Công văn 8934/BGTVT-TTr

Công văn 8934/BGTVT-TTr năm 2014 tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công tác sửa chữa khắc phục tại dự án sau khi đưa vào khai thác bị hằn lún vệt bánh xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8934/BGTVT-TTr 2014 sửa chữa khắc phục dự án sau khi đưa vào khai thác bị hằn lún


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8934/BGTVT-TTr
V/v: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công tác sửa chữa khắc phục tại các dự án sau khi đưa vào khai thác bị hằn lún vệt bánh xe.

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4;
- Ban Quản lý dự án 3;
- Sở GTVT Ninh Bình;
- Ban Quản lý dự án 6.

Thực hiện Quyết định số 2567/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 7 năm 2014 về việc kiểm tra, giám sát chất lượng công tác khắc phục tại các dự án sau khi đưa vào khai thác bị hằn lún vệt bánh xe, kiểm tra việc sản xuất vật liệu, phối trộn cấp phối, sản xuất bán thành phẩm bê tông nhựa (BTN) ....và quy trình thi công mặt đường bê tông nhựa. Sau khi xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra tại Báo cáo số 05/BC-ĐKT ngày 16/7/2014, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) yêu cầu:

1. Yêu cầu các Nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án (QLDA), Tư vấn giám sát (TVGS) các dự án đang sửa chữa khắc phục hằn lún vệt bánh xe:

a. Rà soát lại và chấp thuận Biện pháp thi công, sửa chữa khắc phục hằn lún vệt bánh xe. Nếu biện pháp đã phê duyệt không phù hợp hoặc không đúng quy định thì phải điều chỉnh ngay. Nghiêm túc thực hiện biện pháp thi công đã được chấp thuận.

- Nghiêm túc thực hiện công tác rải thử lớp bê tông nhựa (đặc biệt là với loại vật liệu bê tông nhựa Polyme).

- Kiểm soát chặt chẽ vật liệu đầu vào: nguồn gốc, tính chất cơ lý, thành phần hạt …, bảo quản vật liệu tại bãi tập kết trước khi đưa vào trạm trộn BTN theo đúng quy trình. Kiên quyết đưa vật liệu không đảm bảo chất lượng ra khỏi các bãi tập kết vật liệu.

- Trong quá trình thi công thực tế tuân thủ nghiêm ngặt sơ đồ lu, tốc độ lu, tải trọng lu... được chấp thuận căn cứ vào kết quả rải thử.

- Tăng cường kiểm soát việc vận hành trạm trộn BTN (nhật ký trạm trộn ghi rõ ràng, cán bộ vận hành trạm phải đáp ứng yêu cầu, hiểu rõ quy trình sản xuất Betong nhựa nóng của trạm…).

- Nghiêm túc thực hiện công tác thí nghiệm, thi công, nghiệm thu theo quy định.

b. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ nhân sự, lao động; phương tiện, thiết bị thi công của nhà thầu thi công, tập trung một số nội dung sau:

- Khi có thay đổi nhân sự thì phải có văn bản báo cáo Chủ đầu tư, Nhà đầu tư và phải được chấp thuận của Chủ đầu tư, Nhà đầu tư (lưu ý nhân sự thay đổi phải có chuyên môn, kinh nghiệm tối thiểu bằng nhân sự theo cam kết của nhà thầu thi công trong hồ sơ dự thầu);

- Phương tiện, thiết bị thi công trên công trường phải có đăng ký hành chính, đăng kiểm kỹ thuật theo quy định và phù hợp với cam kết của nhà thầu thi công.

2. Yêu cầu các nhà thầu thi công thực hiện tốt công tác đảm bảo ATGT, ATLĐ và VSMT khi thi công công trình trên đường bộ đang khai thác theo đúng quy định tại thông báo số: 8631/BGTVT-TTr ngày 16/7/2014, về việc tăng cường công tác đảm bảo ATGT, ATLĐ và VSMT đối với các dự án cải tạo nâng cấp mở rộng QL1 và QL14.

3. Đối với các đơn vị:

- Kịp thời đề xuất các giải pháp hữu hiệu để quản lý chặt chẽ chất lượng công trình, đặc biệt là đối với công tác sửa chữa khắc phục vệt hằn lún bánh xe.

- Xây dựng chế tài xử lý trách nhiệm người đứng đầu, tập thể và cá nhân, trên nguyên tắc chịu trách nhiệm đến cùng đối với chất lượng sản phẩm.

4. Công ty công trình giao thông 422, Công ty cổ phần 471, Tư vấn giám sát thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan trong công tác chỉ đạo điều hành, giám sát việc sửa chữa vệt hằn lún bánh xe do chưa thực hiện đầy đủ theo quy trình kỹ thuật thi công. Kết quả thực hiện báo cáo Bộ GTVT (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 08/8/2014.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Cục QLXD & CLCTGT;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu VT, TTr (10 b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA
Lê Văn Doãn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8934/BGTVT-TTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8934/BGTVT-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2014
Ngày hiệu lực23/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8934/BGTVT-TTr 2014 sửa chữa khắc phục dự án sau khi đưa vào khai thác bị hằn lún


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8934/BGTVT-TTr 2014 sửa chữa khắc phục dự án sau khi đưa vào khai thác bị hằn lún
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8934/BGTVT-TTr
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýLê Văn Doãn
        Ngày ban hành23/07/2014
        Ngày hiệu lực23/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8934/BGTVT-TTr 2014 sửa chữa khắc phục dự án sau khi đưa vào khai thác bị hằn lún

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8934/BGTVT-TTr 2014 sửa chữa khắc phục dự án sau khi đưa vào khai thác bị hằn lún

             • 23/07/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/07/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực