Công văn 92/CV-TA

Công văn 92/CV-TA năm 2014 báo cáo tình hình triển khai các quy định về trang phục Tòa án nhân dân

Nội dung toàn văn Công văn 92/CV-TA 2014 báo cáo tình hình triển khai các quy định trang phục Tòa án nhân dân


TÒA ÁN NHÂN DÂN
T
I CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/CV-TA
V/v: Báo cáo tình hình triển khai các quy định về trang phục Tòa án nhân dân

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các đồng chí Chánh tòa các Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao;
- Các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc xây dựng Đề án đổi mới trang phục cán bộ, công chức Tòa án nhân dân các cấp và Hội thẩm Tòa án nhân dân; để việc xây dựng đề án đáp ứng các yêu cầu đặt ra, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các Đồng chí căn cứ vào Nghị quyết số 221/2003/UBTVQH11 ngày 09/01/2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XI về trang phục đối với cán bộ công chức Tòa án nhân dân và Hội thẩm; Giấy chứng minh Thẩm phán và Giấy chứng minh Hội thẩm; Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT ngày 08/10/2003 Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 221/2003/UBTVQH11 nêu trên; Công văn số 236/2003/TCCB ngày 26/11/2003 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện cấp phát trang phục trong đó, hướng dẫn cụ thể về hình thức, màu sắc, chất liệu đối với từng loại trang phục, chỉ đạo rà soát và báo cáo việc triển khai các quy định nêu trên về trang phục cán bộ, công chức và Hội thẩm Tòa án nhân dân theo các nội dung sau đây:

1. Tình hình thực hiện các quy định về trang phục cán bộ, công chức và Hội thẩm Tòa án nhân dân (Riêng Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình thực hiện các loại trang phục cán bộ, công chức và Hội thẩm Tòa án nhân dân của đơn vị mình và của các Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc quyền quản lý);

2. Những vướng mắc, bất cập phát sinh khi triển khai thực hiện các quy định về trang phục nêu trên (bao gồm những bất cập, hạn chế về chủng loại, số lượng, niên hạn, hình thức, mẫu, màu,....đối với Thẩm phán, công chức, viên chức Tòa án nhân dân và đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân).

3. Sự cần thiết phải đổi mới trang phục cho cán bộ, công chức, Hội thẩm Tòa án nhân dân (chẳng hạn như các quan điểm chủ trương của đảng về cải cách tư pháp; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Tòa án, vị thế của Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp theo quy định của hiến pháp 2013 và các quy định mới của dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi,....).

4. Đề xuất, kiến nghị nhằm đổi mới hoàn thiện các loại trang phục cán bộ, công chức và Hội thẩm Tòa án nhân dân, trong đó cần tập trung làm rõ các vấn đề cụ thể như:

+ Đối với trang phục m việc: Đề xuất sửa đổi, bổ sung trang phục làm việc (trang phục làm việc theo mùa; số lượng, niên hạn cấp, màu sắc,...) phù hợp đối với từng loại cán bộ, công chức, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân; các yêu cầu về sử dụng

+ Đối với trang phục “Lễ phục": Theo quy định hiện hành thì cán bộ, công chức, Hội thẩm Tòa án nhân dân các cấp hiện chưa có loại trang phục này, vì vậy có nên quy định hay không? Nếu có thì đề xuất đối tượng áp dụng (tất cả cán bộ, công chức, Hội thẩm Tòa án nhân dân,...); hình thức (mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc,...) ; niên hạn cấp (ba năm hay năm năm); các yêu cầu sử dụng (mặc vào dịp nào,...);

+ Đối với trang phục “Y phục xét xử”: Có nên hay không nên quy định về “Y phục xét xử” đối với Thẩm phán chủ tọa phiên tòa hay cho các thành viên của Hội đồng xét xử? Lý do? Nếu có thì về hình thức (mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc,...) quy định chung cho Thẩm phán Tòa án các cấp hay quy định mẫu riêng cho từng ngạch Thẩm phán/Hội đồng xét xử để phân biệt theo cấp xét xét xử. Làm rõ ý nghĩa của việc mặc “Y phục xét xử” của Thẩm phán/Hội đồng xét xử; Số lượng, niên hạn cấp “Y phục xét xử” cho từng đơn vị Tòa án căn cứ vào số lượng Thẩm phán của đơn vị đó hay căn cứ vào số lượng án phải giải quyết hoặc kết hợp cả hai tiêu chí này,...; các yêu cầu về sử dụng (mặc khi tiến hành phiên tòa xét xử, giải quyết án,....);

Các đơn vị có thể đề xuất, kiến nghị các loại trang phục khác ngoài các loại trang phục theo gợi ý nêu trên hoặc các vấn đề khác liên quan.

Báo cáo đề nghị gửi về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Thống kê - Tổng hợp) trước ngày 25/8/2014 để tổng hợp xây dựng dự thảo Đề án. Cùng với việc gửi báo cáo qua đường bưu điện, các đơn vị gửi theo đường Email qua địa chỉ: [email protected]

Trên đây là yêu cầu về tình hình triển khai các quy định về trang phục cán bộ, công chức và Hội thẩm Tòa án nhân dân. Để việc triển khai xây dựng Đề án đổi mới trang phục cán bộ, công chức Tòa án nhân dân các cấp và Hội thẩm Tòa án nhân dân đạt hiệu quả, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các Đồng chí nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo)
- Lưu: VP, Vụ TKTH-TANDTC.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC
Bùi Ngọc Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 92/CV-TA

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu92/CV-TA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2014
Ngày hiệu lực12/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 92/CV-TA 2014 báo cáo tình hình triển khai các quy định trang phục Tòa án nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 92/CV-TA 2014 báo cáo tình hình triển khai các quy định trang phục Tòa án nhân dân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu92/CV-TA
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýBùi Ngọc Hòa
        Ngày ban hành12/08/2014
        Ngày hiệu lực12/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 92/CV-TA 2014 báo cáo tình hình triển khai các quy định trang phục Tòa án nhân dân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 92/CV-TA 2014 báo cáo tình hình triển khai các quy định trang phục Tòa án nhân dân

           • 12/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực