Công văn 9672/BKHĐT-TTr

Công văn 9672/BKHĐT-TTr năm 2015 hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2016 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9672/BKHĐT-TTr hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra ngành kế hoạch đầu tư 2016


BỘ K HOẠCH VÀ ĐU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9672/BKHĐT-TTr
V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành KH&ĐT năm 2016

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chánh Thanh tra SKế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở nhiệm vụ công tác của ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2016; căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; theo hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2016 tại Công văn số 2989/TTCP-KHTCTH ngày 20/10/2015 của Thanh tra Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2016.

Theo đó, hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư cần được triển khai có hiệu quả, bám sát và đáp ứng được các yêu cầu của việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tăng cường công tác quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, cụ thể:

1. Tập trung thanh tra, kiểm tra việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư; quá trình thực hiện dự án; nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là các dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư lớn thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo chđạo của Thủ tướng Chính phtại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bn từ ngun vn đu tư công.

2. Thanh tra về công tác quản lý và thực hiện các Chương trình, Dự án sử dụng vốn ODA thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

3. Tiến hành thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực, như: đầu tư trong nước; doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh; hợp tác xã... để bước đầu đánh giá việc triển khai thực hiện Luật đầu tư năm 2014, Luật doanh nghiệp năm 2014.

4. Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc các vụ việc do Chtịch Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở giao.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí nhân lực và các điều kiện cần thiết để đm bảo hoàn thành có cht lượng Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

6. Kế hoạch thanh tra chuyên ngành sau khi được ban hành cần phải được theo dõi, đánh giá việc thực hiện, đồng thời tiến hành sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ gửi về Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-BKHĐT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

7. Thanh tra Bộ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2016 của các Sở Kế hoạch và Đầu tư; tng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ trưởng và Thanh tra Chính phủ.

Trên đây là hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đu tư nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ;
- Trung tâm Tin học (để đăng trên trang Web Bộ);
- Lưu; VT, TTr.

TL. B TRƯỞNG
CHÁNH THANH TRA
Trần Kỳ Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9672/BKHĐT-TTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9672/BKHĐT-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2015
Ngày hiệu lực30/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9672/BKHĐT-TTr hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra ngành kế hoạch đầu tư 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9672/BKHĐT-TTr hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra ngành kế hoạch đầu tư 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9672/BKHĐT-TTr
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýTrần Kỳ Sơn
        Ngày ban hành30/10/2015
        Ngày hiệu lực30/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 9672/BKHĐT-TTr hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra ngành kế hoạch đầu tư 2016

         Lịch sử hiệu lực Công văn 9672/BKHĐT-TTr hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra ngành kế hoạch đầu tư 2016

         • 30/10/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/10/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực