Quyết định 82/2010/QĐ-TTg

Quyết định 82/2010/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng cạnh tranh kiêm nhiệm và người tiến hành, tham gia tố tụng cạnh tranh tại phiên điều trần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 82/2010/QĐ-TTg chế độ bồi dưỡng thành viên Hội đồng cạnh tranh đã được thay thế bởi Quyết định 35/2016/QĐ-TTg chế độ chức danh Hội đồng Cạnh tranh người tham gia tố tụng cạnh tranh và được áp dụng kể từ ngày 10/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 82/2010/QĐ-TTg chế độ bồi dưỡng thành viên Hội đồng cạnh tranh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 82/2010/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH KIÊM NHIỆM VÀ NGƯỜI TIẾN HÀNH, THAM GIA TỐ TỤNG CẠNH TRANH TẠI PHIÊN ĐIỀU TRẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật cạnh tranh ngày 01 tháng 7 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 05/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành viên Hội đồng cạnh tranh kiêm nhiệm do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm thực hiện hoạt động xử lý, giải quyết khiếu nại đối với vụ việc cạnh tranh liên quan đến các hành vi hạn chế cạnh tranh được bồi dưỡng 800.000 đồng/người/1 tháng (tám trăm nghìn đồng).

Điều 2. Chế độ bồi dưỡng đối với người tiến hành tố tụng cạnh tranh và người tham gia tố tụng cạnh tranh được quy định như sau:

1. Chủ tọa phiên điều trần được bồi dưỡng 100.000 đồng/1 ngày (một trăm nghìn đồng);

2. Thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, Điều tra viên tham gia phiên điều trần được bồi dưỡng 50.000 đồng/1 ngày (năm mươi nghìn đồng);

3. Thư ký phiên điều trần được bồi dưỡng 50.000 đồng/1 ngày (năm mươi nghìn đồng);

4. Giám định viên được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh mời, cảnh sát bảo vệ phiên điều trần được bồi dưỡng 50.000 đồng/1 ngày (năm mươi nghìn đồng);

5. Phiên dịch được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh mời đến phiên dịch tại phiên điều trần được bồi dưỡng 50.000 đồng/1 ngày (năm mươi nghìn đồng) đến 500.000 đồng/1 ngày (năm trăm nghìn đồng);

6. Nhân chứng được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh triệu tập đến phiên điều trần được bồi dưỡng là 30.000 đồng/1 ngày (ba mươi nghìn đồng).

Giám định viên, phiên dịch và nhân chứng được thanh toán chi phí đi lại khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Nguồn kinh phí để chi trả chế độ bồi dưỡng trách nhiệm đối với Thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng cạnh tranh và chế độ bồi dưỡng đối với người tiến hành tố tụng cạnh tranh, người tham gia tố tụng cạnh tranh tại phiên điều trần được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Công thương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 4. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2011.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/2010/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu82/2010/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2010
Ngày hiệu lực01/02/2011
Ngày công báo29/12/2010
Số công báoTừ số 739 đến số 740
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/10/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/2010/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 82/2010/QĐ-TTg chế độ bồi dưỡng thành viên Hội đồng cạnh tranh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 82/2010/QĐ-TTg chế độ bồi dưỡng thành viên Hội đồng cạnh tranh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu82/2010/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành15/12/2010
        Ngày hiệu lực01/02/2011
        Ngày công báo29/12/2010
        Số công báoTừ số 739 đến số 740
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/10/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 82/2010/QĐ-TTg chế độ bồi dưỡng thành viên Hội đồng cạnh tranh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 82/2010/QĐ-TTg chế độ bồi dưỡng thành viên Hội đồng cạnh tranh