Công văn 923/SXD-HĐ

Công văn 923/SXD-HĐ năm 2013 hướng dẫn áp dụng tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần Xây dựng (bổ sung)

Công văn 923/SXD-HĐ 2013 hướng dẫn đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An phần xây dựng bổ sung đã được thay thế bởi Công văn 1715/SXD-HĐ 2014 điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu 182/2013/NĐ-CP Long An và được áp dụng kể từ ngày 17/07/2014.

Nội dung toàn văn Công văn 923/SXD-HĐ 2013 hướng dẫn đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An phần xây dựng bổ sung


UBND TỈNH LONG AN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 923/SXD-HĐ
V/v hướng dẫn áp dụng tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần Xây dựng (bổ sung)

Long An, ngày 12 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban ngành tỉnh;
- UBND Thành phố Tân An;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

 

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng (bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của UBND tỉnh Long An về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần Xây dựng (bổ sung).

Trong thời gian qua, Sở Xây dựng Long An đã tiến hành công bố các Bộ đơn giá gồm:

+ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần Xây dựng (Văn bản công bố số 30/SXD-XD ngày 08/1/2008;

+ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần lắp đặt (Văn bản công bố số 31/SXD-XD ngày 08/1/2008);

+ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần khảo sát xây dựng (Văn bản công bố số 33/SXD-XD ngày 08/1/2008);

+ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần khảo sát xây dựng các công trình chuyên ngành (Văn bản công bố số 92/SXD-XD ngày 21/1/2008);

+ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần đơn giá sửa chữa nhà (Văn bản công bố số 32/SXD-XD ngày 08/1/2008);

+ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công (Văn bản công bố số 28/SXD-XD ngày 08/1/2008).

- Ngày 03/4/2013, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1117/QĐ-UBND V/v công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần Xây dựng (bổ sung); để các đơn vị áp dụng tập đơn giá xây dựng này phù hợp với văn bản hướng dẫn 141/SXD-HĐ ngày 06/02/2012; Sở Xây dựng hướng dẫn cách thức áp dụng như sau:

Trong văn bản hướng dẫn số 141/SXD-HĐ ngày 06/02/2012: hệ số nhân công và máy thi công xây dựng trên cơ sở mức lương tối thiểu áp dụng cho toàn tỉnh là 1.550.000 đồng. Tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần Xây dựng (bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 được xây dựng đơn giá nhân công và máy thi công trên cơ sở mức lương tối thiểu là 1.800.000. Khi áp dụng bộ đơn giá này theo văn bản hướng dẫn số 141/SXD-HĐ ngày 06/02/2012 cần chuyển đổi theo các hệ số sau:

- Lấy chi phí nhân công (bo) trong tập đơn giá nhân hệ số điều chỉnh.

- Lấy chi phí máy nhân công (co) trong tập đơn giá nhân hệ số điều chỉnh.

Cụ thể:

- Chi phí nhân công:

+ Nơi phụ cấp khu vực = 0,00: nhân với hệ số là: 0,859

+ Nơi phụ cấp khu vực = 0,10: nhân với hệ số là: 0,874

+ Nơi phụ cấp khu vực = 0,20: nhân với hệ số là: 0,889

+ Nơi phụ cấp khu vực = 0,30: nhân với hệ số là: 0,904

- Chi phí máy thi công:

+ Nơi phụ cấp khu vực = 0,00: nhân với hệ số là: 0,964

+ Nơi phụ cấp khu vực = 0,10: nhân với hệ số là: 0,968

+ Nơi phụ cấp khu vực = 0,20: nhân với hệ số là: 0,972

+ Nơi phụ cấp khu vực = 0,30: nhân với hệ số là: 0,976

Các đơn vị nêu trên căn cứ vào hướng dẫn của công văn này tổ chức thực hiện.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐ

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Võ Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 923/SXD-HĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu923/SXD-HĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2013
Ngày hiệu lực12/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 923/SXD-HĐ

Lược đồ Công văn 923/SXD-HĐ 2013 hướng dẫn đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An phần xây dựng bổ sung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 923/SXD-HĐ 2013 hướng dẫn đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An phần xây dựng bổ sung
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu923/SXD-HĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýVõ Văn Thành
        Ngày ban hành12/06/2013
        Ngày hiệu lực12/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/07/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Công văn 923/SXD-HĐ 2013 hướng dẫn đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An phần xây dựng bổ sung

        Lịch sử hiệu lực Công văn 923/SXD-HĐ 2013 hướng dẫn đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An phần xây dựng bổ sung