Công văn 9810/BCT-KH

Công văn 9810/BCT-KH năm 2018 hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định 09/2018/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9810/BCT-KH 2018 hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định 09/2018/NĐ-CP


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9810/BCT-KH
V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Feddy
(Địa chỉ: Bà Đỗ Thu Nhàn, Tel: 0905644813
Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP.HCM)

Tr lời đề nghị của Công ty TNHH Feddy do Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp theo Công văn số 11059/VPCP-ĐMDN về việc hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP , Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc tại điểm a Mục A

Theo quy định tại Điều 2 và khoản 5 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP , tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh khi thực hiện các hoạt động phải cấp Giấy phép kinh doanh; thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ khi lập cơ sở bán lẻ.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư: "Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vn điều lệ trở lên hoặc có đa s thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên".

Vướng mắc của Công ty tại mục này là về việc xác định các trường hợp theo quy định tại điểm b, c Điều 23 Luật Đầu tư. Do vậy, đề nghị Công ty lấy ý kiến cơ quan quản lý ngành đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện theo đúng thẩm quyền và đúng quy định.

2. Về vướng mắc tại điểm b mục A

Việc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam mà Công ty trình bày tương tự như trường hp Công ty cổ phần Greenfeed góp vn, mua cổ phần trong Công ty TNHH Feddy mà Bộ Công Thương đã có ý kiến gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 8277/BCT-KH ngày 11/10/2018. Do vậy, Bộ Công Thương sao gửi lại để Công ty được rõ.

3. Về vưng mắc tại điểm c mục A

Theo quy định tại khoản 10 và khoản 11 Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP và Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/8/2004 ban hành quy chế siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán thịt tươi và các sản phẩm chế biến từ thịt có diện tích dưới 500m2 đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh; có các phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện nhằm thỏa mãn nhu cầu mua sắm hàng hóa của khách hàng là loại hình siêu thị mini.

4. Về vướng mắc tại điểm d mục A

Việc phân phối bán buôn, bán lẻ tại thị trường Việt Nam các hàng hóa do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư sản xuất ra tại Việt Nam theo mục tiêu, dự án đầu tư đã đăng ký là quyền tiêu thụ hàng hóa do tổ chức kinh tế sản xuất ra, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ. Do vậy, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định của Nghị định này. Tuy nhiên, đối với các hàng hóa thuộc diện sản xuất, kinh doanh có điều kiện (nếu có), tổ chức kinh tế phải đáp ứng các điều kiện sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan.

5. Về vướng mắc tại điểm a mục B

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018, điều kiện đối với Bên nhượng quyền như sau: “Thương nhân được phép cấp quyn thương mại khi hệ thống kinh doanh dự định dừng để nhượng quyn đã được hoạt động ít nhất 01 năm”.

Theo quy định trên, điều kiện "đã được hoạt động ít nhất 01 năm" áp dụng đối với hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền, không áp dụng cho thương nhân. Do đó, 01 năm là thời gian được tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh của cửa hàng đầu tiên thuộc hệ thống kinh doanh của thương nhân, đồng thời cửa hàng và hệ thống kinh doanh đó phải triển khai hoạt động kinh doanh thực sự trong thực tế.

6. Về vướng mắc tại điểm b mục B

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011, nhượng quyn trong nước là trường hợp không phải thực hiện thủ tc đăng ký nhưng quyền thương mại, nhưng hàng năm phải làm thủ tục thông báo ti Sở Công Thương theo quy định tại Thông tư số 09/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

Tổ chức kinh tế đồng thời phải thực hiện việc đăng ký mục tiêu đầu tư, ngành nghề "nhượng quyền thương mại" theo quy định pháp luật hiện hành về đầu tư, đăng ký doanh nghiệp.

Bộ Công Thương hướng dẫn để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Cao Quốc Hưng (để b/c);

- TT Trn Quốc Khánh (để b/c);
- VPCP;
- VCCI;
- Lưu: VT, K
H.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
Dương Duy Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9810/BCT-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9810/BCT-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2018
Ngày hiệu lực30/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9810/BCT-KH

Lược đồ Công văn 9810/BCT-KH 2018 hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định 09/2018/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9810/BCT-KH 2018 hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định 09/2018/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9810/BCT-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýDương Duy Hưng
        Ngày ban hành30/11/2018
        Ngày hiệu lực30/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9810/BCT-KH 2018 hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định 09/2018/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9810/BCT-KH 2018 hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định 09/2018/NĐ-CP

           • 30/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực