Công văn 888/TTg-KTN

Công văn 888/TTg-KTN về tăng cường công tác quản lý các dự án thủy điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 888/TTg-KTN tăng cường công tác quản lý các dự án thủy điện


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 888/TTg-KTN
V/v tăng cường công tác quản lý các dự án thủy điện

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét báo cáo của Bộ Công Thương (công văn số 28/BC-BCT ngày 19 tháng 3 năm 2010) về kết quả kiểm tra, rà soát, đánh giá về quy hoạch, đầu tư và vận hành các dự án thủy điện, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương:

a) Phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát về quy hoạch và tình hình đầu tư các dự án thủy điện để điều chỉnh hợp lý Quy hoạch thủy điện và Quy hoạch phát triển điện lực các tỉnh.

b) Nghiên cứu, điều chỉnh hợp lý Quy trình vận hành các hồ chứa thủy điện, trong đó cần xem xét việc phối hợp giữa phát điện với cấp nước, đáp ứng nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt, nông nghiệp và môi trường trong mùa kiệt và giảm lũ cho hạ du.

c) Nghiên cứu sửa đổi các Quyết định số 30/2006/QĐ-BCN ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Bộ Công nghiệp quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập, số 37/2007/QĐ-BCN ngày 07 tháng 8 năm 2007 của Bộ Công nghiệp quy định về điều kiện đầu tư các dự án thủy điện và các văn bản pháp lý liên quan khác thuộc thẩm quyền Bộ ban hành để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và đảm bảo quản lý tốt việc đầu tư xây dựng các dự án thủy điện, hoàn thành trong quý III năm 2010.

d) Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý đầu tư xây dựng các dự án thủy điện vừa và nhỏ.

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ, trong năm 2010, nghiên cứu điều chỉnh thống nhất các quy định về phân loại và phân cấp công trình thủy điện tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2009/BXD, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 285:2002 và Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong trường hợp vượt thẩm quyền.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương:

a) Trong năm 2010, nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể về nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thủy điện, trong đó có yêu cầu cụ thể về lưu lượng tối thiểu theo quy định tại Nghị định 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ làm cơ sở xem xét cấp Giấy phép khai thác nước mặt và quy định về trồng rừng khi đầu tư xây dựng các dự án thủy điện, giải pháp thực hiện trong trường hợp địa phương không bố trí được đất trồng rừng.

b) Chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường tại các dự án thủy điện.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an toàn đập.

b) Tăng cường kiểm soát về năng lực, kinh nghiệm của chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công để đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện của các dự án thủy điện trên địa bàn.

c) Định kỳ báo cáo Bộ Công Thương để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện.

d) Thường xuyên kiểm tra, rà soát và thực hiện các thủ tục để loại bỏ hoặc yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh hợp lý các dự án thủy điện thuộc Quy hoạch thủy điện nhỏ đã được phê duyệt, đảm bảo việc đầu tư xây dựng các dự án thủy điện có hiệu quả và bảo vệ môi trường tự nhiên – xã hội.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, Dầu khí VN, CN Than – Khoáng sản VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TKBT, TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 888/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu888/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2010
Ngày hiệu lực31/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 888/TTg-KTN tăng cường công tác quản lý các dự án thủy điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 888/TTg-KTN tăng cường công tác quản lý các dự án thủy điện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu888/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành31/05/2010
        Ngày hiệu lực31/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 888/TTg-KTN tăng cường công tác quản lý các dự án thủy điện

           Lịch sử hiệu lực Công văn 888/TTg-KTN tăng cường công tác quản lý các dự án thủy điện

           • 31/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực