Công văn 8883/BTC-TCDN

Công văn 8883/BTC-TCDN năm 2016 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo Quyết định 2261/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8883/BTC-TCDN hỗ trợ phát triển hợp tác xã Quyết định 2261/QĐ-TTg 2016


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8883/BTC-TCDN
V/v hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển HTX theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian vừa qua, một số địa phương có văn bản đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế tài chính đối với hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực hợp tác xã; Hỗ trợ kinh phí thành lập mới, tổ chức và hoạt động của hp tác xã theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/07/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ vchế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã và Thông tư số 173/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bsung Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/07/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định s 88/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Hợp tác xã. Nội dung chi và mức chi tại hai Thông tư này được căn cứ và áp dụng theo nội dung chi và mức chi tại các Thông tư (đang có hiệu lực thi hành) như sau: Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Thông tư s 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính quy định về nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp.

Ngày 27/01/2014, Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 nêu trên đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều ca Luật Hợp tác xã năm 2012. Tuy nhiên, Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/07/2006 và Thông tư số 173/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính vẫn còn hiệu lực. (chưa có Quyết định bãi bỏ và chưa có Thông tư thay thế).

Thực hiện Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã và Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đang soạn thảo Thông tư hướng dẫn thay thế Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/07/2006 và Thông tư số 173/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính, gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.

Trên cơ sở các nội dung nêu trên và tình hình thực tế dự toán kinh phí hỗ trợ của nhà nước đối với các hợp tác xã tại các địa phương, việc hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực hợp tác xã, hỗ trợ thành lập mới, tổ chc và hoạt động của hợp tác xã theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương căn cứ theo nội dung chi và mức chi quy định tại: Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/07/2006; Thông tư s 173/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012; Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 và Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 nêu trên của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ ĐT, Vụ PC;
- Vụ NSNN; Vụ HCSN;
- Lưu: VT, Cục TCDN (100b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8883/BTC-TCDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8883/BTC-TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2016
Ngày hiệu lực29/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8883/BTC-TCDN hỗ trợ phát triển hợp tác xã Quyết định 2261/QĐ-TTg 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8883/BTC-TCDN hỗ trợ phát triển hợp tác xã Quyết định 2261/QĐ-TTg 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8883/BTC-TCDN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Văn Hiếu
        Ngày ban hành29/06/2016
        Ngày hiệu lực29/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8883/BTC-TCDN hỗ trợ phát triển hợp tác xã Quyết định 2261/QĐ-TTg 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8883/BTC-TCDN hỗ trợ phát triển hợp tác xã Quyết định 2261/QĐ-TTg 2016

           • 29/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực