Công văn 613/CB-CĐ

Công văn 613/CB-CĐ năm 2016 kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị Nông nghiệp nhập khẩu do Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối ban hành

Nội dung toàn văn Công văn số 613/CB-CĐ kiểm tra chất lượng máy móc thiết bị Nông nghiệp nhập khẩu 2016


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC CHẾ BIẾN NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ NGHỀ MUỐI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 613/CB-CĐ
V/v kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị Nông nghiệp nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời văn bn số 4801/TCHQ-GSQL ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Tổng cục Hi quan về kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị nông nghiệp nhập khẩu, Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Từ năm 2015 về trước Hải quan không yêu cầu kiểm tra chất lượng máy nông nghiệp nhập khẩu; từ năm 2016 cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra chất lượng máy nông nghiệp nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 4 điều 34 Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa và Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì nhóm máy móc, thiết bị nông nghiệp thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu, cụ thể:

1. Danh mục hàng hóa:

TT

Tên máy, thiết bị

Mã số hàng hóa

Cơ sở để thực hiện để kiểm định, quản lý

1.

Máy kéo cầm tay: Dùng trong nông nghiệp

8701.10.11

TCVN 8618/ISO 4254

TCVN 8744-1: 2011

TCVN 8744-2:2012

2.

Máy kéo nông nghiệp

8701.90.10

3.

Thiết bị làm đất dẫn động cơ giới:

- Cày

- Bừa đĩa

- Loại khác

 

8432.10.00

8432.21.00

8432.29.00

 

TCVN 8618/ISO 4254

4.

Máy gieo hạt, máy trồng cây và máy cấy

8432.30.00

TCVN 8618/ISO 4254

5.

Thiết bị phun bảo vệ cây trồng hoạt động bng điện

Thiết bị phun bảo vệ cây trồng không hoạt động bằng điện

8424.20.11


8424.20.21

QCVN 01-182: 2015/BNNPTNT

TCVN8618/ISO 4254

6.

Máy gặt đập liên hợp

8433.51.00

TCVN 8618/ISO 4254

Máy thu hoạch khác (mía, ngô, cây thức ăn gia súc và bông)

8433.59.90

7.

Máy cắt cỏ

8433.20.00

TCVN 8743 : 2011

TCVN 8806 : 2012

TCVN 8803 : 2012

8.

Máy đóng kiện rơm, cỏ

8433.40.00

TCVN 8618/ ISO 4254

9.

Cưa xích cầm tay

8465.91.90

TCVN 10294 : 2014

2. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp; Địa chỉ: Số 54, ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 04.3793.0949 Fax: 04.3793.0950;

Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối cung cấp danh mục hàng hóa, mã s HS và đơn vị kiểm tra để Tổng cục Hải quan trả lời các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Trần Thanh Nam (để b/c);
- Lưu VT, CB.

CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Bảnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 613/CB-CĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu613/CB-CĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2016
Ngày hiệu lực08/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn số 613/CB-CĐ kiểm tra chất lượng máy móc thiết bị Nông nghiệp nhập khẩu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn số 613/CB-CĐ kiểm tra chất lượng máy móc thiết bị Nông nghiệp nhập khẩu 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu613/CB-CĐ
        Cơ quan ban hànhCục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối
        Người kýLê Văn Bảnh
        Ngày ban hành08/07/2016
        Ngày hiệu lực08/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn số 613/CB-CĐ kiểm tra chất lượng máy móc thiết bị Nông nghiệp nhập khẩu 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn số 613/CB-CĐ kiểm tra chất lượng máy móc thiết bị Nông nghiệp nhập khẩu 2016

             • 08/07/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/07/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực