Công văn 9361/TCHQ-PC

Công văn 9361/TCHQ-PC năm 2015 vướng mắc xử lý vi phạm hành chính trong công tác trị giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9361/TCHQ-PC xử lý vi phạm hành chính trong công tác trị giá 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9361/TCHQ-PC
V/v vướng mắc XLVPHC trong công tác trị giá

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời Công văn số 6360/HQHP-TXNK ngày 26/8/2015 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về vướng mắc xử lý vi phạm hành chính trong công tác kiểm tra trị giá, Tổng cục có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan năm 2014, khoản 1 Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 thì người khai hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã kê khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình; tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan 2014 và Nghị định 08/2015/NĐ-CP; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Theo đó, nếu người khai hải quan không khai, khai sai trị giá tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn; trốn thuế, gian lận thuế thì căn cứ hồ sơ vụ việc cụ thể, quy định tại Điều 8 và Điều 13 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 để x lý vụ việc theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Lưu: VT, PC (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9361/TCHQ-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9361/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2015
Ngày hiệu lực12/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9361/TCHQ-PC xử lý vi phạm hành chính trong công tác trị giá 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 9361/TCHQ-PC xử lý vi phạm hành chính trong công tác trị giá 2015
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu9361/TCHQ-PC
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýVũ Văn Hải
       Ngày ban hành12/10/2015
       Ngày hiệu lực12/10/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 9361/TCHQ-PC xử lý vi phạm hành chính trong công tác trị giá 2015

          Lịch sử hiệu lực Công văn 9361/TCHQ-PC xử lý vi phạm hành chính trong công tác trị giá 2015