Công văn 88/TTg-ĐMDN

Công văn 88/TTg-ĐMDN năm 2018 về phê duyệt bổ sung đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 88/TTg-ĐMDN 2018 đơn vị sự nghiệp được chuyển đổi thành công ty cổ phần ở Quảng Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt bổ sung đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty c phần trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (Tờ trình số 4965/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2017 và công văn số 7311/UBND-KTTH ngày 27 tháng 12 năm 2017) và ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (công văn số 11292/BGTVT-QLDN ngày 05 tháng 10 năm 2017), Tài chính (công văn số 13408/BTC-TCDN ngày 05 tháng 10 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8099/BKHĐT-PTDN ngày 03 tháng 10 năm 2017), Tư pháp (công văn số 4699/BTP-PLDSKT ngày 10 tháng 10 năm 2017) về việc phê duyệt Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Nam thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyn Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Nam thành công ty cổ phần, hoàn thành trong giai đoạn 2018 - 2020.

2. Ủy ban nhân dân tnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Nam theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật liên quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: GTVT, TC, KH&ĐT, TP;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).Trung Anh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 88/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu88/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2018
Ngày hiệu lực22/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 88/TTg-ĐMDN

Lược đồ Công văn 88/TTg-ĐMDN 2018 đơn vị sự nghiệp được chuyển đổi thành công ty cổ phần ở Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 88/TTg-ĐMDN 2018 đơn vị sự nghiệp được chuyển đổi thành công ty cổ phần ở Quảng Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu88/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành22/01/2018
        Ngày hiệu lực22/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 88/TTg-ĐMDN 2018 đơn vị sự nghiệp được chuyển đổi thành công ty cổ phần ở Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Công văn 88/TTg-ĐMDN 2018 đơn vị sự nghiệp được chuyển đổi thành công ty cổ phần ở Quảng Nam

           • 22/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực