Công văn 9519/BTC-QLN

Công văn 9519/BTC-QLN năm 2019 về hạch toán mục lục ngân sách vốn viện trợ của Việt Nam cho Lào và Campuchia do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9519/BTC-QLN 2019 hạch toán mục lục ngân sách vốn viện trợ của Việt Nam cho Lào


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9519/BTC-QLN
V/v hạch toán mục lục ngân sách vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đ đảm bảo tổng hợp đầy đủ, kịp thời số liệu về tình hình giải ngân vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam cho Lào, Campuchia phục vụ cho công tác quản lý nguồn vốn nêu trên và cung cấp thông tin về cấp vốn viện trợ cho Chính phủ Lào, Chính phủ Campuchia, Bộ Tài chính đề nghị:

1) Thực hiện hạch toán vốn viện trợ cho Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia của các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng mục lục ngân sách nhà nước quy định của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:

- Mã chương: Đối với viện trợ cho Lào, Campuchia giao cho các Bộ, cơ quan trung ương thì hạch toán theo mã Chương của đơn vị dự toán cp I theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư số 324/2016/TT-BTC nêu trên. Đối với viện trợ cho Lào, Campuchia giao cho các địa phương thực hiện được hạch toán chung vào Chương 399 - Các đơn vị khác thuộc NSTW.

- Mã Loại: 400 - Tài chính khác.

- Mã Khoản: 402 - Viện trợ.

- Mã Mục: 7400 - Chi viện trợ.

- Mã Tiểu mục: 7401 - Chi đào tạo học sinh Lào; 7402 - Chi đào tạo học sinh Campuchia; 7405 - Chi thực hiện dự án đầu tư viện trợ cho Lào; 7406 - Chi thực hiện dự án đầu tư viện trợ cho Campuchia. Đối với các khoản viện trợ thực hiện dự án có tính chất chi sự nghiệp (dự án quy hoạch, điu tra, môi trường, địa hình...) được hạch toán Tiu mục 7403 - Chi viện trợ khác cho Lào hoặc Tiu mục 7404 - Chi viện trợ khác cho Campuchia.

2) Về thời gian và thời hạn thực hiện hạch toán ngân sách: từ năm ngân sách 2019.

3) Kho bạc nhà nước trin khai việc kiểm soát thanh toán vốn của các Cơ quan thực hiện hạch toán mục lục ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ theo hướng dẫn nêu trên.

Bộ Tài chính xin thông báo để Quý Cơ quan có cơ sở thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc nhà nước;
- Các Vụ: NSNN, PC, ĐT, HCSN;
-
Lưu VT, QLN. (4b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9519/BTC-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9519/BTC-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2019
Ngày hiệu lực16/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9519/BTC-QLN

Lược đồ Công văn 9519/BTC-QLN 2019 hạch toán mục lục ngân sách vốn viện trợ của Việt Nam cho Lào


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9519/BTC-QLN 2019 hạch toán mục lục ngân sách vốn viện trợ của Việt Nam cho Lào
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9519/BTC-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Xuân Hà
        Ngày ban hành16/08/2019
        Ngày hiệu lực16/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 9519/BTC-QLN 2019 hạch toán mục lục ngân sách vốn viện trợ của Việt Nam cho Lào

             Lịch sử hiệu lực Công văn 9519/BTC-QLN 2019 hạch toán mục lục ngân sách vốn viện trợ của Việt Nam cho Lào

             • 16/08/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/08/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực