Công văn 970/TCT-DNNN

Công văn số 970/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về chính sách tài nguyên nước thủy điện

Nội dung toàn văn Công văn 970/TCT-DNNN chính sách tài nguyên nước thủy điện


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 970/TCT-DNNN
V/v: Thuế tài nguyên nước thủy điện

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Hòa Bình 

 

Trả lời công văn số 106/CT-QLDN ngày 15/02/2006 của Cục thuế tỉnh Hòa Bình hỏi về chính sách thuế tài nguyên nước thủy điện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về kê khai, nộp thuế tài nguyên nước thủy điện năm 2006

Căn cứ quy định tại Thông tư số 05/2006/TT-BTC ngày 19/01/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng để sản xuất thủy điện thì: Hàng tháng, cơ sở sản xuất thủy điện kê khai thuế tài nguyên và nộp tiền thuế tài nguyên vào NSNN theo số thuế đã kê khai. Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế tài nguyên chậm nhất không quá ngày 25 của tháng tiếp sau tháng phát sinh thuế tài nguyên phải nộp.

Thông tư số 05/2006/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2006. Như vậy, từ ngày 01/01/2006 đến ngày 19/02/2006 cơ sở sản xuất thủy điện vẫn kê khai và nộp thuế tài nguyên theo quy định tại Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 của Bộ Tài chính. Từ ngày 20/02/2006 trở đi, cơ sở sản xuất thủy điện phải kê khai, nộp thuế tài nguyên theo quy định tại Thông tư số 05/2006/TT-BTC ngày 19/01/2006 của Bộ Tài chính.

2. Về phân chia thuế tài nguyên

Điểm 2d Mục II Thông tư số 05/2006/TT-BTC nêu trên quy định: … “Kho bạc Nhà nước nơi cơ sở sản xuất nộp tiền thuế tài nguyên có trách nhiệm phân chia tiền thuế tài nguyên nước do các cơ sở sản xuất thủy điện nộp theo tỷ lệ phần trăm (%) cho các địa phương được hưởng theo quy định của Bộ Tài chính”.

Căn cứ vào quy định trên, việc phân chia tiền thuế tài nguyên nước do các cơ sở sản xuất thủy điện nộp theo tỷ lệ phần trăm (%) cho các địa phương được hưởng vẫn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Quyết toán thuế tài nguyên năm 2005

Tại Điểm 1 Mục III Thông tư số 153/1998/TT-BTC nêu trên quy định:…

“Trong thời hạn 30 ngày sau khi kết thúc năm hoạt động hoặc hoặc hợp đồng khai thác, tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên phải quyết toán việc nộp thuế tài nguyên với cơ quan thuế…”

Căn cứ vào quy định trên, Tổng công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm quyết toán thuế tài nguyên của Nhà máy thủy diện Hòa Bình với Cục Thuế tỉnh Hòa Bình.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hòa Bình biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 970/TCT-DNNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu970/TCT-DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2006
Ngày hiệu lực16/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 970/TCT-DNNN

Lược đồ Công văn 970/TCT-DNNN chính sách tài nguyên nước thủy điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 970/TCT-DNNN chính sách tài nguyên nước thủy điện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu970/TCT-DNNN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Cúc
        Ngày ban hành16/03/2006
        Ngày hiệu lực16/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 970/TCT-DNNN chính sách tài nguyên nước thủy điện

           Lịch sử hiệu lực Công văn 970/TCT-DNNN chính sách tài nguyên nước thủy điện

           • 16/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực