Công văn 921/TTg-KTTH

Công văn số 921/TTg-KTTH về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác báo cáo và quyết toán dự án hoàn thành năm 2007 và các biện pháp xử lý vi phạm chế độ báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 921/TTg-KTTH báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành 2007 và các biện pháp xử lý vi phạm


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 921/TTg-KTTH
V/v báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2007 và các biện pháp xử lý vi phạm.

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 5944/BTC-ĐT ngày 22 tháng 5 năm 2008, ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4111/BKH-TCTT ngày 09 tháng 6 năm 2008 về báo cáo tình hình thực hiện công tác báo cáo và quyết toán dự án hoàn thành năm 2007 và các biện pháp xử lý vi phạm chế độ báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng chế độ quy định.

2. Từ năm 2009 trở đi, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thống nhất với Bộ Tài chính:

a) Trừ vào tổng kế hoạch vốn đầu tư của các Bộ, ngành và địa phương tương ứng với số vốn đầu tư chưa được quyết toán đối với các dự án vi phạm thời gian lập và duyệt quyết toán theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm b khoản 4 công văn số 1142/TTg-KTTH ngày 20 tháng 8 năm 2007 về việc xử lý tồn đọng trong tất toán tài khoản cấp phát và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản;

b) Không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư có 3 dự án trở lên vi phạm quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán;

c) Không cho phép nhà thầu tham gia đấu thầu dự án mới khi chưa hoàn thành quyết toán dự án đã thực hiện hoàn thành theo quy định mà lỗi thuộc về các nhà thầu.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP;
- Các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các vụ, cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 921/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu921/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2008
Ngày hiệu lực20/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 921/TTg-KTTH

Lược đồ Công văn 921/TTg-KTTH báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành 2007 và các biện pháp xử lý vi phạm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 921/TTg-KTTH báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành 2007 và các biện pháp xử lý vi phạm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu921/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành20/06/2008
        Ngày hiệu lực20/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 921/TTg-KTTH báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành 2007 và các biện pháp xử lý vi phạm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 921/TTg-KTTH báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành 2007 và các biện pháp xử lý vi phạm

           • 20/06/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/06/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực