Công văn 9080/BGTVT-CQLXD

Công văn 9080/BGTVT-CQLXD năm 2013 báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, mở rộng QL1A đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (QL14) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9080/BGTVT-CQLXD 2013 báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo mở rộng QL1A


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9080/BGTVT-CQLXD
V/v: Báo cáo tiến độ GPMB các Dự án cải tạo, mở rộng QL1A đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (QL14).

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Ban Quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ đại diện Chủ đầu tư, đại diện Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các Sở GTVT: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Kon Tum;
- Các Nhà đầu tư thực hiện dự án BOT, BT: QL1, QL14.

 

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành Dự án cải tạo mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 14) theo yêu cầu của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ vào năm 2016;

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 266/TB-VPCP ngày 24/7/2013 của Văn phòng Chính phủ trong Hội nghị triển khai thực hiện công tác GPMB, đảm bảo ATGT - Dự án cải tạo mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 14) và Công điện số 1308/CĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện GPMB Dự án mở rộng QL1A và đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên;

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị thực hiện báo cáo về công tác GPMB như sau:

1. Nội dung báo cáo

1.1. Tổng quan về công tác GPMB cho từng dự án đi qua các tỉnh, thành phố (chi tiết đến từng huyện) gồm: Đơn vị thực hiện, nguồn vốn giải ngân, các mốc tiến độ chính, diện tích các loại đất thu hồi, công trình hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu tái định cư...

1.2. Tình hình thực hiện công tác GPMB trong tháng và kế hoạch triển khai tháng tiếp theo để có so sánh, đánh giá kết quả thực hiện (chi tiết đến từng huyện). Nêu cụ thể những khó khăn chính, đưa ra các đề xuất và kiến nghị giải pháp xử lý.

1.3. Mẫu báo cáo: Thực hiện theo các mẫu dưới đây

- Mẫu văn bản: Báo cáo tổng quan về Dự án, kết quả thực hiện, kế hoạch GPMB trong tháng tới và nêu những khó khăn chính, đưa ra các đề xuất và kiến nghị giải pháp xử lý.

- Phụ lục 1: Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện GPMB.

- Phụ lục 2: Báo cáo chi tiết kết quả thực hiện trong tháng và kế hoạch tháng tiếp theo (khối lượng thực hiện được xác định theo Biên bản bàn giao mặt bằng).

2. Chế độ báo cáo

Các đơn vị cử cán bộ chuyên trách để làm đầu mối liên lạc, định kỳ hàng tháng lập và gửi báo cáo tình hình thực hiện GPMB cho Bộ GTVT (qua Cục Quản lý XD&CL CTGT) theo quy định sau:

- Nội dung báo cáo: Gồm các nội dung tại điểm 1 của văn bản này.

- Thời hạn nộp báo cáo: Trước ngày 25 hàng tháng (File mềm báo cáo gửi vào địa chỉ Email: [email protected] trước 14h ngày 24 hàng tháng).

3. Việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để Bộ Giao thông vận tải nắm bắt tình hình và có các giải pháp xử lý nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án là hết sức cần thiết. Yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các bộ phận trực thuộc nghiêm túc thực hiện.

4. Trường hợp đơn vị không thực hiện báo cáo hoặc báo cáo muộn, báo cáo không chính xác, người đứng đầu đơn vị và Ban lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Lãnh đạo Bộ GTVT.

5. Giao Cục Quản lý XD&CL CTGT tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện GPMB các dự án, hàng tháng tham mưu Bộ Giao thông vận tải báo cáo Chính phủ.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị khẩn trương báo cáo Bộ Giao thông vận tải (qua Cục QLXD & CL CTGT) xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (danh sách kèm theo);
- UBND tỉnh, th. phố có dự án (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ: KHĐT, TC, KHCN, KCHT;
- Ban QLĐT các DA đối tác công - tư;
- Tổng cục ĐBVN;
- Lưu: VT, CQLXD (06).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

DANH SÁCH

(Kèm theo văn bản số 9080/BGTVT-CQLXD ngày 30 tháng 8 năm 2013)

A. CÁC NHÀ ĐẦU TƯ:

I. Dự án mở rộng QL1A từ Thanh Hóa - Cần Thơ:

1. Liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 và Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng.

2. Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4.

3. Tổng công ty Sông Đà.

4. Công ty Cổ phần TASCO.

5. Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh.

6. Công ty trách nhiệm hữu hạn Trùng Phương.

7. Liên danh Công ty TNHH Hưng Phát + Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng QKL + Công ty CP Xây dựng 699 + Công ty CP Đầu tư và XD Việt Thành.

8. Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5.

9. Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 liên danh với Công ty Thiên Tân.

10. Vinaconex PVC + Nhà đầu tư khác.

11. Công ty cổ phần đầu tư Năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Hoàng.

12. Công ty cổ phần đau tư Đèo Cả.

13. Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 194.

14. Liên doanh Công ty cổ phần đầu tư 577 và Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

15. Công ty Cổ phần BOT Bình Thuận.

16. Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng.

17. Công ty cổ phần đầu tư Đồng Thuận.

18. Công TNHH sản xuất và xây dựng Thi Sơn và Công ty CP Thương mại và Tư vấn đầu tư xây dựng công trình số 9.

II. Quốc lộ 14 (BOT)

1. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long.

2. Liên danh Công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức, Công ty thủy điện Sê San 4A, Công ty cổ phần Đông Hưng Gia Lai (dự kiến).

3. Liên danh Toàn Mỹ 14 - Băng Dương (dự kiến).

4. Công ty Đức Phú.

5. Công ty Cổ phần Đức Thành.

6. Công ty Cổ phần BOT QL14.

B. CÁC BAN QLDA:

- Ban QLDA 1;

- Ban QLDA 2;

- Ban QLDA 4;

- Ban QLDA 5;

- Ban QLDA 6;

- Ban QLDA 7;

- Ban QLDA ATGT;

- Ban QLDA Thăng Long;

- Ban QLDA đường Hồ Chí Minh;

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9080/BGTVT-CQLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9080/BGTVT-CQLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2013
Ngày hiệu lực30/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9080/BGTVT-CQLXD

Lược đồ Công văn 9080/BGTVT-CQLXD 2013 báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo mở rộng QL1A


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9080/BGTVT-CQLXD 2013 báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo mở rộng QL1A
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9080/BGTVT-CQLXD
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýĐinh La Thăng
        Ngày ban hành30/08/2013
        Ngày hiệu lực30/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9080/BGTVT-CQLXD 2013 báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo mở rộng QL1A

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9080/BGTVT-CQLXD 2013 báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo mở rộng QL1A

           • 30/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực