Công văn 901/TCHQ-KTTT

Công văn số 901/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc không thu thuế giá trị gia tăng các ô hàng

Nội dung toàn văn Công văn 901/TCHQ-KTTT không thu thuế giá trị gia tăng các ô hàng


TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 901/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh  

 

Trả lời công văn số 186/UB-TM ngày 12/1/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc không thu thuế giá trị gia tăng các ô hàng: 01 xe trung tâm chỉ huy và thiết bị đi kèm, 01 xe phá bom mìn hiệu NABCO, 16 xe Jeep chuyên dùng hiệu Wrangler nhập khẩu ủy thác qua Công ty TNHH T.N.T để trang bị cho công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố của Công an thành phố Hồ Chí Minh; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 469/VPCP ngày 28/01/2003; số 3559/VPCP-KTTH ngày 21/7/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu phục vụ đảm bảo an toàn giao thông;

- Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

- Căn cứ Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, vật tư xây dựng và phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được;

- Căn cứ công văn số 5125TC/CST ngày 14/5/2004 và công văn số 8499 TC/TCHQ ngày 02/8/2004 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu phục vụ an ninh bằng ngân sách địa phương;

Các mặt hàng bao gồm: 16 xe Jeep chuyên dùng nhập khẩu theo tờ khai số 17/NKDO/KV4-2, số 02/NKDO/KV4-3 ngày 10/3/2004; 01 xe rà phá bom mìn nhập khẩu theo tờ khai số 50677/NK/KD/KVI ngày 12/12/2003 và 01 xe chỉ huy trung tâm kèm phụ tùng nhập khẩu theo tờ khai số 170/NKDO/KV4-2 ngày 18/11/2003 và số 19100/NK/KD/SB ngày 24/10/2003 tại Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm quản lý và sử dụng lô hàng trên đúng mục đích, không được nhượng bán. Nếu sử dụng sai mục đích được miễn hoặc nhượng bán sẽ bị truy thu toàn bộ số thuế giá trị gia tăng chưa thu và bị xử lý, nộp phạt theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH T.N.T (để t/h);
- Cục HQ Tp.HCM (để t/h);
- Lưu: VT, KTTT (5 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 901/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu901/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2006
Ngày hiệu lực08/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 901/TCHQ-KTTT không thu thuế giá trị gia tăng các ô hàng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 901/TCHQ-KTTT không thu thuế giá trị gia tăng các ô hàng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu901/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành08/03/2006
        Ngày hiệu lực08/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 901/TCHQ-KTTT không thu thuế giá trị gia tăng các ô hàng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 901/TCHQ-KTTT không thu thuế giá trị gia tăng các ô hàng

           • 08/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực