Công văn 882/SXD-KTKH

Công văn 882/SXD-KTKH hướng dẫn điều chỉnh giá và Hợp đồng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 882/SXD-KTKH hướng dẫn điều chỉnh giá Hợp đồng


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 882/SXD-KTKH
V/v Hướng dẫn điều chỉnh giá và Hợp đồng theo thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây Dựng

Phan Thiết, ngày 20 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành trong tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Các DN tư vấn xây dựng;
- Hội Kiến trúc sư Bình Thuận;
- Hội Xây dựng Bình Thuận;
- Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Bình Thuận;
- Phòng QLĐT thị xã LaGi và Tp.Phan Thiết;
- Phòng Kinh tế huyện Phú Quý và Phòng Công Thương các huyện.

 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ tại văn bản số 164/TTg-CN ngày 29/01/2008 và văn bản số 546/TTg-KTN ngày 14/4/2008 về điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng; Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo) thay thế Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 về việc “Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng”; Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh tại Công văn số 2090/UBND-ĐTQH ngày 06/5/2008 về việc “Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng” (thay thế Công văn số 1351/UBND-ĐTQH ngày 27/3/2008 của UBND tỉnh).

Sở Xây dựng thông báo đến các chủ thể đang hoạt động trong ngành Xây dựng biết việc điều chỉnh giá bắt đầu từ ngày Thông tư 09/2008/TT-BXD có hiệu lực đối với các khối lượng thi công xây lắp từ năm 2007 chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng làm tăng (giảm) chi phí xây dựng công trình ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu (sau đây gọi là khối lượng xây lắp bị ảnh hưởng tăng giá).

Nội dung cụ thể Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008, đề nghị liên hệ với Sở Xây dựng (Phòng Kinh Tế Kế Hoạch) để được sao lục hoặc vào Website Bộ Xây dựng để tra cứu ở đại chỉ: http://www.moc.gov.vn

Trong quá trình áp dụng, nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ảnh trực tiếp về Sở Xây dựng để báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, giải quyết.

Công văn này thay thế Công văn số 589/SXD-KTKH ngày 03/4/2008 của Sở Xây dựng về việc "Hướng dẫn điều chỉnh giá và giá hợp đồng theo Thông tư 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng".

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;  
- UBND tỉnh (B/cáo);
- Lãnh đạo Sở XD (3B)
- Lưu VT-KTKH-QLKT

GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 882/SXD-KTKH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu882/SXD-KTKH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2008
Ngày hiệu lực20/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 882/SXD-KTKH

Lược đồ Công văn 882/SXD-KTKH hướng dẫn điều chỉnh giá Hợp đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 882/SXD-KTKH hướng dẫn điều chỉnh giá Hợp đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu882/SXD-KTKH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýTrần Anh Tuấn
        Ngày ban hành20/05/2008
        Ngày hiệu lực20/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 882/SXD-KTKH hướng dẫn điều chỉnh giá Hợp đồng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 882/SXD-KTKH hướng dẫn điều chỉnh giá Hợp đồng

           • 20/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực