Công văn 9848/BTC-PC

Công văn số 9848/BTC-PC về vướng mắc liên quan đến các cơ chế chính sách tài chính áp dụng đối với Ban quản lý và các KCX, KCN TP. Hồ Chí Minh do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9848/BTC-PC vướng mắc liên quan đến các cơ chế chính sách tài chính áp dụng đối với Ban quản lý và các KCX, KCN HCM


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9848/BTC-PC

V/v: Vướng mắc liên quan đến các cơ chế chính sách tài chính áp dụng đối với Ban quản lý và các KCX, KCN TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi: Ban quản lý các KCX, KCN Thành phố Hố Chí Minh

Về một số vướng mắc, kiến nghị liên quan đến các cơ chế, chính sách tài chính áp dụng đối với Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là KCX, KCN) trên địa bàn nêu tại Báo cáo số 905/BQL-KCN-HCM ngày 11/5/2007 về việc tự kiểm tra tình hình thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về tài chính đối với các KCN, KCX của Ban quản lý, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về các vướng mắc, kiến nghị liên quan đến Quy chế tạm thời về Chế độ tự bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban quản lý theo Quyết định số 138/2001/QĐ-BTC ngày 19/12/2001 của Bộ Tài chính.

Về kiến nghị bổ sung, hoàn chỉnh quyết định số 138/2001/QĐ-BTC để áp dụng cho các Ban quản lý các KCN, KCX trên cả nước, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu ban hành văn bản mới sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về Quy chế các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế và Khu công nghệ cao.

Riêng về vấn đề tiền lương, đề nghị Ban quản lý căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan để nghiên cứu, đề xuất việc áp dụng cho phù hợp với tính chất, đặc điểm và các điều kiện cụ thể của Ban quản lý. Đối với năm 2007, để hoạt động của Ban quản lý được ổn định, không ảnh hưởng đến tiền lương, thu nhập của cán bộ công chức, đề nghị Ban quản lý báo cáo với Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để được tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Về việc hưởng ưu đãi đầu tư còn hiệu lực trên Giấy phép đầu tư của các doanh nghiệp KCX: Hiện nay Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), trong đó sẽ có hướng dẫn phù hợp với Khoản 4, Điều 46 của Nghị định này. Theo hướng đó, các cơ sở kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (ngày 11/01/2007) mà có thu nhập từ hoạt động kinh doanh (trừ hoạt động dệt, may quy định tại Khoản 2, Điều 46, Nghị định 24/2007/NĐ-CP) đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu quy định tại các văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về khuyến khích đầu tư trong nước, về thuế TNDN và văn bản pháp luật về đầu tư thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế này đến hết năm 2011 .

3. Về các kiến nghị liên quan đến Quy chế thu và sử dụng phí duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng (gọi tắt là phí DTBD CSHT) KCX Tân Thuận theo Quyết định số 139/2001/QĐ-BTC ngày 19/12/2001 của Bộ Tài chính; Chế độ thí điểm mở rộng diện thu phí tại KCN, KCX thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 03/2003/QĐ-BTC ngày 10/01/2003 của Bộ Tài chính; Về giá cho thuê lại đất đã có cơ sở hạ tầng và về phí sử dụng tiện ích công cộng: Bộ Tài chính đề nghị trước mắt thực hiện theo những quy định đã được ban hành để góp phần ổn định môi trường đầu tư cho doanh nghiệp đang hoạt động, đồng thời sẽ nghiên cứu và phối hợp với các cơ quan liên quan quy định hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính về một số vướng mắc và các kiến nghị liên quan đến các cơ chế, chính sách tài chính áp dụng đối với Ban quản lý và các KCX, KCN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị Ban quản lý các KCX, KCN thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP. Hồ Chí Minh;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT, Bộ Nội vụ;
- Các đơn vị: NSNN, CST, TCHQ, ĐT, QLCS; TCT;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9848/BTC-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9848/BTC-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2007
Ngày hiệu lực24/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9848/BTC-PC

Lược đồ Công văn 9848/BTC-PC vướng mắc liên quan đến các cơ chế chính sách tài chính áp dụng đối với Ban quản lý và các KCX, KCN HCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9848/BTC-PC vướng mắc liên quan đến các cơ chế chính sách tài chính áp dụng đối với Ban quản lý và các KCX, KCN HCM
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9848/BTC-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành24/07/2007
        Ngày hiệu lực24/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 9848/BTC-PC vướng mắc liên quan đến các cơ chế chính sách tài chính áp dụng đối với Ban quản lý và các KCX, KCN HCM

         Lịch sử hiệu lực Công văn 9848/BTC-PC vướng mắc liên quan đến các cơ chế chính sách tài chính áp dụng đối với Ban quản lý và các KCX, KCN HCM

         • 24/07/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/07/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực