Công văn 8700/VPCP-KGVX

Công văn 8700/VPCP-KGVX năm 2016 hướng dẫn phạm vi thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8700/VPCP-KGVX hướng dẫn phạm vi thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8700/VPCP-KGVX
V/v hướng dẫn phạm vi thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ (văn bản số 4463/BNV-TL ngày 22 tháng 9 năm 2016) về việc hướng dẫn địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ tại văn bản số 4463/BNV-TL nêu trên về việc giao Ủy ban Dân tộc ban hành văn bản hướng dẫn việc xác định xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi thuộc theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư vào Chương trình 135 năm 2016; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo cho đến khi có văn bản mới để thực hiện thống nhất Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

2. Các Bộ, cơ quan khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản sau:

- Bộ Nội vụ trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2010/NĐ-CP trong năm 2016;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 trước ngày 20 tháng 10 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ và các quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp;
- UBND tỉnh Tây Ninh (để biết);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: PL, V.III, KTTH, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), lb

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8700/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8700/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2016
Ngày hiệu lực13/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8700/VPCP-KGVX hướng dẫn phạm vi thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8700/VPCP-KGVX hướng dẫn phạm vi thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8700/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành13/10/2016
        Ngày hiệu lực13/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8700/VPCP-KGVX hướng dẫn phạm vi thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8700/VPCP-KGVX hướng dẫn phạm vi thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP 2016

           • 13/10/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/10/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực