Công văn 900/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 900/LĐTBXH-LĐTL áp dụng mức lương tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 900/LĐTBXH-LĐTL áp dụng mức lương tối thiểu


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 900/LĐTBXH-LĐTL
V/v áp dụng mức lương tối thiểu

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh

Trả lời công văn số 128/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 02/03/2012 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh về áp dụng mức lương tối thiểu tính đơn giá tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ, Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 về hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động và Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 về hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu nạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thì từ năm 2012, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác chương trình thủy lợi Bắc Đuống và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống được lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định để xác định đơn giá tiền lương khi bảo đảm đủ các điều kiện:

- Nộp ngân sách nhà nước theo quy định của Nhà nước.

- Phải có lợi nhuận và lợi nhuận kế hoạch không thấp hơn thực hiện của năm trước liền kề (trừ trường hợp do Nhà nước có quyết định can thiệp để bình ổn thị trường; tăng khấu hao để thu hồi vốn nhanh; đổi mới công nghệ; mở rộng sản xuất kinh doanh; đầu tư mới làm giảm lợi nhuận).

- Mức tăng tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân.

2/ Do thực hiện chính sách hỗ trợ thủy lợi phí cho nông dân, dẫn đến Công ty không bảo đảm điều kiện về lợi nhuận theo quy định để lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu chung khi xác định đơn giá tiền lương thì đề nghị quý Sở hướng dẫn Công ty tính toán, xác định lợi nhuận loại trừ yếu tố khách quan (do Nhà nước quy định mức hỗ trợ thủy lợi phí) làm cơ sở lựa chọn mức lương tối thiểu tính đơn giá tiền lương theo quy định trên, đồng thời bảo đảm nguyên tắc năng suất lao động (tính theo khối lượng nhiệm vụ công ích) so với thực hiện năm trước tăng thì tiền lương tăng, năng suất lao động giảm thì tiền lương giảm để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh xem xét, quyết định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh được biết và hướng dẫn công ty thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu: VP, Vụ LĐTL(3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 900/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu900/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2012
Ngày hiệu lực29/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 900/LĐTBXH-LĐTL áp dụng mức lương tối thiểu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 900/LĐTBXH-LĐTL áp dụng mức lương tối thiểu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu900/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Thị Minh
        Ngày ban hành29/03/2012
        Ngày hiệu lực29/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 900/LĐTBXH-LĐTL áp dụng mức lương tối thiểu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 900/LĐTBXH-LĐTL áp dụng mức lương tối thiểu

           • 29/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực