Văn bản khác 1986/KH-UBND

Kế hoạch 1986/KH-UBND năm 2015 về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân - 2016 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1986/KH-UBND chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả dịp Tết Lai Châu 2016 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1986/KH-UBND

Lai Châu, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

CAO ĐIỂM ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRƯỚC VÀ TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN - 2016

Thực hiện Kế hoạch số 218/KH-BCĐ389 ngày 01/12/ 2015 của Ban Chỉ đạo quốc gia chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến tết Nguyên đán Bính Thân - 2016. Để chủ động ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Quyết định số 05/QĐ-BCĐ 389 ngày 23/9/2015 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Kế hoạch số 1042/KH-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và UBND tỉnh về công tác chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tập trung các lực lượng nghiệp vụ, chuyên trách tổ chức các đợt đấu tranh nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới các mặt hàng thiết yếu phục vụ dịp tết Nguyên đán; các mặt hàng ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội như: Vũ khí, vật liệu n, ma túy, pháo nổ, tài liệu phản động; các hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, bánh kẹo là những mặt hàng được tiêu dùng nhiều trong dịp tết Nguyên đán.

Xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng lực lượng chức năng và từng địa phương trong việc để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn, trên lĩnh vực thuộc trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát; không để hình thành các đường dây, tụ điểm buôn bán, vận chuyển, chứa chấp hàng lậu, hàng cấm, hàng giả lớn trên địa bàn, gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân.

Các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn và lĩnh vực quản lý phải nắm vững diễn biến tình hình, tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức lực lượng, triển khai các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân - 2016.

II. NỘI DUNG

1. Ban Chỉ đạo 389/ĐP; các sở, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Quyết định số 05/QĐ-BCĐ 389 ngày 23/9/2015 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Kế hoạch số 1042/KH-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu; Công điện số 05/CĐ-BCĐ389 ngày 26/8/2015 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại khu vực biên giới, khu vực cửa khẩu, các tuyến quốc lộ, vận tải từ biên giới vào nội địa, chợ biên giới, chợ trung tâm các huyện, thành phố, kho bãi, nơi phát luồng hàng và các khu vực buôn bán khác trong nội địa nhằm phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, vận chuyn trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, các hành vi trốn thuế, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện biên giới (Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè) chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc phi hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Ma Lù Thàng; tăng cường tun tra kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn, li mở, sông sui giáp biên, nơi tập kết hàng hóa gần biên giới, các điểm thuộc địa bàn kiểm soát Hải quan để kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời các đối tượng xut nhập cảnh trái phép, vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ, ma túy, tài liệu phản động và các loại hàng hóa gây ô nhiễm môi trường trong quá trình lưu giữ, xuất nhập khẩu thông quan tại khu vực cửa khẩu biên giới... góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong dịp tết Nguyên đán và Đại hội Đại biểu toàn quốc ln thứ XII của Đảng.

Lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Thanh tra chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ thị trường nội địa, tăng cường kiểm tra, phát hiện các hoạt động sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng làm mất ổn định thị trường trong dịp tết Nguyên đán; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, các loại hàng hóa có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch, thực phẩm tươi sống, thuốc lá, rượu, bia, bánh kẹo, thực phẩm chế biến sẵn, hàng điện tử, điện lạnh, phụ tùng ô tô đã qua sử dụng.... Xác lập chuyên án đấu tranh, điều tra, triệt phá các tụ điểm tập kết hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm từ khu vực biên giới đến các tụ điểm trong nội địa; tập trung phát hiện, bắt giữ các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, sản xuất hàng giả để đưa ra truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính răn đe cho các đối tượng khác.

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác quản nhà nước, công tác nghiệp vụ, thực hiện tốt Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Ban chỉ đạo 389/ĐP chủ động tiến hành các biện pháp kiểm tra nắm tình hình tại địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, buôn bán hàng giả, trọng tâm: Kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch s 1042/KH-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; kiểm tra, đôn đốc công tác xử lý các vụ việc phức tạp, trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra công tác chỉ đạo tăng cường đu tranh buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 của các ngành chức năng, các địa phương; xác định trách nhiệm của đơn vị, cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất buôn bán, hàng giả trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

4. Các cơ quan thông tin đại chúng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nhiều hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức trong các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân về phương thức, thủ đoạn cũng như hậu quả tác hại của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả và không tham gia tiếp tay cho các đi tượng buôn lậu, vận chuyn trái phép hàng hóa qua biên giới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo 389/ĐP

Chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, kiểm tra, đôn đốc các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP và các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu tại Mục II, Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP, các địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, như: Quốc lộ từ Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, cửa khẩu Ma Lù Thàng vào các huyện, thành phố; khu vực biên giới, Chợ trung tâm thành phố, các huyện, bến xe khách tỉnh, kho tàng, bến bãi, đường mòn, lối mở, sông, suối, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ để có kế hoạch, biện pháp đấu tranh cụ thể, hiệu quả; kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động nhập lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt hàng tiêu dùng nhiều trong dịp tết Nguyên đán như: Thuốc lá, rượu, bia, nước ngọt, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, đồ chơi trẻ em, bánh kẹo, hoa quả, hàng tiêu dùng thiết yếu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, điện thoại di động, quần áo; gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc; tăng cường kiểm tra, kiểm dịch đảm bảo chất lượng hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm và ngăn chặn hàng cấm như vũ khí, vật liệu nổ, ma túy, pháo, tài liệu phản động,...

2. Sở Công Thương - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo 389/ĐP, trên cơ sở xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm đề xuất Ban Chỉ đạo 389/ĐP tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thường xuyên, đột xuất tại một số địa bàn, mặt hàng thiết yếu và phương án xử lý phù hợp, kịp thời, có hiệu quả.

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm và sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường nội địa, đặc biệt là đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm; hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm và hoạt động sang chiết gas trái phép; kiểm tra việc chấp hành các quy định về giá, đo lường, chất lượng hàng hóa và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, đảm bảo ổn định thị trường, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu.

Chủ động nắm bắt cung cầu hàng hóa trên thị trường, hướng dẫn các doanh nghiệp đầu mối chuẩn bị đủ nguồn hàng thiết yếu và tổ chức mạng lưới phân phối hàng hóa, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân - 2016.

3. Công an tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, xác lập các chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ, phối hợp với các địa phương tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, các đi tượng cầm đu, chủ mưu, tổ chức tội phạm lớn có yếu tố nước ngoài; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và hỗ trợ các lực lượng chức năng trong công tác tổ chức kiểm tra, bắt giữ; nhanh chóng điu tra làm rõ, đề nghị truy tố xét xử các đối tượng chủ mưu, cầm đu, các chủ đu lậu để kịp thời răn đe, trấn áp tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và sản xuất, kinh doanh hàng giả.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường lực lượng tuần tra, kim soát chặt chẽ khu vực biên giới, các đường mòn, lối mở, sông suối giáp biên ... đkịp thời phát hiện, ngăn chặn triệt phá các điểm tập kết hàng hóa, các tụ điểm cha chp hàng nhập lậu trong khu vực biên giới. Phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng xây dựng phương án tuần tra, chốt chặn tại các tuyến, địa bàn quản lý tiềm ẩn nguy cơ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vic chp hành các quy định pháp luật về giá, nht là những mặt hàng thuộc danh mục phải đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá bán và bán theo giá niêm yết.

6. Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, các điểm thông quan, các địa điểm thuộc địa bàn kiểm soát Hải quan; kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi nhập khẩu hàng cấm và gian lận thương mại. Tập trung lực lượng làm tốt công tác thông quan, không để xảy ra ùn tắc hàng hóa xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu.

7. Cục thuế tỉnh

Tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp kiểm tra chống thất thu thuế; phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xác minh xử lý kịp thời các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả liên quan đến công tác quản lý thuế.

8. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ

Tập trung rà soát các hoạt động cấp phép sản xuất, nhập khẩu; công tác giám định, thử nghiệm hàng hóa; chứng nhận hợp quy, tiêu chuẩn chất lượng; đăng ký lưu hành, đo lường sản phẩm hàng hóa; kiểm tra chất lượng các mặt hàng lương thực, thực phẩm, rượu, bia, đồ uống, bánh kẹo và các loại hàng hóa khác nhằm phát hiện những điểm thiếu chặt chẽ trong hoạt động cấp phép.

Chỉ đạo lực lượng thanh tra chuyên ngành phối hợp kiểm tra, kiểm dịch các loại hoa quả, thực phẩm tươi sống, gia súc, gia cầm,.. .quản lý chặt chẽ hoạt động giết mổ động vật, buôn bán sản phẩm động vật; đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, phòng chng dịch bệnh, vệ sinh môi trường không để ảnh hưởng đến sức khỏe của Nhân dân.

9. S Giao thông vận tải

Chỉ đạo Thanh tra giao thông vận tải phối hợp với lực lượng chức năng của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến quốc lộ từ Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, cửa khẩu Ma Lù Thàng vào các huyện, thành phố trong tỉnh nhằm phát hiện và xử lý kiên quyết với các hành vi sử dụng phương tiện vận tải để vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu.

10. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu và các quan thông tấn, báo chí

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời phản ánh tình hình và kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, chính sách, pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân, lên án các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, nêu gương ngưi tốt, việc tốt, phê phán các hành vi tiêu cực; tuyên truyền, vận động Nhân dân không tham gia tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gi; kịp thi đưa tin công khai các vụ việc phát hiện và bắt giữ các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để phê phán trước công luận.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyn và các lực lượng chức năng trong việc tổ chức thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phi hợp với các cơ quan chức năng, các đoàn thể thực hiện tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chống buôn lậu, nhất là người dân khu vực biên giới không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các huyện, thành phố do một Phó Chủ tịch UBND làm Trưởng ban; thành viên là lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, thành phố; lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh đóng tại địa phương.

12. Đ nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu

Chỉ đạo các tổ chức thành viên phi hợp với các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai biện pháp tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân thực hiện nội dung Kế hoạch này đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiêu dùng hàng Việt Nam”.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Báo cáo tình hình thực hiện trước ngày 25 tháng 01 năm 2016 và báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch trước ngày 02 tháng 3 năm 2016 về Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu (qua Sở Công thương - Cơ quan Thường trực) để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (b/c)
- BCĐ 389 quốc gia; (b/c)
- Thường trực Tỉnh ủy; (b/c)

- Thường trực HĐND tnh; (b/c)
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các thành viên BCĐ 389 tỉnh;
- Lưu: VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1986/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1986/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2015
Ngày hiệu lực28/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1986/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1986/KH-UBND chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả dịp Tết Lai Châu 2016 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1986/KH-UBND chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả dịp Tết Lai Châu 2016 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1986/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýĐỗ Ngọc An
        Ngày ban hành28/12/2015
        Ngày hiệu lực28/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1986/KH-UBND chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả dịp Tết Lai Châu 2016 2015

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1986/KH-UBND chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả dịp Tết Lai Châu 2016 2015

           • 28/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực