Công văn 952/VPCP-KGVX

Công văn 952/VPCP-KGVX năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ và định biên của Ban Xây dựng 64 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 952/VPCP-KGVX 2018 chức năng nhiệm vụ và định biên của Ban Xây dựng 64


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 952/VPCP-KGVX
V/v chức năng, nhiệm vụ và định biên của Ban Xây dựng 64

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 248/BGTVT-TCCB ngày 09 tháng 01 năm 2018) về chức năng, nhiệm vụ, định biên của Ban Xây dựng 64, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu hồ sơ (bản chụp kèm theo) và thực hiện chỉ đạo tại văn bản số 13408/VPCP-KGVX ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
-
Các Phó TTg (để b/c);
- Bộ Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; Vụ TH;
- Lưu: VT
, KGVX (3), 1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 952/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu952/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2018
Ngày hiệu lực25/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 952/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 952/VPCP-KGVX 2018 chức năng nhiệm vụ và định biên của Ban Xây dựng 64


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 952/VPCP-KGVX 2018 chức năng nhiệm vụ và định biên của Ban Xây dựng 64
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu952/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành25/01/2018
        Ngày hiệu lực25/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 952/VPCP-KGVX 2018 chức năng nhiệm vụ và định biên của Ban Xây dựng 64

             Lịch sử hiệu lực Công văn 952/VPCP-KGVX 2018 chức năng nhiệm vụ và định biên của Ban Xây dựng 64

             • 25/01/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/01/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực