Công văn 9868/SXD-CPXD

Công văn 9868/SXD-CPXD giải quyết khó khăn của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn trong lĩnh vực xây dựng và nhà ở do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9868/SXD-CPXD giải quyết khó khăn Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9868/SXD-CPXD
Về giải quyết những khó khăn, vướng mắc của UBND huyện Hóc Môn trong lĩnh vực xây dựng và nhà ở.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

Ngày 08/11/2011, Giám đốc Sở Xây dựng đã có buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn nhằm hỗ trợ giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực xây dựng và nhà ở trên địa bàn huyện Hóc Môn (theo các nội dung nêu tại Công văn số 1540/UBND ngày 21/10/2011 và Công văn số 1649/UBND ngày 08/11/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn); tham dự cuộc họp còn có Lãnh đạo các phòng-ban của Sở Xây dựng, Lãnh đạo các phòng-ban và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã của huyện Hóc Môn.

Qua trao đổi, Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã thống nhất một số nội dung thực hiện nhằm hỗ trợ hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực xây dựng và nhà ở trên địa bàn huyện Hóc Môn như sau:

1. Về công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép:

a) Đối với việc cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở liên kế (không thuộc khu đô thị hiện hữu) và nhà ở riêng lẻ (nhà vườn, biệt thự…) phải đảm bảo mật độ xây dựng theo quy định tại Bảng 2.6 – QCXDVN 01: 2008/BXD ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng.

b) Trường hợp người dân xin cấp giấy phép xây dựng là nhà ở riêng lẻ, nhưng khi xây dựng thì tự ngăn chia thành nhiều căn nhà với diện tích nhỏ (không đủ diện tích tối thiểu để tách thửa theo Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố) để bán giấy tay cho những người có nhu cầu sử dụng: Trường hợp này, hành vi sai phạm xảy ra khi chủ đầu tư tự ý ngăn chia thành nhiều căn nhà nhỏ để bán giấy tay cho người có nhu cầu sử dụng, không đảm bảo điều kiện đối với bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 7 của Luật Kinh doanh bất động sản; hành vi vi phạm nêu trên bị xử lý theo quy định tại Điều 31 – Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ (cụ thể tại điểm a – khoản 2 – Điều 31 – Nghị định 23/2009/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có một trong các hành vi sau đây: “Kinh doanh các bất động sản không đủ điều kiện hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định”).

c) Một số trường hợp xin cấp giấy phép xây dựng là nhà ở riêng lẻ nhưng sau đó xây dựng thành nhà kho, xưởng để sử dụng (thay đổi công năng sử dụng): Hành vi nêu trên vi phạm các quy định về quản lý nhà ở quy định tại Điều 52 – Nghị định số 23/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, tại điểm a - khoản 4 – Điều 52, quy định: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm một trong các hành vi sau đây về quản lý nhà ở: “Lấn chiếm nhà ở, lấn chiếm không gian xung quanh hoặc sử dụng nhà ở trái mục đích quy định. Ngoài ra, tại khoản 5 – Điều 52 còn quy định: “Ngoài hình thức xử phạt quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, buộc phải thực hiện đúng các quy định về quản lý sử dụng nhà ở.

d) Đối với trường hợp nhà ở riêng lẻ không có các loại giấy tờ pháp lý về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định tại khoản 4 – Điều 3 – Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố, thì cũng được xem xét giải quyết cấp giấy phép xây dựng nhưng phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau:

- Phải nằm trong khu dân cư hiện hữu, ổn định, sử dụng trước ngày 01/7/2004;

- Phù hợp quy hoạch là đất ở;

- Chủ đầu tư phải có giấy cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về ranh giới thửa đất đang sử dụng (kể cả phần tường chung với các nhà liền kề nếu có) không có tranh chấp, khiếu nại và phải được Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn nơi công trình xây dựng xác nhận.

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn phải chỉ đạo các phòng-ban chức năng đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai làm cơ sở để giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho người dân được thuận lợi, dễ dàng hơn.

e) Đối với những trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với mục đích sử dụng là đất nông nghiệp; thì trước khi xin phép xây dựng nhà ở, chủ đầu tư phải lập thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở theo đúng quy định của pháp luật về đất đai (nếu phù hợp với quy hoạch xây dựng là đất ở).

Trường hợp không phù hợp với quy hoạch xây dựng mà không còn khả năng làm nông nghiệp theo mục đích sử dụng đất đã ghi tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cần trao đổi với Sở Tài nguyên & Môi trường trong việc lập hoặc điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở để giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất (phù hợp theo kỳ của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất); từ đó giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm cho người dân theo đúng quy định hiện hành (nội dung này đã được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Hữu Tín kết luận chỉ đạo tại Thông báo số 819/TB-VP ngày 01/12/2011 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố khi làm việc, giải quyết các kiến nghị của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân).

2. Về công tác quản lý vật liệu xây dựng:

Để kiểm soát được chất lượng vật liệu xây dựng (sau đây viết tắt là VLXD) lưu thông trên thị trường, kịp thời phát hiện hàng hóa không đảm bảo chất lượng; đồng thời công tác quản lý nhà nước về VLXD có hiệu quả và sát với tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn phải thực hiện các việc sau:

a) Định kỳ rà soát, quản lý số lượng tổ chức, cá nhân thực tế hoạt động trong lĩnh vực VLXD và loại VLXD khai thác, chế biến, sản xuất, kinh doanh VLXD trên địa bàn; báo cáo định kỳ cho Sở Xây dựng:

- Vào các ngày 10/6 và ngày 10/12 hàng năm (hoặc đột xuất), báo cáo về tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân khai thác, chế biến, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn theo quy định tại khoản 8, Điều 20 - Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về VLXD trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố;

- Hàng tháng cung cấp danh sách hộ kinh doanh đăng ký cấp mới, thay đổi nội dung kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt kinh doanh, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng theo khoản 7, Điều 20 - Quy chế phối hợp nêu trên;

b) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực VLXD đến từng đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực VLXD trên địa bàn biết và thực hiện theo đúng quy định, cụ thể như:

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các Nghị định của Chính phủ số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007, số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006;

- Các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 124/2007/NĐ-CP">11/2007/TT-BXD ngày 11/12/2007, số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009, số 01/2010/TT-BXD ngày 08/01/2010, số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2011, số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010, số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011.

- Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020.

- Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 21/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển VLXD TPHCM đến năm 2020.

- Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Chỉ thị số 23/2011/CT-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Các văn bản số 1877/BXD-VLXD ngày 04/11/2011 của Bộ Xây dựng, văn bản số 5179/UBND-ĐTMT ngày 17/10/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố và các văn bản pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực VLXD.

c) Báo cáo định kỳ số liệu về sản lượng sản xuất và tiêu thụ năm 2011 của các cơ sở sản xuất VLXD thuộc đối tượng phải báo cáo theo Quyết định số 28/2007/QĐ-BXD ngày 28/12/2007 của Bộ Xây dựng (cách thống kê số liệu về sản lượng sản xuất và tiêu thụ tham khảo theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại khoản 6, mục II, phần C – QĐ 28/2007/QĐ-BXD).

d) Về Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh VLXD, nơi để phế thải VLXD (Quy định): Đến hết thời hạn xử lý chuyển tiếp trong Quy định, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn tổ chức kiểm tra việc chấp hành Quy định đã được Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành tại Quyết định số 1700/2011/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 và báo cáo kết quả kiểm tra cho Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

e) Báo cáo tình hình quản lý nhà nước của đơn vị năm 2011 theo yêu cầu của Sở Xây dựng tại công văn số 9067/SXD-QLVLXD 22/11/2011 để chuẩn bị cho buổi họp giao ban với Sở Xây dựng về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực VLXD vào ngày 08/12/2011. Theo đó, đề nghị đơn vị bố trí cán bộ lãnh đạo tham dự các kỳ họp giao ban với Sở Xây dựng về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực VLXD để triển khai kịp thời các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và các nội dung phối hợp thực hiện với Sở Xây dựng, đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

g) Sở Xây dựng dự kiến sẽ tổ chức tập huấn cho Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Ủy ban nhân dân các phường - xã về công tác quản lý VLXD trên địa bàn, trong đó tập trung vào chuyên đề quản lý chất lượng VLXD lưu thông trên thị trường và sử dụng trong các công trình xây dựng. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn phổ biến đến các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã để cử cán bộ liên quan đến công tác quản lý nhà nước về VLXD tham dự (ví dụ: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Đội Quản lý thị trường, Thanh tra Xây dựng…) và đăng ký danh sách về cho Sở Xây dựng. Sở Xây dựng sẽ có Kế hoạch tổ chức tập huấn chi tiết và thông báo đến Ủy ban nhân dân các quận – huyện bằng văn bản chính thức.

3. Về công tác Thanh tra xây dựng:

a) Trường hợp chủ đầu tư và các đơn vị tham gia hoạt động thiết kế, xây dựng công trình tự ý thay đổi kết cấu chịu lực chính của công trình so với giấy phép xây dựng đã cấp:

Việc thiết kế, xây dựng nhà ở riêng lẻ phải do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực thực hiện; đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 56 và Điều 73 của Luật Xây dựng; các yêu cầu quy định tại Điều 41 và Điều 42 – Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở.

Theo quy định tại khoản 2 - Điều 4 – Thông tư số 23/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản">24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ Xây dựng, thì việc thay đổi kết cấu chịu lực chính bi coi là sai thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt kèm theo Giấy phép xây dựng và phải bị xử lý theo quy định tại khoản 3 – Điều 11 và khoản 3 – Điều 25 – Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ.

b) Đối với 03 dự án đã được giao đất và 04 khu đất nông nghiệp do Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải làm chủ đầu tư nêu tại Công văn số 1649/UBND ngày 08/11/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, hiện đã có kết luận của Thanh tra thành phố và chỉ đạo thực hiện của Ủy ban nhân dân thành phố. Do đó, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn thực hiện xử lý theo đúng kết luận chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Về các nội dung đề xuất xử lý của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn rà soát, có phân tích để xuất cụ thể từng trường hợp để báo cáo, kiến nghị trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

c) Đối với công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng. Để tự khắc phục hậu quả, chủ đầu tư có thể thuê đơn vị có tư cách pháp nhân để lập phương án tháo dỡ phần công trình vi phạm và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho công trình, môi trường xung quanh và các công trình lân cận theo đúng quy định. Riêng đối với các trường hợp vi phạm mật độ xây dựng (nhưng không vi phạm chỉ giới xây dựng theo giấy phép xây dựng đã cấp), chủ đầu tư có thể tự khắc phục bằng cách tháo dỡ tại các vị trí khác nhằm đảm bảo kết cấu an toàn cho công trình để bù vào mật độ xây dựng của công trình.

4. Về chương trình tái định cư:

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn xác định nhu cầu sử dụng quỹ nhà tái định cư. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cần lập kế hoạch đầu tư xây dựng quỹ nhà tái định cư trong giai đoạn 5 năm và lập dự án bồi thường để tạo ngun vốn mua quỹ nhà; đồng thời, bổ sung danh mục cụ thể dự án tái định cư giai đoạn 2011 - 2015.

5. Về chương trình nâng cấp đô thị:

Sở Xây dựng đã có các Công văn số 6039/SXD-TTBCĐ ngày 10/8/2011 và Công văn số 7855/SXD-TTBCĐ ngày 13/10/2011 gửi Ủy ban nhân dân các quận-huyện đề nghị khẩn trương nghiên cứu các tài liệu, biểu mẫu đính kèm, tổ chức thực hiện và tổng hợp nội dung, đề xuất danh mục các khu vực cần nâng cấp gửi về Sở Xây dựng, Ban QLDA Nâng cấp đô thị trước ngày 11/11/2011. Tuy nhiên, cho đến nay Sở Xây dựng vẫn chưa nhận được báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn; đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn sớm tổng hợp, có báo cáo gửi về Sở Xây dựng theo danh mục hướng dẫn tại các Công văn nêu trên.

a) Đối với các tuyến đường giao thông cần cải tạo, nâng cấp mở rộng để phục vụ lợi ích công cộng phải lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trường hợp cộng đồng dân cư xây dựng, chỉnh trang mở rộng tuyến đường bằng nguốn vốn do nhân dân đóng góp hoặc Nhà nước hỗ trợ thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn và Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Hóc Môn cần tăng cường công tác vận động, thuyết phục và hỗ trợ để thực hiện.

b) Đối với các mương thoát nước hiện hữu: Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn phải có trách nhiệm trong việc lập, thu thập, lưu trữ các tài liệu quản lý và thực hiện quản lý theo đúng quy định.

c) Đối với kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về đầu tư xây dựng các tuyến đường trục chính trên địa bàn huyện, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn có văn bản trao đổi với Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Giao thông vận tải để giải quyết theo đúng chức năng.

6. Về chương trình phát triển đô thị:

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cần khẩn trương thành lập Tổ công tác xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đô thị theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 605/TB-VP ngày 13/9/2011 và hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Công văn số 7564/SXD-PTĐT ngày 06/10/2011.

7. Về chương trình phát triển nhà ở:

a) Về chương trình, kế hoạch: Ngày 04/3/2011, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã ban hành Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn huyện; Sở Xây dựng đã tham gia góp ý và hướng dẫn trực tiếp để huyện tiếp tục bổ sung, điều chỉnh và hoàn tất chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

b) Về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng: Theo quy định tại điểm b – khoản 17 – Chỉ thị số 27/2010/CT-UBND ngày 15/12/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ; đối với dự án phát triển nhà ở đã có văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư hoặc cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không cần phải đền bù 100%) thì vẫn được xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư. Trường hợp đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng thì phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo quy định tại Điều 14 – Nghị định số 71/2010/NĐ-CP Khi lựa chọn chủ đầu tư theo quy định tại Điều 13 – Nghị định số 71/2010/NĐ-CP thì xem xét đồng thời với chấp thuận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư. Chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại (sử dụng vốn ngoài ngân sách), tự thẩm định và phê duyệt dự án.

c) Về dự án phát triển nhà ở xã hội: Theo quy định tại Điều 34 – Nghị định số 71/2010/NĐ-CP chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước được hưởng các ưu đãi như: Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội đã được phê duyệt; được áp dụng thuế suất ưu đãi thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế gia trị gia tăng; được miễn, giảm và hưởng các ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp,…

Trên đây là một số nội dung trao đổi, nhằm giải quyết những vướng mắc trong lĩnh vực xây dựng và nhà ở để Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn chỉ đạo các phòng-ban, đơn vị chức năng của huyện áp dụng thực hiện theo đúng quy định; đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến tận Tổ dân phố; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cần báo cáo kịp thời (có đề xuất giải pháp xử lý) về Sở Xây dựng để được xem xét, hướng dẫn giải quyết hoặc tổng hợp báo cáo, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Xây dựng nếu vượt thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (để b/c);
- UBND các quận-huyện (để áp dụng);
- Các PGĐ Sở XD (để theo dõi);
- Các phòng-ban của Sở XD (để phối hợp thực hiện);
Lưu (VP, CPXD).

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tấn Bền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9868/SXD-CPXD

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 9868/SXD-CPXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/12/2011
Ngày hiệu lực 17/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9868/SXD-CPXD

Lược đồ Công văn 9868/SXD-CPXD giải quyết khó khăn Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 9868/SXD-CPXD giải quyết khó khăn Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 9868/SXD-CPXD
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Tấn Bền
Ngày ban hành 17/12/2011
Ngày hiệu lực 17/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 9868/SXD-CPXD giải quyết khó khăn Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

Lịch sử hiệu lực Công văn 9868/SXD-CPXD giải quyết khó khăn Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

  • 17/12/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/12/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực