Văn bản khác 23/KH-UBND

Kế hoạch 23/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 23/KH-UBND 2018 phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/KH-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018

Năm 2017, trên địa bàn Thành phố xảy ra một số điểm dịch truyền nhiễm nguy hiểm như: Bệnh lở mồm long móng xảy ra tại huyện Chương Mỹ, thị xã Sơn Tây và quận Bắc Từ Liêm; bệnh cúm gia cầm xảy ra tại huyện Ba Vì và huyện Gia Lâm; bệnh tai xanh xảy ra tại huyện Gia Lâm. Các điểm dịch đều được phát hiện sớm, khống chế nhanh và dập tắt gọn nên không làm lây lan dịch bệnh. Ngoài ra, một số dịch bệnh truyền nhiễm khác trên đàn gia súc, gia cầm cũng có xảy ra nhưng ở quy mô nhỏ, hộ gia đình được xử lý kịp thời, không lây lan thành dịch.

Năm 2018, dự báo tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên thế giới và trong nước có nhiều phức tạp; do số lượng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố lớn, chăn nuôi, giết mnhỏ lẻ còn chiếm tỷ lệ cao. Mặt khác, do hoạt động vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ngày càng tăng cao, cùng tình hình thời tiết thay đổi làm giảm sức đề kháng của vật nuôi nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao.

Để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 9167/BNN-TY ngày 01/11/2017 về xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2018; UBND Thành phố ban hành “Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Triển khai thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

- Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm có hiệu quả với phương châm phòng bệnh là chính, kết hợp thực hiện đồng bộ biện pháp quản lý, giám sát dịch bệnh đến tận thôn, xóm, hộ gia đình; phát hiện sớm, khoanh vùng khống chế, xử lý kịp thời, triệt để các dịch bệnh nguy hiểm phát sinh ở động vật trong diện hẹp; đảm bảo sản xuất chăn nuôi phát triển chăn nuôi ổn định, bền vững, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

- Phát triển chăn nuôi, quản lý giết mtheo quy hoạch, đảm bảo chăn nuôi an toàn dịch bệnh và từng bước giảm chăn nuôi và giết mổ nhỏ lẻ; đồng thời nâng cao chất lượng con giống, duy trì, bảo tồn và phát triển các giống bản địa trên địa bàn Thành phố.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo quy định của Luật thú y, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phát triển chăn nuôi, quản lý giết mổ theo quy hoạch.

- Công tác tổ chức triển khai thực hiện phải có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở và cả hệ thống chính trị; huy động toàn dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và chăn nuôi, giết mổ an toàn.

- Tổ chức phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm kịp thời, phù hợp và hiệu quả, không đlãng phí các nguồn kinh phí đầu tư; quản lý chăn nuôi, giết mổ và giám sát dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi, giết mổ, đặc biệt tại các ổ dịch cũ, nơi có nguy cơ cao và đảm bảo an toàn cho người trực tiếp tham gia và những người liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

- Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ và phòng, chống dịch bệnh; kiên quyết ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân và cộng đồng trong việc thực hiện các biện pháp chăn nuôi, giết man toàn và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại cơ sở.

2. Nắm bắt thông tin chính xác tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cơ sở, nhằm cảnh báo, khuyến cáo phát hiện sớm, thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh và khống chế dịch trong diện hẹp, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh.

3. Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ và tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo chất lượng và hiệu quả của công tác tiêm phòng.

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng trên địa bàn Thành phố đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế dịch bệnh phát sinh.

5. Tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm.

6. Tăng cường quản lý con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, công tác kim dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn Thành phố.

7. Hướng dẫn việc phát triển chăn nuôi theo xã, vùng trọng điểm, xa khu dân cư và xây dựng các cơ sở an toàn dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực thú y.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, tập huấn

- Phổ biến các văn bản pháp luật về chăn nuôi, thú y và quản lý thức ăn chăn nuôi; cơ chế, chính sách hỗ trợ người chăn nuôi về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; thông tin kịp thời chính xác về tình hình dịch bệnh, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh động vật, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch; kịp thời phát hiện, biểu dương gương điển hình về phòng, chống dịch; phê phán các tổ chức, cá nhân, địa phương còn chủ quan trong việc thực hiện phòng, chống dịch.

- Tổ chức tuyên truyền chuyên sâu, trọng điểm về: Công tác tiêm phòng vc xin, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi; các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh từ động vật sang người; các chế độ, chính sách trong lĩnh vực giết m; các quy định đối với người sản xuất, kinh doanh về hoạt động giết mổ và định hướng người tiêu dùng thay đổi thói quen tiêu dùng chuyển sang lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm soát về chất lượng.

- Duy trì và cung cấp các tin bài cho chuyên mục chăn nuôi, thú y trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bản tin về nông nghiệp và nông thôn, sản xuất và thị trường... để hướng dẫn về chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh.

- Nâng cao trình độ chuyên môn cho hệ thống thú y về giám sát, xác minh dịch bệnh, triển khai kế hoạch phòng chống dịch; bồi dưỡng kiến thức thú y cho cán bộ làm công tác thú y tại các xã, phường, thị trấn.

2. Giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

- Duy trì số điện thoại tiếp nhận thông tin (024.33800115) về tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.

- Củng cố hệ thống giám sát, khai báo và thông tin dịch bệnh gia súc, gia cầm ở mỗi cấp, đảm bảo giám sát dịch bệnh tới tận thôn, xóm, hộ chăn nuôi. Công khai các địa chỉ đtiếp nhận thông tin khai báo dịch bệnh ở cấp xã, huyện đngười dân biết, chủ động cung cấp thông tin; tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt việc xuất, nhập động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Thực hiện giám sát chủ động bằng việc lấy mẫu xét nghiệm định kỳ sự lưu hành của các mầm bệnh nguy hiểm như: Cúm gia cầm, lở mồm long móng... để dự tính, dự báo sớm nguy cơ dịch bệnh. Khi có động vật có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm cần nhanh chóng xác định nguyên nhân và chủ động phương án phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện các biện pháp khn cấp chống dịch khi xác định là dịch bệnh nguy him; đảm bảo khống chế nhanh gọn, không để lây lan ra diện rộng.

- Lấy mẫu huyết thanh định kỳ kiểm tra hiệu giá kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng vắc xin để theo dõi, kiểm soát hiệu quả và chỉ đạo công tác của tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi.

3. Phòng bệnh bằng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm

- Phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Nghị quyết số 25/2013/NQ-HDND ngày 04/12/2013 của HĐND Thành phố; Kế hoạch UBND Thành phố giao năm 2018 cùng với chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

- Phạm vi: Thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Thời gian: Tổ chức 02 đợt tiêm phòng đại trà cho đàn vật nuôi (Đợt 1: Tháng 3-4/2018 và Đợt 2: Tháng 9-10/2018). Ngoài ra, hàng tháng tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi chưa được tiêm phòng hoặc hết miễn dịch.

- Loại vắc xin, đối tượng tiêm phòng, liều lượng và cách sử dụng, bảo quản vắc xin theo hướng dẫn của cơ quan thú y và nhà sản xuất.

- Tỷ lệ tiêm phòng đối với các bệnh bắt buộc tiêm phòng phải đạt trên 80% tổng đàn và đối với bệnh Dại chó mèo phải tiêm phòng đạt 100% diện tiêm. Tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng phải đạt trên 70%.

- Ngoài các loại vắc xin bắt buộc phải tiêm phòng theo quy định, tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến cáo người chăn nuôi chủ động phòng bệnh bằng vắc xin cho đàn vật nuôi ngoài đối tượng được hỗ trợ vắc xin của Thành phố. Xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân không thực hiện tiêm phòng theo quy định.

4. Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng

- Triển khai, thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trường theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các dịch cũ, các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn Thành phố (dự kiến 5 đợt/năm). Ngoài ra, có bổ sung các đợt vệ sinh tiêu độc khi có dịch bệnh nguy hiểm; phát động các Tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tuyên truyền vận động người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh chuồng trại, vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ, khu vực buôn bán gia súc, gia cầm.

5. Tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mvà đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Quy hoạch giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố đến năm 2020 (đã được UBND Thành phố phê duyệt tại các Quyết định: số 5791/QĐ-UBND ngày 12/12/2012, số 5146/QĐ-UBND ngày 26/8/2013, số 2193/QĐ-UBND ngày 23/4/2014, s5003/QĐ-UBND ngày 28/7/2017) và Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 06/5/2016 của UBND Thành phố về việc quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

- Xây dựng lộ trình đóng cửa hoạt động của các hộ, điểm giết mổ nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; đưa các điểm, hộ giết mổ nhỏ lẻ vào giết mổ tại các khu giết mổ tập trung theo quy hoạch; nghiên cứu theo xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung theo hướng chuỗi liên kết từ chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý theo phân cấp; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ đủ điều kiện theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND Thành phố về phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

- Thu hút, tạo điều kiện, xây dựng chính sách hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ tập công nghiệp sử dụng dây chuyền giết mổ hiện đại, thân thiện môi trường và gắn với chế biến.

6. Tăng cường quản lý giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn Thành phố

- Thực hiện công tác quản lý giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y theo các quy định pháp luật.

- Rà soát, thống kê, lập danh sách quản lý các cơ sở chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y trên địa bàn Thành phố.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật. Kiểm tra, kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ra, vào địa bàn Thành phố. Tăng cường hiệu quả hoạt động của các trạm, chốt kiểm dịch động vật và đội kiểm dịch lưu động. Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật chưa qua kiểm dịch thú y.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi trên địa bàn Thành phố theo Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và theo phân cấp của UBND Thành phố.

7. Phát triển chăn nuôi theo quy hoạch và xây dựng các cơ sở an toàn dịch bệnh trên địa bàn Thành phố

- Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo quy hoạch và chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư; chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi an toàn, nâng cao chất lượng con giống và xây dựng các chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích các cơ sở chăn nuôi xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh theo quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tổ chức thẩm định, kiểm tra, đánh giá và giám sát dịch bệnh, lập hồ sơ công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh; công bdanh sách cơ sở an toàn dịch bệnh trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Xây dựng kế hoạch và từng bước triển khai thí điểm xây dựng một số quận trung tâm là vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh dại.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực thú y

- Thành lập các đoàn tiến hành thanh tra liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của các quận, huyện, thị xã.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra các hoạt động đối với công tác thú y trên địa bàn Thành phố như: Quản lý sử dụng vật tư, vắc xin, hóa chất và kiểm tra, đánh giá các cơ sở ấp nở, giết mổ, sơ chế, chế biến kinh doanh thực phẩm để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

- Phối hợp các tỉnh, thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết m, kiểm tra vệ sinh thú y, đặc biệt kiểm soát việc vận chuyn kinh doanh gia súc, gia cầm lưu thông trên địa bàn Hà Nội. Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật được thành lập theo đúng quy định tại Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập và tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật các cấp.

- Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật có hiệu quả, đảm bảo khống chế, dập dịch không để dịch bệnh gia súc, gia cầm lây lan ra diện rộng, tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thị xã

- Căn cứ Kế hoạch phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố, xây dựng kế hoạch của địa phương; chủ động kinh phí phục vụ phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch và quản lý giết m gia súc, gia cầm, cấp kinh phí và chỉ đạo các ngành liên quan thu hồi tiêu hủy vỏ lọ vắc xin, bao bì theo đúng quy định, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường; chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, hóa chất chủ động ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị trực thuộc triển khai công tác phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm có hiệu quả, đúng quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp cơ quan thú y quản lý chặt đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các quy hoạch chăn nuôi, giết mgia súc, gia cầm tập trung, đảm bảo vệ sinh môi trường; tổ chức giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm các ổ dịch nhằm kịp thời bao vây, khống chế không để dịch lây lan; thực hiện giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm đến tận hộ chăn nuôi; thường xuyên vệ sinh, khử trùng môi trường đảm bảo an toàn dịch bệnh. Xử lý nghiêm trường hợp vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

- Thông tin trên hệ thống truyền thanh của địa phương để nâng cao nhận thức của người dân về công tác phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các trang trại, hộ gia đình chăn nuôi tự giác, tích cực tham gia việc tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động giám sát và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mvà kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch.

- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu để dịch bệnh gia súc, gia cầm lây lan ra diện rộng do chủ quan, lơ là, thiếu sự phối hợp trong công tác phòng chống dịch và chậm tiến độ trong việc triển khai thực hiện các quy hoạch chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

- Là đầu mối chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.

- Chủ động phối hợp UBND các huyện, thị xã chuyển giao kỹ thuật, công nghệ khoa học mới trong chăn nuôi, xây dựng mô hình điểm về chăn nuôi an toàn và xây dựng các chuỗi thực phẩm an toàn trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp Sở Y tế trong việc hướng dẫn các địa phương giám sát và phòng chng các bệnh động vật lây sang người theo Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT ngày 27/5/2013 của liên Bộ: Y tế - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y Hà Nội:

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án, chuẩn bị đầy đủ và cung ứng kịp thời vắc xin, vật tư, hóa chất, trang thiết bị phòng dịch phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.

+ Tiêm phòng đại trà và vệ sinh, tiêu độc khử trùng theo Kế hoạch của UBND Thành phố. Lấy mẫu giám sát dịch bệnh, chn đoán, xác minh ổ dịch..

+ Giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch lan ra diện rộng, đặc biệt đối với các bệnh truyền lây sang người. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập vào địa bàn Thành phố (đặc biệt là kiểm tra, kiểm dịch đối với động vật làm giống phục vụ các chương trình, dự án, hộ chăn nuôi); thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi cho phép lưu hành trên thị trường. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

+ Phối hợp, hướng dẫn UBND các quận, huyện thị xã trong công tác quản lý giết mổ, phòng chống dịch bệnh động vật và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định.

+ Phối hợp các cơ quan truyền thông hướng dẫn, thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, nguy cơ phát dịch và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

+ Duy trì trực đường dây nóng để tiếp nhận giải quyết kịp thời các thông tin về dịch bệnh và an toàn thực phẩm liên quan đến ngành; duy trì trực tại các trạm, chốt kiểm dịch liên ngành Thành phố.

+ Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thú y cơ sở và thực hiện rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ hàng năm.

+ Phối hợp Chi cục Chăn nuôi - Thú y các tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm nhập và xuất ra khỏi Thành phố; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

4. Sở Tài chính

- Tham mưu UBND Thành phố bố trí kinh phí cho hoạt động phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm; chuẩn bị nguồn kinh phí dự phòng cho công tác phòng, chống dịch theo quy định.

- Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện kinh phí phục vụ công tác phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm tại các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Lập kế hoạch và phân bổ ngân sách đầu tư phục vụ công tác phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố theo quy định.

- Chủ động phối hợp các sở, ngành kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chi ngân sách phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm theo quy định.

6. Sở Công Thương

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn đặc biệt là nhập từ tỉnh ngoài vào; xử lý vi phạm về kinh doanh, buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật theo quy định.

- Cử cán bộ tham gia trực tại các chốt kiểm dịch động vật liên ngành trên địa bàn Thành phố.

7. Sở Y tế

- Giám sát, phát hiện, chia sẻ thông tin, tuyên truyền, phối hợp phòng, chống dịch bệnh lây từ động vật sang người.

- Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch s 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT ngày 27/5/2013 của liên Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm, bệnh dại trên người.

- Phân công cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố khi có yêu cầu.

8. Công an Thành phố

- Chỉ đạo lực lượng trong ngành tham gia tích cực trong công tác phòng ngừa, phát hiện, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y và an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.

- Cử cán bộ tham gia các chốt kiểm dịch động vật liên ngành Thành phố theo quy định; phối hợp trong việc xử lý những đối tượng vi phạm trong công tác Thú y.

9. Sở Thông tin và Truyền thông và Cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình Hà Nội

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các chuyên mục cho chương trình truyền thông về phát triển chăn nuôi, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; quản lý giết mổ và an toàn thực phẩm.

- Tuyên truyền, đưa tin kịp thời, chính xác về các cơ chế chính sách, các quy định của Nhà nước về công tác phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, quản lý giết mổ, về nguy cơ, tác hại, diễn biến dịch bệnh để nâng cao cảnh giác; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

10. Các sở, ban, ngành, đoàn thể

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện công tác phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và quản lý giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn Thành phố.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Khi chưa có dịch xảy ra

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành được giao nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này định kỳ báo cáo hàng tháng kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của đơn vị về UBND Thành phố (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo).

2. Khi có dịch xảy ra

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành liên quan báo cáo bằng điện thoại vào 16h hàng ngày và bằng văn bản 03 ngày/lần theo quy định tại Điều 7 và phụ lục 03 của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thành phố Hà Nội (Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: Số 114, đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; số điện thoại đường dây nóng số: 02433.800.115) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp chung) báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể;
- Các Sở: NN&PTNT, TC, KH&ĐT, CT, YT, TT&TT;
- Công an thành phố Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PT&THHN, Báo HNM, B
áo KT&ĐT;
- Các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT: Chi cục Thú y, Chi cục QLCLNLTS;
- Chi cục QLTT - Sở Công Thương;
- CVP, các PCVP, KT, TKBT, KGVX, NC;
- Lưu: VT, KTQuang, T
úy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sửu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu23/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2018
Ngày hiệu lực23/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 23/KH-UBND 2018 phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 23/KH-UBND 2018 phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu23/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành23/01/2018
        Ngày hiệu lực23/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 23/KH-UBND 2018 phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 23/KH-UBND 2018 phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hà Nội

           • 23/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực