Công văn 905/BNN-VP

Công văn 905/BNN-VP thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo 40/TB-VPCP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 905/BNN-VP thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo 40/TB-VPCP


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 905/BNN-VP
V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 40/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục: Thủy sản, Lâm nghiệp;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi.

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 40/TB-VPCP ngày 21/01/2013 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình; Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai một số nội dung sau:

1. Cục Trồng trọt: khẩn trương hoàn thành việc xây dựng thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, trình Bộ xem xét, ban hành.

2. Cục Chăn nuôi: chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình nắm tình hình, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển sản xuất chăn nuôi trên địa bàn, trình Bộ xem xét, quyết định trước ngày 25/2/2013.

3. Về một số đề nghị: không triển khai Dự án xây dựng hồ chứa nước Hưng Thi, huyện Lạc Thủy; điều chỉnh Vườn Quốc gia Ba Vì thuộc phạm vi tỉnh Hòa Bình; Dự án Hệ thống dẫn nước cho huyện Yên Thủy: giao Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp khẩn trương triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 245/TB-VPCP ngày 10/7/2012 của Văn phòng Chính phủ, trình Bộ trước ngày 25/2/2013 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trả lời tỉnh Hòa Bình.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện, đáp ứng tiến độ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- UBND tỉnh Hòa Bình;
- Chánh Văn phòng Bộ;
- Lưu VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 905/BNN-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu905/BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2013
Ngày hiệu lực31/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 905/BNN-VP thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo 40/TB-VPCP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 905/BNN-VP thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo 40/TB-VPCP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu905/BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành31/01/2013
        Ngày hiệu lực31/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 905/BNN-VP thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo 40/TB-VPCP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 905/BNN-VP thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo 40/TB-VPCP

           • 31/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực