Công văn 885/LĐTBXH-TBLS

Công văn số 885/LĐTBXH-TBLS ngày 26/03/2004 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc giải quyết vướng mắc về trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng

Nội dung toàn văn Công văn 885/LĐTBXH-TBLS giải quyết vướng mắc trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng


BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 885/LĐTBXH-TBLS
V/v giải quyết vướng mắc về trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị định số 69/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 18/2003/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 7 năm 2003 về chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng; các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã khẩn trương tổ chức thực hiện, nhiều người có công giúp đỡ cách mạng, đặc biệt là người được nhà nước khen tặng Huân chương kháng chiến sau ngày 31 tháng 12 năm 1994 đã được hưởng chế độ. Tuy nhiên, một số địa phương có phản ảnh vướng mắc khi xem xét giải quyết trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn giải thích một số điểm như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG:

1. Nghị định số 69/2003/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn 18/2003/TT-BLĐTBXH thực hiện đối với người dân đã trực tiếp giúp đỡ cách mạng được khen tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, Bằng “có công với nước” hoặc Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến, đủ điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận là người có công giúp đỡ cách mạng.

2. Người có công giúp đỡ cách mạng là một đối tượng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Vì vậy được hưởng một chế độ trợ cấp hàng tháng hoặc một chế độ trợ cấp một lần.

II. GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

1. Trong danh sách của gia đình được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Bằng Huân chương kháng chiến có ghi tên 2 người thì một người được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng nếu đủ Điều kiện là người có công giúp đỡ cách mạng (quy định tại Tiết b-3, Khoản b, Điểm 1, Mục I Thông tư số 18/2003/TT-BLĐTBXH).

Trường hợp người đang hưởng trợ cấp chết thì một trong những người có tên trong danh sách hoặc trên trong Bằng Huân chương kháng chiến đủ điều kiện tiếp tục được hưởng trợ cấp hàng tháng.

2. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huân chương hoặc Huy chương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và được tặng thưởng Huân chương hoặc Huy chương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ thì được hưởng một khoản trợ cấp cơ bản hàng tháng mức 110.000 đồng hoặc trợ cấp nuôi dưỡng hàng thức mức 320.000 đồng (nếu có Huân chương kháng chiến) hoặc một chế độ trợ cấp một lần mức 1.000.000 đồng (nếu chỉ có Huy chương kháng chiến).

3. Trong thời kỳ kháng chiến, người dân có công giúp đỡ cách mạng sau đó thoát ly hoặc trực tiếp thâm gia kháng chiến tại địa phương hoặc đang công tác hoặc đang hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội bắt buộc thì không thuộc đối tượng hưởng chế độ người có công giúp đỡ cách mạng (quy định tại Thông tư số 48/TBXH ngày 30 tháng 9 năm 1985 và Thông tư số 18/2003/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

 4. Người dân được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, Bằng “Có công với nước” và được khen tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến là một đối tượng người có công giúp đỡ cách mạng (nếu đủ điều kiện) vì vậy được hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng mức trợ cấp cơ bản 170.000 đồng hoặc mức trợ cấp nuôi dưỡng 420.000 đồng.

5. Người được nhà nước tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến, Huân chương, Huy chương chiến thắng và hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần theo quy định tại Thông tư số 24/1999/TT-LĐTBXH ngày 5 tháng 10 năm 1999 hoặc thuộc diện hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Thông tư số 25/2000/TT-BLĐXH ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì không thuộc diện hưởng trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng (quy định tại Tiết a, Điểm 2, Mục I Thông tư số 18/2003/TT-BLĐTBXH).

6. Bằng Huân, Huy chương kháng chiến khen tặng cho gia đình có 3 con trở lên tòng quân, gia đình cho bộ đội, cơ quan Nhà nước mượn làm nhà kho, trụ sở, nhà ở,... người và gia đình có công giúp đỡ cách mạng các nước thì không thuộc đối tượng hưởng chế độ người có công giúp đỡ cách mạng theo quy định của Thông tư số 18/2003/TT-BLĐTBXH.

7. Người đã hưởng chế độ trợ cấp đối với cán bộ “lão thành cách mạng” hoặc “tiền khởi nghĩa”, nhưng lại được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, Bằng “Có công với nước” thì không đồng thời hưởng trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng và ngược lại (quy định tại Điểm 4, Mục II Thông tư Liên tịch số 06/1999/TTLT/BLĐTBXH-BTCTW ngày 8 tháng 2 năm 1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức Trung ương Đảng).

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Liêu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 885/LĐTBXH-TBLS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu885/LĐTBXH-TBLS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2004
Ngày hiệu lực26/03/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 885/LĐTBXH-TBLS

Lược đồ Công văn 885/LĐTBXH-TBLS giải quyết vướng mắc trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 885/LĐTBXH-TBLS giải quyết vướng mắc trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu885/LĐTBXH-TBLS
       Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
       Người kýNguyễn Đình Liêu
       Ngày ban hành26/03/2004
       Ngày hiệu lực26/03/2004
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 885/LĐTBXH-TBLS giải quyết vướng mắc trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng

          Lịch sử hiệu lực Công văn 885/LĐTBXH-TBLS giải quyết vướng mắc trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng

          • 26/03/2004

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 26/03/2004

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực