Công văn 3722-TM/ĐT

Công văn về việc hướng dẫn thực hiện việc quản lý gia công cho người nước ngoài

Công văn hướng dẫn thực hiện việc quản lý gia công cho người nước ngoài đã được thay thế bởi Quyết định 669/2000/QĐ-BTM danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 06/05/2000.

Nội dung toàn văn Công văn hướng dẫn thực hiện việc quản lý gia công cho người nước ngoài


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3722-TM/ĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 3722 TM/ĐT NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 1996 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC QUẢN LÝ GIA CÔNG CHO NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Các Phòng xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ

 

Nhằm giảm bớt các thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu đối với việc gia công hàng hoá cho nước ngoài, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông tư liên Bộ số 77 TM/TCHQ, ngày 29/07/1996 hướng dẫn điều chỉnh và bổ sung các quy định của liên Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan để thực hiện Nghị định 89/CP, ngày 15/12/1995 của Chính phủ.

Bộ Thương mại hướng dẫn bổ sung và quy định chi tiết hoạt động gia công cho nước ngoài như sau:

Về nguyên tắc Bộ Thương mại phê duyệt tất cả các hợp đồng gia công do các doanh nghiệp thành lập theo luật định (kể cả doanh nghiệp thành lập theo Luật đầu tư nước ngoài) ký kết với khách hàng nước ngoài và quản lý, theo dõi việc thực hiện các hợp đồng nói trên.

Tuy nhiên, căn cứ vào tính chất hợp đồng và đặc điểm của từng đối tượng ký hợp đồng, Bộ Thương mại có sự phân cấp quản lý như sau:

1. Bộ Thương mại phê duyệt:

1.1. Các hợp đồng của các doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu tạm thời, nhận gia công những mặt hàng không phù hợp với phạm vi xuất nhập khẩu ghi trong giấy phép.

1.2. Các hợp đồng của các doanh nghiệp chưa được cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu.

1.3. Các hợp đồng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các phụ lục của các hợp đồng này có nội dung giảm đơn giá gia công, thay đổi quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan đến việc tăng giảm đơn giá gia công và tăng số lượng sản phẩm gia công đã được phê duyệt.

1.4. Các hợp đồng và phụ lục Hợp đồng gia công có nội dung nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng, máy móc thiết bị mới có trị giá từ 100.000 USD trở lên, hoặc các phụ lục thuộc các Hợp đồng tại mục 1.1. và 1.2 có nội dung giảm đơn giá gia công và thay đổi quyền và nghĩa vụ giữa các bên tham gia hợp đồng gia công có liên quan đến việc giảm đơn giá gia công.

2. Giao cho các phòng xuất nhập khẩu Khu vực duyệt các hợp đồng thuộc các đối tượng sau:

2.1. Các doanh nghiệp thành lập theo luật định (trừ doanh nghiệp thành lập theo Luật đầu tư nước ngoài) đã được cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu chính thức (loại 7 chữ số).

2.2. Các hợp đồng của các doanh nghiệp có Giấy phép xuất nhập khẩu tạm thời được nhận gia công những mặt hàng phù hợp với phạm vi xuất nhập khẩu ghi trong Giấy phép.

2.3. Các phụ lục hợp đồng thuộc các hợp đồng gia công đã được Bộ Thương mại phê duyệt (trừ các phụ lục hợp đồng quy định ở mục 1.3, 1.4).

3. Các cơ quan Hải quan của các địa phương trực tiếp làm thủ tục xuất nhập khẩu đối với các phụ lục hợp đồng thuộc các hợp đồng gia công do các doanh nghiệp quy định tại mục 2.1. ký kết (trừ các phụ lục có nội dung nhập khẩu máy móc thiết bị, giảm đơn giá gia công, thay đổi điều khoản về quyền và nghĩa vụ giữa các Bên tham gia hợp đồng gia công có liên quan đến việc giảm đơn giá gia công.

4. Việc gia hạn hợp đồng gia công, tái xuất hoặc nhượng bán nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị sau thanh lý hợp đồng gia công, được áp dụng theo thẩm quyền xử lý công việc do Bộ Thương mại uỷ nhiệm (cấp nào phê duyệt hợp đồng thì cấp đó xử lý việc gia hạn, tái xuất, nhượng bán).

5. Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản số 1029 TM/ĐT, ngày 05/03/1996; số 1931 TM/ĐT, ngày 27/04/1996 của Bộ Thương mại.

Bộ Thương mại yêu cầu các Phòng xuất nhập khẩu Khu vực thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo thống kê (gửi cho Vụ Đầu tư) về tình hình và kết quả thực hiện các hợp đồng gia công cho nước ngoài của các doanh nghiệp do Phòng xuất nhập khẩu Khu vực theo dõi quản lý.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3722-TM/ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3722-TM/ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/1996
Ngày hiệu lực15/08/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/05/2000
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3722-TM/ĐT

Lược đồ Công văn hướng dẫn thực hiện việc quản lý gia công cho người nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn hướng dẫn thực hiện việc quản lý gia công cho người nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3722-TM/ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýMai Văn Dâu
        Ngày ban hành15/08/1996
        Ngày hiệu lực15/08/1996
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/05/2000
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn hướng dẫn thực hiện việc quản lý gia công cho người nước ngoài

             Lịch sử hiệu lực Công văn hướng dẫn thực hiện việc quản lý gia công cho người nước ngoài