ trợ cho công tác di dân tái định cư các dự án thủy điện (trong đó có thủy điện Sơn La) sang EVN theo nguyên tắc tăng giảm vốn. Tài sản cố định được hình thành từ nguồn vốn này được trích khấu hao và tính trong giá thành sản xuất điện năng; khấu hao trích từ tài sản cố định này được sử dụng để đầu tư cho các dự án quan trọng quốc gia còn thiếu vốn đối ứng (trong đó có Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận) và hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư (trong đó có Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La).

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La; hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương sớm hoàn thành quyết toán vốn đầu tư Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án thủy điện Sơn La (bao gồm cả 3 dự án thành phần).

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí đủ vốn theo tiến độ thực hiện Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, đảm bảo tiến độ hoàn thành Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét phương án bố trí vốn đã ứng để thực hiện đầu tư các công trình cấp bách trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên (các dự án: Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai; Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 107, đoạn Chiềng Pấc - Phiêng Lanh; tuyến đường Mường Lay - Nậm Nhùn giai đoạn 1 và Bệnh viện đa khoa thị xã Mường Lay) vào nguồn vốn Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá hiệu quả Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La theo quy định.

7. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tiếp tục chủ trì kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu hoàn thành công tác thu hồi, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La trong năm 2015.

8. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá việc hỗ trợ đào tạo nghề, huấn luyện lao động; đời sống, nơi ở và thu nhập,... của các hộ dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

- Xem xét, giải quyết kiến nghị của EVN và các cơ quan liên quan về việc cho phép tiếp tục áp dụng chế độ tiền lương và phụ cấp cho cán bộ công nhân viên trên công trường thủy điện Lai Châu và thủy điện Huội Quảng theo các Thông tư số 03/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 01 năm 2011 và số 12/2007/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 8 năm 2007 do Bộ ban hành. Trường hợp có nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

9. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam và các ngân hàng thương mại liên quan phối hợp với EVN giải ngân kịp thời giá trị khối lượng hoàn thành của Dự án thủy điện Lai Châu.

10. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu năm 2015 và phát động thi đua phong trào thi đua hoàn thành toàn bộ công trình xây dựng Nhà máy năm 2016.

- Chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất, trình các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (Cờ thi đua của Chính phủ, Anh hùng lao động; Huân chương Lao động, Bằng khen các cấp,...) cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu dịp đưa Tổ máy số 1 vào vận hành vượt tiến độ. Các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng được xem xét thành tích liên tục từ khi tham gia xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La và Nhà máy thủy điện Lai Châu.

11. Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: Tiếp tục triển khai các hoạt động “Công trình thanh niên” theo Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ đầu tư và các lực lượng tham gia thực hiện trên công trường xây dựng thủy điện Lai Châu.

12. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đảm bảo hoàn thành thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng toàn bộ các dự án thành phần; hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; giao đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ, hướng dẫn phát triển sản xuất cho các hộ dân tái định cư; hỗ trợ đào tạo nghề, lao động cho các hộ tái định cư phi nông nghiệp Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La theo tiến độ được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

- Hàng tháng (trước ngày 25 hàng tháng), hàng quý tổng hợp về kết quả thực hiện Dự án và tiến độ thực hiện hoàn thành các dự án thành phần, gửi báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi các Bộ, cơ quan có liên quan để theo dõi, phối hợp.

- Tiếp tục tổ chức đào tạo cán bộ chính quyền cơ sở tại các khu, điểm tái định cư; tổ chức tuyên truyền vận động người dân yên tâm tái định cư, tập trung phát triển sản xuất, ổn định đời sống tại nơi ở mới; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

- Thực hiện tốt kiểm tra, giám sát việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư và giải ngân cho công tác tái định cư; tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình hạ tầng, dự án thành phần; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch và việc chấp hành các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các cơ chế, chính sách áp dụng cho các dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La và thủy điện Lai Châu.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh Lai Châu và Điện Biên chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương giải quyết các tồn tại vướng mắc để hoàn thành giải phóng mặt bằng hành lang tuyến đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu, đáp ứng yêu cầu đóng điện đường dây vào cuối tháng 10 năm 2015.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La và Điện Biên sớm phê duyệt phương án trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác cho khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tập trung chỉ đạo hoàn thành đền bù đất cho các hộ dân trong phạm vi mặt bằng xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La để bàn giao đất cho Chủ đầu tư trong tháng 9 năm 2015 để tổ chức trồng rừng.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu:

+ Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các phương án và thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, lập, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế và thi công xây dựng các dự án thành phần, công trình hạ tầng tại các khu, điểm tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu.

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các kiến nghị của các hộ dân tái định cư xã Lê Lợi về việc một số diện tích đất chưa được đền bù và cơ chế góp đất tham gia cổ phần trong Tập đoàn Cao su Việt Nam. Báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong trường hợp vượt thẩm quyền.

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định đối với công tác thi đua khen thưởng trong việc thực hiện công tác di dân, tái định cư thủy điện Lai Châu.

13. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Bố trí, chuyển kịp thời phần vốn còn lại của Tập đoàn cho Dự án di dân tái định thủy điện Sơn La theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

- Cùng với Nhà thầu vận chuyển có giải pháp đảm bảo vận chuyển thiết bị về công trường; kiểm soát, thực hiện tốt công tác bảo quản, đồng bộ, bàn giao kịp thời thiết bị công nghệ cho lắp đặt các tổ máy nhà máy thủy điện Lai Châu; tổ chức tốt công tác quản lý chất lượng công trình theo quy định.

- Chỉ đạo khẩn trương xử lý các vị trí sạt trượt do mưa lũ gây ra trên tuyến đường tránh ngập tỉnh lộ 127 đoạn Nậm Nhùn - Mường Tè - Pắc Ma; hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng và bàn giao toàn bộ tuyến đường cho địa phương trong năm 2015.

- Chỉ đạo xây dựng đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu, đảm bảo yêu cầu đóng điện trước ngày 31 tháng 10 năm 2015.

- Phê duyệt Thiết kế cơ sở cảnh quan kiến trúc tổng thể công trình thủy điện Lai Châu và tổ chức thực hiện các hạng mục cần thiết, hoàn thành trước khi nghiệm thu, phát điện tổ máy số 1.

- Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực; ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các quy trình, quy phạm vận hành cần thiết theo quy định để có thể đưa tổ máy 1 vào vận hành ổn định, an toàn, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

14. Tổng công ty Sông Đà và các nhà thầu thành viên

- Bố trí đủ cán bộ, công nhân lành nghề, vật tư, thiết bị để thi công đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu, bảo đảm chất lượng yêu cầu.

- Bảo đảm an toàn thi công và thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UB Khoa học - Công nghệ và Môi trường của QH;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt nam;
- UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu;
- Thành viên BCĐNN Dự án TĐ Sơn La - Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Sông Đà;
- Ban quản lý Dự án nhà máy Thủy điện Sơn La;
- Công ty thủy điện Sơn La;
- Ban quản lý Dự án 1 (Bộ GTVT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: Văn thư, KTN (3), v.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 303/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu303/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2015
Ngày hiệu lực04/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 303/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 303/TB-VPCP Dự án thủy điện Sơn La Lai Châu 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 303/TB-VPCP Dự án thủy điện Sơn La Lai Châu 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu303/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành04/09/2015
        Ngày hiệu lực04/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 303/TB-VPCP Dự án thủy điện Sơn La Lai Châu 2015

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 303/TB-VPCP Dự án thủy điện Sơn La Lai Châu 2015

           • 04/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực