Công văn 9061/BTC-CST

Công văn 9061/BTC-CST năm 2020 về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9061/BTC-CST 2020 thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9061/BTC-CST
V/v thuế BVMT đối với nhiên liệu bay

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Tổng Cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 27/7/2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản l Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14, Bộ Tài chính yêu cầu:

- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tốt Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14; chỉ đạo các đơn vị có liên quan đảm bảo hệ thống để quản lý thuế, thực hiện điều chỉnh phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuê theo Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 để người nộp thuế kê khai thuế BVMT đối với nhiên liệu bay được thuận lợi, đúng quy định.

- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và triển khai thực hiện thu thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 kể từ ngày 01/8/2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được nghiên cứu, giải quyết.

Bộ Tài chính hướng dẫn đơn vị, tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Bộ; Tư pháp, Công thương, Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Trang thông tin điện tử BTC, TCT, TCHQ;
- Lưu: VT, Vụ CST(4).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9061/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9061/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2020
Ngày hiệu lực28/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9061/BTC-CST 2020 thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9061/BTC-CST 2020 thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9061/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Đình Thi
        Ngày ban hành28/07/2020
        Ngày hiệu lực28/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9061/BTC-CST 2020 thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9061/BTC-CST 2020 thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

           • 28/07/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/07/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực