Công văn 886/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 886/LĐTBXH-LĐTL giải quyết chế độ lao động dôi dư do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 886/LĐTBXH-LĐTL giải quyết chế độ lao động dôi dư


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 886/LĐTBXH-LĐTL
V/v giải quyết chế độ lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 739/UBND-KTN ngày 05/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xem xét cho ý kiến về việc giải quyết chế độ trợ cấp lao động tại Công ty Công trình đô thị Phan Thiết, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ quy định về chế độ lao động dôi dư chỉ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được chuyển đổi từ công ty nhà nước, công ty thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định về chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhưng chưa giải quyết chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002, Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2004, Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2007, Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ, nay tiếp tục thực hiện sắp xếp lại (cổ phần hóa, giao, bán, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển thành đơn vị sự nghiệp, giải thể, phá sản) theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với Công ty Công trình đô thị Phan Thiết là đơn vị sự nghiệp chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 91/2010/NĐ-CP nêu trên; trong quá trình thực hiện, trường hợp cần thiết phải áp dụng chế độ lao động dôi dư theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ thì đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận báo cáo cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Phạm Minh Huân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 886/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu886/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2012
Ngày hiệu lực28/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 886/LĐTBXH-LĐTL giải quyết chế độ lao động dôi dư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 886/LĐTBXH-LĐTL giải quyết chế độ lao động dôi dư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu886/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Minh Huân
        Ngày ban hành28/03/2012
        Ngày hiệu lực28/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 886/LĐTBXH-LĐTL giải quyết chế độ lao động dôi dư

           Lịch sử hiệu lực Công văn 886/LĐTBXH-LĐTL giải quyết chế độ lao động dôi dư

           • 28/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực