Công văn 891/VPCP-KTTH

Công văn 891/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý kiến nghị của Hội đồng cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 891/VPCP-KTTH xử lý kiến nghị của Hội đồng cạnh tranh 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 891/VPCP-KTTH
V/v: xử lý kiến nghị của Hội đồng cạnh tranh

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Hội đồng Cạnh tranh.

 

Xét đề nghị của Hội đồng Cạnh tranh tại Báo cáo số 03/BC-HĐCT ngày 12 tháng 01 năm 2016 tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương soạn thảo Quyết định thay thế Quyết định số 82/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với Thành viên Hội đồng Cạnh tranh kiêm nhiệm và người tiến hành, tham gia tố tụng cạnh tranh tại phiên điều trần theo quy định tại Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 891/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu891/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực04/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 891/VPCP-KTTH xử lý kiến nghị của Hội đồng cạnh tranh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 891/VPCP-KTTH xử lý kiến nghị của Hội đồng cạnh tranh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu891/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành04/02/2016
        Ngày hiệu lực04/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 891/VPCP-KTTH xử lý kiến nghị của Hội đồng cạnh tranh 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 891/VPCP-KTTH xử lý kiến nghị của Hội đồng cạnh tranh 2016

             • 04/02/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/02/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực