Công văn 9841/BKHĐT-QLKKT

Công văn 9841/BKHĐT-QLKKT năm 2014 xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đối với khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9841/BKHĐT-QLKKT 2014 xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp chế xuất


B K HOẠCH VÀ ĐU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 9841/BKHĐT-QLKKT
V/v xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đối với các KCN, KCX đang hoạt động

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 10/11/2014, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 77/2014/QH13 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Theo đó, Quốc hội giao chỉ tiêu đến hết năm 2015, tỷ lệ khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 82%.

Đồng thời, theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/7/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, KCN và cụm công nghiệp thì KCN, KCX đi vào hoạt động phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Hiện nay, trên cả nước có 297 KCN đã được thành lập, trong đó có 208 KCN đã đi vào hoạt động và 89 KCN đang đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản. Trong số các KCN đã đi vào hoạt động thì có 158 KCN đã hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; các KCN còn lại (chiếm 24%) chưa xây dựng hoặc có triển khai nhưng chưa hoàn thành để đáp ứng yêu cầu xử lý nước thải KCN.

Để đạt được chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do Quốc hội giao và thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong KCN, KCX, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, KCX và các doanh nghiệp trong KCN, KCX trên địa bàn nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong KCN, KCX, trong đó thực hiện nghiêm túc quy định các KCN, KCX đi vào hoạt động phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường;

- Chỉ đạo Ban quản lý các KCN, KKT rà soát và chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN, KCX đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cần hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành ngay trong năm 2015. Đối với các KCN, KCX đang hoạt động mà chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung thì cần có kế hoạch xây dựng cụ thể và huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng theo kế hoạch đề ra.

Trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc đề nghị thông tin tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời, phối hợp giải quyết.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác và phối hợp của Quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo về phát triển KKT, KCN (để b/c);
- Bộ trưởng Bùi Quang Vinh (để b/c);
- Bộ Tài nguyên & Môi trường;
- Ban quản lý các KCN, KKT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ: KHGDTN&MT, KTDV;
- Lưu: VT, QLKKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9841/BKHĐT-QLKKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9841/BKHĐT-QLKKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2014
Ngày hiệu lực30/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9841/BKHĐT-QLKKT 2014 xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9841/BKHĐT-QLKKT 2014 xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp chế xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9841/BKHĐT-QLKKT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Văn Trung
        Ngày ban hành30/12/2014
        Ngày hiệu lực30/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9841/BKHĐT-QLKKT 2014 xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp chế xuất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9841/BKHĐT-QLKKT 2014 xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp chế xuất

           • 30/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực