Công văn 87/SXD-KT

Công văn 87/SXD-KT năm 2014 sửa đổi Công văn 123/SXD-KTXD hướng dẫn điều kiện năng lực và đánh giá xếp hạng các đơn vị, tổ chức hoạt động tư vấn xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 87/SXD-KT năm 2014 sửa đổi 123/SXD-KTXD năng lực xếp hạng tổ chức tư vấn xây dựng Bến Tre


UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/SXD-KT
V/v sửa đổi, bổ sung Công văn số 123/SXD-KTXD ngày 29/03/2012 của Sở Xây dựng

Bến Tre, ngày 07 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

Các đơn vị, tổ chức hoạt động tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

 

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Sở Xây dựng hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Công văn số 123/SXD-KTXD ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Sở Xây dựng về hướng dẫn điều kiện năng lực và đánh giá xếp hạng các đơn vị, tổ chức hoạt động tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre như sau:

1. Bổ sung Phần I-Các lĩnh vực tư vấn xây dựng yêu cầu phải có đủ điều kiện và năng lực cần thực hiện rà soát, đánh giá xếp hạng:

12. Lập quy hoạch đô thị.

2. Sửa đổi Phần II, khoản 3, điểm c-Phạm vi hoạt động:

- Hạng 1: được thiết kế quy hoạch xây dựng tất cả các loại đồ án quy hoạch xây dựng.

- Hạng 2: được thiết kế quy hoạch xây dựng đồ án quy hoạch xây dựng vùng trong tỉnh, đồ án quy hoạch xây dựng khu công nghệ cao, khu kinh tế đặc thù, đồ án quy hoạch xây dựng khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;

- Các tổ chức thiết kế quy hoạch xây dựng chưa đủ điều kiện xếp hạng theo quy định chỉ được phép thiết kế quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn và quy hoạch chi tiết xây dựng từ 200 ha trở xuống.

3. Bổ sung Phần II-Điều kiện năng lực của từng tổ chức tham gia các lĩnh vực tư vấn xây dựng:

12. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị:

- Tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị phải có các cá nhân đủ điều kiện năng lực chuyên môn theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP để đảm bảo thực hiện đầy đủ các chuyên ngành về quy hoạch không gian, hạ tầng kỹ thuật, kinh tế và môi trường đô thị; có cơ sở vật chất và trình độ quản lý để bảo đảm chất lượng đồ án.

- Tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị có đủ chủ nhiệm đồ án hạng I và có đủ chủ trì bộ môn chuyên ngành hạng I của các chuyên ngành quy hoạch đô thị thì được lập tất cả các đồ án quy hoạch đô thị.

- Tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị có đủ chủ nhiệm đồ án hạng II và có đủ chủ trì bộ môn chuyên ngành hạng II của các chuyên ngành quy hoạch đô thị thì được lập các đồ án quy hoạch chung đô thị loại II trở xuống, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đô thị.

- Tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị chưa có chủ nhiệm đồ án, chủ trì bộ môn chuyên ngành quy hoạch đô thị được phân hạng theo quy định tại Điều 8 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP chỉ được lập đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.

4. Bổ sung Phần III-Điều kiện năng lực của cá nhân khi thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực tư vấn xây dựng:

13. Điều kiện năng lực của chủ nhiệm đồ án quy hoạch đô thị:

a) Hạng I:

- Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch đô thị phù hợp với công việc đảm nhận;

- Đã làm chủ nhiệm 01 đồ án quy hoạch chung đô thị từ loại I trở lên hoặc 02 đồ án quy hoạch chung đô thị loại II hoặc 03 đồ án quy hoạch chung đô thị loại III.

b) Hạng II:

- Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch đô thị phù hợp với công việc đảm nhận;

- Đã làm chủ nhiệm 01 đồ án quy hoạch chung đô thị từ loại II trở lên hoặc 02 đồ án quy hoạch chung đô thị loại III hoặc 03 đồ án quy hoạch chung đô thị loại IV hoặc 04 đồ án quy hoạch chung đô thị loại V.

14. Điều kiện năng lực của chủ trì bộ môn chuyên ngành quy hoạch đô thị:

a) Hạng I:

- Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch đô thị phù hợp với công việc đảm nhận;

- Đã làm chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành 01 đồ án quy hoạch chung đô thị từ loại I trở lên hoặc 02 đồ án quy hoạch chung đô thị loại II hoặc 03 đồ án quy hoạch chung đô thị loại III.

b) Hạng II:

- Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch đô thị phù hợp với công việc đảm nhận;

- Đã làm chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành 01 đồ án quy hoạch chung đô thị từ loại II trở lên hoặc 02 đồ án quy hoạch chung đô thị loại III hoặc 03 đồ án quy hoạch chung đô thị loại IV hoặc 04 đồ án quy hoạch chung đô thị loại V.

15. Chủ nhiệm đồ án quy hoạch đô thị, chủ trì bộ môn chuyên ngành quy hoạch đô thị hạng I được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế tất cả các đồ án quy hoạch đô thị

16. Chủ nhiệm đồ án quy hoạch đô thị, chủ trì bộ môn chuyên ngành quy hoạch đô thị hạng II được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế đối với các đồ án quy hoạch chung đô thị loại II trở xuống, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đô thị.

Trên đây là hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Công văn số 123/SXD-KTXD ngày 29/3/2012 của Sở Xây dựng về hướng dẫn điều kiện năng lực và đánh giá xếp hạng các đơn vị, tổ chức hoạt động tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre, các nội dung khác hướng dẫn tại Công văn số 123/SXD-KTXD vẫn không thay đổi.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Các Sở: KHĐT, GTVT, CT, NN & PTNT,
- Các Sở, ban, ngành có đầu tư XDCT;
- UBND các huyện, Thành phố;
- GĐ, PGĐ SXD;
- Phòng KT, XD, TTra-SXD;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu VT, NB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Trang Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 87/SXD-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu87/SXD-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2014
Ngày hiệu lực07/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 87/SXD-KT năm 2014 sửa đổi 123/SXD-KTXD năng lực xếp hạng tổ chức tư vấn xây dựng Bến Tre


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 87/SXD-KT năm 2014 sửa đổi 123/SXD-KTXD năng lực xếp hạng tổ chức tư vấn xây dựng Bến Tre
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu87/SXD-KT
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýBùi Trang Thuận
       Ngày ban hành07/02/2014
       Ngày hiệu lực07/02/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 87/SXD-KT năm 2014 sửa đổi 123/SXD-KTXD năng lực xếp hạng tổ chức tư vấn xây dựng Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Công văn 87/SXD-KT năm 2014 sửa đổi 123/SXD-KTXD năng lực xếp hạng tổ chức tư vấn xây dựng Bến Tre

           • 07/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực