Công văn 927/SXD-KTXD

Công văn 927/SXD-KTXD năm 2014 áp dụng định mức chi phí thiết kế phần thân công trình có nguồn vốn không thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường học nhưng sử dụng thiết kế mẫu nhà lớp học, trường học, nhà công vụ giáo viên của Chương trình do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 927/SXD-KTXD 2014 chi phí công trình sử dụng thiết kế Chương trình Kiên cố hóa trường học Quảng Bình


UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 927/SXD-KTXD
V/v áp dụng định mức chi phí thiết kế phần thân các công trình có nguồn vốn không thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường học nhưng sử dụng thiết kế mẫu nhà lớp học, trường học, nhà công vụ giáo viên của Chương trình

Quảng Bình, ngày 16 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Ngày 28/3/2003 Bộ Xây dựng ban hành thiết kế mẫu nhà lớp học, trường học phục vụ chương trình kiên cố hóa trường học của Chính phủ tại Quyết định số 355/QĐ-BXD Để tiết kiệm kinh phí trong khâu thiết kế, trên cơ sở thiết kế mẫu của Bộ Xây dựng, Ban chỉ đạo chương trình Kiên cố hóa trường lớp học tỉnh Quảng Bình đã giao Sở Xây dựng tổ chức thiết kế các mẫu nhà lớp học thuộc các cấp học và nhà công vụ giáo viên. Tập thiết kế mẫu do sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành là Thiết kế bản vẽ thi công (đã thiết kế chi tiết toàn bộ phần thân, điện, nước, dự toán khối lượng phần thân, điện, nước và thuyết minh thiết kế, dự toán).

Hiện nay, đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 của tỉnh Quảng Bình đã kết thúc. Tuy nhiên, các công trình, dự án khác có nguồn vốn không thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học vẫn áp dụng Tập thiết kế mẫu trên, khi sử dụng Tập thiết kế mẫu này thì chi phí thiết kế (chi phí lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật) phần thân công trình thứ nhất được tính bằng hệ số K=0,36; công trình thứ hai trở đi được tính bằng hệ số k=0,18 (vận dụng theo Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình).

Sở Xây dựng thông báo để các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để biết);
- Lưu: VT, P.KTXD.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Quyết

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 927/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu927/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2014
Ngày hiệu lực16/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 927/SXD-KTXD 2014 chi phí công trình sử dụng thiết kế Chương trình Kiên cố hóa trường học Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 927/SXD-KTXD 2014 chi phí công trình sử dụng thiết kế Chương trình Kiên cố hóa trường học Quảng Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu927/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Văn Quyết
        Ngày ban hành16/07/2014
        Ngày hiệu lực16/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 927/SXD-KTXD 2014 chi phí công trình sử dụng thiết kế Chương trình Kiên cố hóa trường học Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Công văn 927/SXD-KTXD 2014 chi phí công trình sử dụng thiết kế Chương trình Kiên cố hóa trường học Quảng Bình

           • 16/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực