Công văn 10240/TCHQ-PC

Công văn 10240/TCHQ-PC năm 2015 vướng mắc thực hiện Luật Hải quan 54/2014/QH13 do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10240/TCHQ-PC vướng mắc thực hiện Luật Hải quan 54/2014/QH13 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10240/TCHQ-PC
V/v vướng mắc thực hiện Luật

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời Công văn số 2840/HQHCM-TXNK ngày 14/10/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo nội dung về vướng mắc triển khai thực hiện Luật Hải quan số 54/2014/QH13, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thực hiện Công văn số 9361/TCHQ-PC ngày 12/10/2015, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau: căn cứ điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; khoản 3 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC và điểm g.1.2 khoản 3, Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì đề xuất của đơn vị là không có cơ sở. Trường hợp bác bỏ trị giá khai báo do hồ sơ không thỏa mãn điều kiện quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC vẫn xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

2. Về kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết, thực hiện theo quy định riêng về thủ tục kiểm tra và xác định xuất xứ đối với từng mẫu C/O tại các Thông tư do Bộ Công Thương ban hành. Tùy thuộc vào các cam kết quốc tế trong từng Hiệp định khác nhau mà có các quy định về kiểm tra xut xứ khác nhau. Do đó, không thể quy định giống nhau cho việc thực hiện các Hiệp định cam kết khác nhau. Trường hợp đơn vị có vướng mắc về việc kiểm tra đối với từng mẫu C/O cụ thể thì báo cáo để Tổng cục trả lời, hướng dẫn thực hiện thống nhất.

3. Để tra cứu thông tin tờ khai luồng xanh, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện tra cứu tại Hệ thng thông tin về trị giá (GTT02), chức năng 3.06 “Tra cứu lịch sử tờ khai” để thực hiện tìm kiếm kết quả phân luồng. Trường hợp không tìm thấy chức năng 3.06 trên Hệ thống thông tin về trị giá (GTT02) thì liên hệ với bộ phận quản trị hệ thống tại các Cục để được phân quyn.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10240/TCHQ-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10240/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2015
Ngày hiệu lực02/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10240/TCHQ-PC vướng mắc thực hiện Luật Hải quan 54/2014/QH13 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 10240/TCHQ-PC vướng mắc thực hiện Luật Hải quan 54/2014/QH13 2015
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu10240/TCHQ-PC
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýVũ Ngọc Anh
       Ngày ban hành02/11/2015
       Ngày hiệu lực02/11/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 10240/TCHQ-PC vướng mắc thực hiện Luật Hải quan 54/2014/QH13 2015

          Lịch sử hiệu lực Công văn 10240/TCHQ-PC vướng mắc thực hiện Luật Hải quan 54/2014/QH13 2015