Công văn 9218/VPCP-ĐMDN

Công văn 9218/VPCP-ĐMDN về báo cáo công tác tháng 8 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9218/VPCP-ĐMDN 2019 báo cáo công tác tháng 8


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9218/VPCP-ĐMDN
V/v báo cáo công tác tháng 8 năm 2019

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 2060/PTM-VP ngày 01 tháng 9 năm 2019 về báo cáo công tác tháng 8 năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam:

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, phổ biến, tuyên truyền pháp luật, chính sách nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp như chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2018; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính ph những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình giải quyết kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tới các cơ quan quản lý nhà nước từ tháng 10 năm 2016 đến nay, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng Hệ thống này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam biết, phối hp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b), Trung Anh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Thuộc tính Công văn 9218/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9218/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2019
Ngày hiệu lực09/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(14/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9218/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 9218/VPCP-ĐMDN 2019 báo cáo công tác tháng 8


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9218/VPCP-ĐMDN 2019 báo cáo công tác tháng 8
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9218/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành09/10/2019
        Ngày hiệu lực09/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (14/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9218/VPCP-ĐMDN 2019 báo cáo công tác tháng 8

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9218/VPCP-ĐMDN 2019 báo cáo công tác tháng 8

           • 09/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực