Hướng dẫn 1737/HD-TLĐ

Hướng dẫn 1737/HD-TLĐ năm 2016 thực hiện xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2017 theo tinh thần Nghị quyết 09C/NQ-BCH về "Điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1737/HD-TLĐ thực hiện xây dựng dự toán tài chính công đoàn theo 09C/NQ-BCH 2016


TNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1737/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN XÂY DỰNG DỰ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2017 THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT SỐ 09C/NQ-BCH CỦA BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN VỀ "ĐIỀU CHNH GIẢM TTRỌNG CHI HÀNH CHÍNH, HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO TẠI CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN ĐỂ TẠO NGUỒN KINH PHÍ CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ CỦA CÔNG ĐOÀN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CH XUT”

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-TLĐ ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017.

- Căn cứ Nghị quyết số 09c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất”.

Tổng Liên đoàn hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện tài chính công đoàn năm 2017 như sau:

1. Năm 2017 các cấp công đoàn sử dụng nguồn tài chính công đoàn hiệu quả cho những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện điều chnh: giảm 10% chi hành chính và 10% chi hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn trên toàn quốc trong dự toán tài chính năm 2017, số giảm được đưa vào Mục 37 Kinh phí nộp cấp trên trực tiếp quản lý, cách xác định sgiao nộp năm 2017 được tính 10% của s quyết toán 2015 mục chi hành chính và hoạt động phong trào của đơn vị, khi tính có loại trừ từ nguồn thu khác, thu kinh phí công đoàn nơi chưa có tổ chức công đoàn và các khoản cấp trên hỗ trợ để chi cho 2 mục chi này. Hết niên độ bù trừ theo số quyết toán thực tế.

2. Kinh phí điều chỉnh giảm 10% chi hành chính và 10% chi hoạt động phong trào được nộp tập trung về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua các công đoàn cấp dưới do vậy Công đoàn cấp trên khi giao dự toán cho công đoàn cấp dưới: Mục 29 Quản lý hành chính, Mục 31 Hoạt động phong trào là số thực tế được sử dụng của công đoàn cấp dưới (đã giảm 10% chuyển sang Mục 37 Kinh phí nộp cấp trên trực tiếp quản lý).

3. Việc theo dõi hạch toán Kinh phí điều chỉnh giảm 10% chi hành chính và 10% chi hoạt động phong trào được thực hiện như Kinh phí nộp cp trên trực tiếp quản lý theo Hướng dẫn 1435/HD-TLĐ ngày 30/9/2014 thực hiện chế độ kế toán HCSN trong các đơn vị kế toán cơ quan công đoàn.

Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tng Liên đoàn tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc đơn vị phản ánh về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính) để được xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- T/trực ĐCT-TLĐ (Để báo cáo);
- LĐLĐ các tỉnh, T/phố; CĐ ngành TW và tương đương; CĐ TCty trực thuộc TLĐ;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc TLĐ;
- VP TLĐ, Văn phòng B - TLĐ;
- Lưu VP; Ban T/chính.

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH
Phan Văn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1737/HD-TLĐ

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1737/HD-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2016
Ngày hiệu lực08/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1737/HD-TLĐ

Lược đồ Hướng dẫn 1737/HD-TLĐ thực hiện xây dựng dự toán tài chính công đoàn theo 09C/NQ-BCH 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 1737/HD-TLĐ thực hiện xây dựng dự toán tài chính công đoàn theo 09C/NQ-BCH 2016
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu1737/HD-TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýPhan Văn Anh
        Ngày ban hành08/11/2016
        Ngày hiệu lực08/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 1737/HD-TLĐ thực hiện xây dựng dự toán tài chính công đoàn theo 09C/NQ-BCH 2016

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1737/HD-TLĐ thực hiện xây dựng dự toán tài chính công đoàn theo 09C/NQ-BCH 2016

            • 08/11/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực