Công văn 2334/TCHQ-TXNK

Công văn 2334/TCHQ-TXNK năm 2017 xử lý vi phạm trong lĩnh vực trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2334/TCHQ-TXNK 2017 xử lý vi phạm trong lĩnh vực trị giá hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2334/TCHQ-TXNK
V/v xử lý vi phạm trong lĩnh vực trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 805/HQHCM-TXNK của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh vướng mắc liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính về trị giá hải quan đối vi trường hợp bác bỏ trị giá khai báo trong thông quan hoặc bác bỏ trị giá khai báo sau khi thực hiện tham vấn. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 (sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quy định hành chính trong lĩnh vực hải quan;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế; điểm a.1 khoản 1 và điểm g.1 khoản 3 Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTG ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính;

Đối chiếu với các quy định nêu trên thì các trưng hợp bác bỏ trị giá khai báo khi kiểm tra trị giá tại khâu trong thông quan hoặc bác bỏ trị giá khai báo khi thực hiện tham vấn dưới đây phải xử phạt vi phạm hành chính theo quy định:

a) Không khai hoặc khai sai về tên hàng;

b) Người khai hải quan không kê khai hoặc kê khai không đúng, không đủ các chỉ tiêu liên quan đến trị giá hải quan trên tờ khai hải quan hoặc tờ khai trị giá (nếu có).

c) Các nội dung về trị giá, điều kiện giao hàng trên hóa đơn thương mại không phù hợp với nội dung tương ứng (nếu có) trên vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật.

d) Người khai hải quan áp dụng không đúng trình tự, điều kiện, nội dung phương pháp xác định trị giá hải quan.

đ) Người khai thuế dựa vào các tài liệu không hợp pháp để khai báo căn cứ tính thuế, tính và kê khai số thuế phải nộp; không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ, chính xác các căn cứ tính thuế làm cơ sở cho việc tính thuế;

e) Cơ quan hải quan có đủ bằng chứng về việc khai báo trị giá không đúng với trị giá giao dịch thực tế.

Công văn này thay thế nội dung hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp bác bỏ trị giá khai báo trong thông quan hoặc bác bỏ trị giá khai báo sau khi thực hiện tham vấn tại các công văn số: 6793/TCHQ-PC ngày 24/7/2015, số 9361/TCHQ-PC ngày 12/10/2015, số 9842/TCHQ-PC ngày 23/10/2015, số 12220/TCHQ-PC ngày 25/12/2015, s 4019/TCHQ-PC ngày 17/5/2016, số 4020/TCHQ-PC ngày 17/5/2016, số 223/TCHQ-PC ngày 13/10/2016, số 10240/TCHQ-PC ngày 02/11/2015 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để c/đạo);
- Vụ PC (để th/h);
- Lưu: VT, TXNK (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2334/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2334/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2017
Ngày hiệu lực07/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2334/TCHQ-TXNK 2017 xử lý vi phạm trong lĩnh vực trị giá hải quan


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 2334/TCHQ-TXNK 2017 xử lý vi phạm trong lĩnh vực trị giá hải quan
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu2334/TCHQ-TXNK
     Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
     Người kýNguyễn Dương Thái
     Ngày ban hành07/04/2017
     Ngày hiệu lực07/04/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Công văn 2334/TCHQ-TXNK 2017 xử lý vi phạm trong lĩnh vực trị giá hải quan

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2334/TCHQ-TXNK 2017 xử lý vi phạm trong lĩnh vực trị giá hải quan

         • 07/04/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/04/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực