Văn bản khác 23/KH-UBND

Kế hoạch 23/KH-UBND về xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2019 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 23/KH-UBND 2019 xúc tiến thương mại du lịch đầu tư Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019

I. Mục tiêu

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa) trên địa bàn Tỉnh tìm kiếm đối tác, thúc đẩy cơ hội mua, bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ; duy trì và mở rộng mạng lưới phân phối, thị trường tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt, đối với 05 ngành hàng chủ lực của tỉnh như: gạo, xoài, hoa kiểng, cá tra, vịt và một số sản phẩm chủ lực khác. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh Đồng Tháp đầu tư. Xúc tiến quảng bá du lịch, nâng cao hình ảnh Đồng Tháp trở thành một trong những điểm đến được du khách ưu tiên lựa chọn.

II. Nội dung thực hiện (Chương trình chi tiết đính kèm)

1. Về xúc tiến thương mại

Thực hiện đan xen các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư trong các sự kiện, đồng thời kết hợp quảng bá hình ảnh Đồng Tháp trở thành địa phương hấp dẫn trong việc thu hút đầu tư và điểm đến du lịch ấn tượng.

Nâng cao vai trò của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư làm đầu mối tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm của Tỉnh tại các thị trường trong và ngoài nước.

Hỗ trợ xúc tiến thương mại giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong tỉnh phát triển thị trường, mở rộng kênh phân phối sản phẩm thông qua việc tham gia hội chợ triển lãm, khảo sát thị trường trong và ngoài nước.

Hỗ trợ doanh nghiệp duy trì thị trường truyền thống và phát triển thị trường mới đối với 05 ngành hàng chủ lực của Tỉnh.

Kết hợp xúc tiến thương mại, du lịch với hoạt động xúc tiến đầu tư vào các quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,...

Tổ chức tham gia các chương trình liên kết, xúc tiến thương mại với các tỉnh, thành phố trong cả nước; Tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị Trung ương đối với các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm, đặc biệt là các hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp với các nhà phân phối, nhà nhập khẩu trong và ngoài nước.

Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa được cung cấp các dịch vụ về xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm, cơ hội đầu tư trong và ngoài nước.

2. Về xúc tiến du lịch

Xúc tiến, quảng bá thương hiệu du lịch “Đồng Tháp - Thuần khiết như hồn sen”, tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp là điểm đến đầu tư kinh doanh an toàn.

Xây dựng mối liên kết với các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước để xúc tiến, quảng bá, thu hút khách đến Đồng Tháp.

Tham gia và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các sự kiện du lịch trong và ngoài nước để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch của Tỉnh; đẩy mạnh việc tổ chức các sự kiện du lịch tại các khu, điểm du lịch của Tỉnh.

Tổ chức đón tiếp các đoàn Farmtrip để giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch; trao đổi kinh nghiệm và phối hợp về công tác xúc tiến du lịch với các tỉnh, thành trong cả nước. Tăng cường công tác đi thực tế, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước.

3. Về xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp

Tiếp tục tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, tập trung thúc đẩy việc thực hiện các bản ghi nhớ đã ký trong Hội nghị Xúc tiến Đầu tư của Tỉnh năm 2017.

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư; Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư

Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư. Tham gia các sự kiện quốc gia, quốc tế trong nước và nước ngoài về xúc tiến đầu tư, gắn liền với xúc tiến du lịch và thương mại.

4. Các hoạt động hỗ trợ khác

Cung cấp thông tin thị trường trong và ngoài nước thông qua trang thông tin điện tử của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Tỉnh.

Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử; thực hiện các chương trình quảng bá Sàn giao dịch thương mại điện tử: đăng logo kết nối, in ấn tờ rơi quảng bá,...

Phối hợp với các cơ quan truyền thông trong nước thực hiện một số chuyên đề truyền thông về du lịch, môi trường kinh doanh, đầu tư và hình ảnh Đồng Tháp đến với các đối tác, du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng viên chức làm công tác xúc tiến, hỗ trợ doanh nghiệp.

Thực hiện một số chuyên đề giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh cũng như quảng bá hình ảnh Đồng Tháp trên các phương tiện thông tin đại chúng để mời gọi hợp tác kinh doanh và đầu tư.

III. Tổ chức thực hiện

1. Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư

Chủ trì thực hiện kế hoạch; phối hợp với các ngành liên quan, các hiệp hội, các tổ chức xúc tiến và doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc nội dung kế hoạch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh trong việc thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư, phát triển các loại hình doanh nghiệp; đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư.

3. Sở Tài chính

Đề xuất, bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động theo kế hoạch này.

4. Các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ; Trung tâm Phát triển Du lịch Tỉnh

Phối hợp thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư của ngành theo phụ lục tại Kế hoạch này.

5. Các sở, ngành tỉnh có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp thực hiện theo từng nội dung của kế hoạch đã đề ra.

6. Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh

Phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp đã được quy hoạch.

7. Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp với các cơ quan liên quan kêu gọi xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tại địa phương.

8. Các hội, hiệp hội

Phát huy vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước; chủ trì và tham gia vào các hoạt động xúc tiến của Tỉnh.

9. Các doanh nghiệp

Chủ động xây dựng kế hoạch tham gia đầy đủ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư đã đăng ký; tiếp tục cải tiến, ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

IV. Kinh phí thực hiện

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chương trình: 08 tỷ đồng (Bằng chữ: tám tỷ đồng) chi từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh cấp cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp năm 2019. Cụ thể như sau:

STT

NỘI DUNG

KINH PHÍ

(triệu đồng)

I

Các chương trình do Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư chủ trì thực hiện

6.500

1

Chương trình xúc tiến thương mại

2.300

2

Chương trình xúc tiến du lịch

1.500

3

Chương trình xúc tiến đầu tư

1.500

4

Chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư

1.200

II

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm, khảo sát thị trường trong và ngoài nước theo QĐ 58/2016/QĐ-UBND , ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp

1.500

 

TỔNG CỘNG

8.000

Trong quá trình thực hiện, sẽ được chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế công tác xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2019 trên địa bàn Tỉnh.

Đề nghị các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Các Sở: CT, TC, VHTT&DL, KH&ĐT, NN&PTNT, Ngoại vụ, TTXTTMDL&ĐT;
- BQL Khu kinh tế;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, KT-HSĩ.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Châu Hồng Phúc

 

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 23/01/2019 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh)

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

SỐ LƯỢNG

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Kinh phí (ĐVT: triệu đồng)

GHI CHÚ

TRONG NƯỚC

NGOÀI NƯỚC

TRONG NƯỚC

NGOÀI NƯỚC

Hội chợ triển lãm

Khảo sát thị trường

HN, huấn luyện

Hội chợ triển lãm

Khảo sát thị trường

Xúc tiến đầu tư

A

Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư chủ trì thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.500

 

I

Chương trình xúc tiến thương mại:

 

 

2.300

 

1

Tổ chức, phối hợp tổ chức các chương trình trên địa bàn Tinh

 

 

 

 

1.1

Tổ chức các chương trình Hàng Việt về nông thôn

Năm 2019

các huyện, thị trong tỉnh

 

8

 

 

 

 

 

BCH Đoàn tỉnh Đồng Tháp, Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh

 

 

1.2

Tổ chức/phối hợp tổ chức hội chợ triển lãm tổng hợp/ chuyên đề tại: TP.Cao Lãnh (Tháng 12), TP.Sa Đéc (Tháng 1), H.Hồng Ngự (Tháng 1), H. Lấp Vò (quý 3)

Năm 2019

Trong Tỉnh

 

4

 

 

 

 

 

Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh

 

 

1.3

Triển lãm hoa lan Quốc tế - Đồng Tháp 2019

Năm 2019

Trong Tỉnh

 

1

 

 

 

 

 

Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh

 

Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với Cty TNHH Hoa Lan Ngọc Tú và các ngành có liên quan tham mưu tổ chức

2

Tham gia gian hàng chung tại các hội chợ triển lãm trong nước

 

 

 

 

2.1

Hội chợ triển lãm nông nghiệp - thương mại do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức

Năm 2019

Trong nước

 

1

 

 

 

 

 

Hội Nông dân Tỉnh

 

 

2.2

Hội chợ trưng bày sản phẩm Nông nghiệp – Thương mại

Năm 2019

Các tỉnh, thành phố phía Nam

 

1

 

 

 

 

 

Hội Nông dân Tỉnh

 

 

2.3

Hội chợ Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam - Food Expo 2019

Tháng 11

TPHCM

 

1

 

 

 

 

 

Các DN trong Tỉnh

 

 

2.4

Hội chợ Triển lãm Việt Nam Expo 2019

Tháng 4

Hà Nội

 

1

 

 

 

 

 

Các DN trong Tỉnh

 

 

2.5

Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao tại các Tỉnh

Năm 2019

các tỉnh

 

4

 

 

 

 

 

Hiệp hội Doanh nghiệp; Các DN trong Tỉnh

 

 

2.6

Hội chợ làng nghề Việt Nam - CraftViet 2019

Năm 2019

TPHCM

 

1

 

 

 

 

 

Các DN trong Tỉnh

 

 

2.7

Hội chợ Đặc sản vùng miền năm 2019

Năm 2019

Hà Nội

 

1

 

 

 

 

 

Các DN trong Tỉnh

 

 

2.8

Hội chợ Thương mại Quốc tế vùng Tây Bắc-Điện Biên năm 2019

Năm 2019

Điện Biên

 

1

 

 

 

 

 

Các DN trong Tỉnh

 

 

2.9

Hội chợ Xúc tiến Thương mại và công nghệ cho các HTX năm 2019

Tháng 4

TP.HCM

 

1

 

 

 

 

 

Liên minh HTX Tỉnh; Sở NN&PTNT; các HTX có sản phẩm để giới thiệu và tiêu thụ theo ngành hàng chủ lực của tỉnh

 

 

3

Tham gia gian hàng chung tại các hội chợ triển lãm ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Hội chợ thương mại Việt Nam tại Campuchia

Năm 2019

 

Campuchia

 

 

 

1

 

 

Các Doanh nghiệp trong Tỉnh

 

 

3.2

Hội chợ Thương mại Việt-Lào

Năm 2019

 

Lào

 

 

 

1

 

 

Các Doanh nghiệp trong Tỉnh

 

 

3.2

Hội chợ hàng Việt Nam tại Myanmar 2019

Năm 2019

 

Myanmar

 

 

 

1

 

 

Các Doanh nghiệp trong Tỉnh

 

 

4

Tổ chức các Đoàn khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Nghiên cứu, khảo sát thị trường tiêu thụ sản phẩm kết hợp học tập kinh nghiệm

Năm 2019

Miền Trung, Tây Nguyên

 

 

1

 

 

 

 

Liên minh HTX Tỉnh ; Các Doanh nghiệp trong tỉnh

 

 

4.2

Khảo sát thị trường chợ đầu mối tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh

Tháng 7

Tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh

 

 

1

 

 

 

 

BQL Chợ đầu mối trái cây Đồng Tháp

 

 

4.3

Khảo sát thị trường Hoa kiểng

Năm 2019

Hà Nội

 

 

1

 

 

 

 

UBND TP Sa Đéc, các doanh nghiệp trong Tỉnh

 

Trao đổi kết nối cung cầu hoa kiểng

4.4

Khảo sát thị trường Hoa kiểng

Năm 2019

Đà Lạt

 

 

1

 

 

 

 

UBND TP Sa Đéc, các doanh nghiệp trong Tỉnh

 

Trao đổi kết nối cung cầu hoa kiểng

5

Tổ chức các Đoàn xúc tiến thương mại, khảo sát, nghiên cứu thị trường ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Đoàn lãnh đạo Tỉnh và doanh nghiệp xúc tiến thương mại tại Campuchia

Năm 2019 (05 ngày)

 

Campuchia

 

 

 

 

1

 

Các Sở, ngành Tỉnh; BQL Chợ ĐMTC Tỉnh; Các Doanh nghiệp trong Tỉnh

 

 

5.2

Đoàn lãnh đạo Tỉnh và doanh nghiệp xúc tiến thương mại tại Malaysia, Singapore

Năm 2019 (05 ngày)

 

Malaysia, Singapore

 

 

 

 

1

 

Các Sở, ngành Tỉnh; Các Doanh nghiệp trong Tỉnh

 

 

5.3

Đoàn lãnh đạo Tỉnh và doanh nghiệp xúc tiến thương mại tại Trung Quốc

Năm 2019 (05 ngày)

 

Trung Quốc

 

 

 

 

1

 

Các Sở, ngành Tỉnh; Các Doanh nghiệp trong Tỉnh

 

 

5.4

Lãnh đạo Tỉnh và doanh nghiệp xúc tiến hợp tác, tìm hiểu thị trường tại Cộng Hoà Nam Phi

Năm 2019 (06 ngày)

 

Nam Phi

 

 

 

 

1

 

Các Sở, ngành Tỉnh; Các Doanh nghiệp trong Tỉnh

 

 

5.5

Lãnh đạo Tỉnh và doanh nghiệp xúc tiến thương mại, xúc tiến hợp tác, tìm hiểu thị trường tại Australia

Năm 2019 (05 ngày)

 

Australia

 

 

 

 

1

 

Các Sở, ngành Tỉnh; Các Doanh nghiệp trong Tỉnh

 

 

5.6

Lãnh đạo Tỉnh và doanh nghiệp khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại, xúc tiến hợp tác tại Pháp, Hà Lan.

Năm 2019 (06 ngày)

 

Pháp, Hà Lan

 

 

 

 

1

 

Các Sở, ngành Tỉnh; Các Doanh nghiệp trong Tỉnh

 

 

5.7

Lãnh đạo Tỉnh và doanh nghiệp khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại tại Brasil

Năm 2019 (07 ngày)

 

Brasil

 

 

 

 

1

 

Các Sở, ngành Tỉnh; Các Doanh nghiệp trong Tỉnh

 

 

5.8

Lãnh đạo Tỉnh và doanh nghiệp khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ

Năm 2019 (06 ngày)

 

Hoa Kỳ

 

 

 

 

1

 

Các Sở, ngành Tỉnh; Các Doanh nghiệp trong Tỉnh

 

 

5.9

Lãnh đạo Tỉnh và doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại, xúc tiến hợp tác tại Thái Lan

Năm 2019 (05 ngày)

 

Thái Lan

 

 

 

 

1

 

Các Sở, ngành Tỉnh; Liên minh HTX Tỉnh; Các Doanh nghiệp trong Tỉnh

 

 

5.10

Lãnh đạo Tỉnh và doanh nghiệp khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại, xúc tiến hợp tác tại Tây Ban Nha

Năm 2019 (06 ngày)

 

Tây Ban Nha

 

 

 

 

1

 

Các Sở, ngành Tỉnh; Các Doanh nghiệp trong Tỉnh

 

 

5.11

Lãnh đạo Tỉnh và doanh nghiệp khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại, xúc tiến hợp tác tại Đài Loan

Năm 2019

 

Đài Loan

 

 

 

 

1

 

Các Sở, ngành Tỉnh; Các Doanh nghiệp trong Tỉnh

 

 

5.12

Lãnh đạo Tỉnh và doanh nghiệp khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại, xúc tiến hợp tác tại Đài Loan

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

1

 

Các Sở, ngành Tỉnh; Các Doanh nghiệp trong Tỉnh

 

 

 

Ngoài ra còn thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại theo sự thống nhất và chỉ đạo của UBND Tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Chương trình Xúc tiến du lịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500

 

1

Thực hiện các ấn phẩm quảng bá du lịch: bản đồ, postcard, Infographic, sổ tay du lịch, brochure quảng bá các khu điểm du lịch, clip quảng bá du lịch...

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thực hiện quảng bá du lịch Đồng Tháp trên các phương tiện thông tin đại chúng, các công cụ E-Marketing

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tham gia các Hội chợ Triển lãm du lịch: Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2019; Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM - ITE HCMC 2019; Ngày hội Du lịch TPHCM 2019; Liên hoan ẩm thực Đất Phương Nam 2019; Hội chợ du lịch quốc tế Đà Nẵng 2019; Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ tại Cần Thơ 2019; Chuỗi sự kiện năm du lịch quốc gia 2019 tại Nha Trang - Khánh Hòa;Và một số hội chợ, triển lãm, liên hoan, lễ hội du lịch khác trong khu vực ĐBSCL như: Tuần lễ Văn hóa Ẩm thực Du lịch và Thương mại An Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh,...

Năm 2019

Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM, Nha Trang, ĐBSCL

 

10

 

 

 

 

 

Sở VHTTDL; Trung tâm PTDL; Các khu điểm du lịch trong Tỉnh; Các Doanh nghiệp

 

 

4

Tổ chức chuyến khảo sát, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm trong nước: Khảo sát, và học tập kinh nghiệm phát triển các mô hình du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng và du lịch nông nghiệp công nghệ cao có hiệu quả tại các tỉnh thành trong nước

Năm 2019

Miền Bắc; Miền Trung và Tây Nguyên

 

 

2

 

 

 

 

Sở VHTTDL; Trung tâm PTDL; Các khu điểm du lịch trong Tỉnh; Các Doanh nghiệp

 

 

5

Tổ chức chuyến khảo sát, học tập kinh nghiệm về phát triển du lịch ngoài nước

Năm 2019

 

Các nước Châu Á

 

 

 

 

1

 

Sở VHTTDL; Trung tâm PTDL; Các Doanh nghiệp, Các khu điểm du lịch trong Tỉnh

 

 

6

Tổ chức tiếp đón các Đoàn Famtrip, Báo đài đến khảo sát, trải nghiệm sản phẩm du lịch và viết bài đưa tin quảng bá du lịch, xây dựng sản phẩm liên kết phát triển du lịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở VHTTDL; Trung tâm PTDL; Các Doanh nghiệp, Các khu điểm du lịch trong Tỉnh

 

 

 

Ngoài ra còn thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch theo sự thống nhất và chỉ đạo của UBND Tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Chương trình xúc tiến đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500

 

1

Hoạt động nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Tổ chức các hội nghị, tọa đàm xúc tiến mời gọi đầu tư vào tỉnh Đồng Tháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Tổ chức đón tiếp đoàn xúc tiến mời gọi đầu tư vào tỉnh Đồng Tháp

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở, ngành tỉnh

 

 

1.1.2

Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm xúc tiến đầu tư

Quý II, IV

 

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương, đại sứ quán, tổng lãnh sự, các tỉnh ĐBSCL

 

UBND tỉnh Đồng Tháp

1.2

Tổ chức xúc tiến đầu tư trong nước:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Tổ chức đoàn lãnh đạo đến thăm và làm việc với Đại sứ quán,Tổng lãnh sự, Hiệp hội doanh nghiệp một số nước tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại sứ quán,Tổng lãnh sự,Hiệp hội doanh nghiệp

 

 

1.2.2

Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Đồng Tháp và các tổ chức xúc tiến, doanh nghiệp các nước tại Tp HCM

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh, Các Sở, ngành và doanh nghiệp

 

 

1.2.3

Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Đồng Tháp và các tổ chức xúc tiến, doanh nghiệp các nước tại Hà Nội

Quý I, Quý IV

 

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh, Các Sở, ngành và doanh nghiệp

 

UBND tỉnh Đồng Tháp

1.3

Tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ, ngành; UBND tỉnh, Sở, ngành tỉnh và DN

 

UBND tỉnh Đồng Tháp

1.4

Tổ chức xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ, ngành; UBND tỉnh, Sở, ngành tỉnh và DN

 

UBND tỉnh Đồng Tháp

1,5

Tổ chức xúc tiến đầu tư tại Đài Loan

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ, ngành; UBND tỉnh, Sở, ngành tỉnh và DN

 

UBND tỉnh Đồng Tháp

1.6

Làm việc với các tổ chức nước ngoài

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ, ngành; UBND tỉnh, Sở, ngành tỉnh và DN

 

 

2

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động XTĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND tỉnh, Sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thị, thành phố và DN

 

 

2.2

Duy trì Website về hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Đồng Tháp; Thu thập thông tin tuyên truyền về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, môi trường, tiềm năng, cơ hội đầu tư, đối tác đầu tư

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND tỉnh, Sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thị, thành phố và DN

 

Sở TT&TT; Sở KH&ĐT

2.3

Cơ sở dữ liệu về các Khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp, các quỹ đất trống trên địa bàn tỉnh...

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở, ban, ngành Tỉnh

 

Ban QLKKT, Sở CT, Sở KH&ĐT

3

Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thị, thành phố

 

Sở KH&ĐT

4

Hoạt động xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến Đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Xây dựng các ấn phẩm (brochure) phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở KH&ĐT

 

 

4.2

Xây dựng cập nhật hình ảnh Video clip giới thiệu hình ảnh tỉnh Đồng Tháp, thể hiện bằng các ngôn ngữ

Quý III

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thị, thành phố

 

TT.XTTMDL&ĐT; Sở KH&ĐT

4.3

Quà tặng, đồ lưu niệm mang tính đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp, tạo ấn tượng đối với nhà đầu tư

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thị, thành phố

 

 

5

Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh trên các báo, tạp chí có uy tín: Báo đầu tư, tạp chí Viet Nam Business Forum – VCCI Việt Nam,…; Đài truyền hình địa phuơng, đài truyền hình Việt Nam (VTV1, VTV4), …

Quý I,II

 

 

 

 

 

 

 

 

Các báo, tạp chí, Đài PTTH có uy tín

 

 

5.2

Tham gia các cuộc hội chợ triễn lãm của một số tỉnh thành, giới thiệu tiềm năng cơ hội đầu tư, mời gọi đầu tư các dự án trọng điểm vào tỉnh.

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Sở, ngành tỉnh và DN

 

 

5.3

Thông qua đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các đại sứ quán của Việt Nam ở nước ngoài để tuyên truyền quảng bá và kêu gọi đầu tư

Quý I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

Gửi các tài liệu, ấn phẩm của tỉnh tới các Hội nghị, Hội thảo về xúc tiến đầu tư; Hội chợ Thương mại trong nước và ngoài nước.

Quý I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

Triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài tại một số thị trường trọng điểm Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ, ngành; UBND tỉnh, Sở, ngành tỉnh và DN

 

 

5.6

Tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh; các Sở, ngành với các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh

Quý I, IV

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND tỉnh, Sở, ngành tỉnh và DN

 

UBND tỉnh Đồng Tháp

6

Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Tổ chức các lớp tập huấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1

Tổ chức 01 khóa tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh.

Quý II

 

 

 

 

 

 

 

 

TT.XTĐT Phía Nam; ITPC TPHCM

 

 

6.1.2

Tổ chức 01 khóa tập huấn về những vấn đề cơ bản khi xúc tiến đầu tư vào các thị trường Nhật Bản - Đài Loan - Hàn Quốc

Quý III

 

 

 

 

 

 

 

 

TT.XTĐT phía Nam; ITPC TPHCM; Các viện, trường

 

 

6.2

Tham dự các cuộc Hội thảo, Hội nghị và các lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xúc tiến Đầu tư do các Bộ, Ngành TW, VCCI Cần Thơ và một số địa phương trong khu vực tổ chức

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

TT.XTĐT phía Nam; ITPC TPHCM

 

 

6.3

Học tập kinh nghiệm các tỉnh có thế mạnh trong việc vận động thu hút đầu tư. Chú trọng đến các địa phương trong việc vận động đầu tư FDI

Quý II

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tỉnh

 

 

7

Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,1

Hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở KH&ĐT; Sở CT…

 

 

7,2

Hỗ trợ các huyện, thị, thành phố trong Tỉnh xây dưng tài liệu, brochure quảng bá xúc tiến đầu tư cho địa phương.

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở KH&ĐT; Sở CT…

 

 

8

Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Tham dự Hội nghị, Hội thảo, Triển lãm do Bộ, Ngành TW và các tỉnh tổ chức

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ, ngành; CLB Mekong PC, VCCI Cần Thơ, UBND tỉnh, Sở, ngành tỉnh và DN

 

 

8.2

Tham gia hội nghị giao ban công tác xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức định kỳ hàng năm.

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BQL Khu kinh tế cửa khẩu

 

Ngoài ra còn thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư theo sự thống nhất và chỉ đạo của UBND Tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.200

 

1

Chương trình của Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHDN Chủ trì

1.1

Đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo cho các doanh nghiệp.

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Giao lưu kết nối Hiệp hội doanh nghiệp Đồng Tháp với các Hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở, ngành, Trung tâm XTTMDL&ĐT, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh

 

 

1.3

Tổ chức các chương trình giao thương, hợp tác kinh doanh, tham gia Hội chợ Triển lãm...

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chương trình hỗ trợ quảng bá thương hiệu trong và ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Hỗ trợ quảng bá 05 mặt hàng chủ lực của Tỉnh: gạo, cá tra, xoài, hoa kiểng, vịt và một số sản phẩm chủ lực khác.

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Các cơ quan thông tin và truyền thông

 

 

2.2

Giới thiệu, quảng bá sản phẩm của Tỉnh và thực hiện Showroom trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp tại TPHCM

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đào tạo, huấn luyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Tổ chức, phối hợp tổ chức các khoá tập huấn nghiệp vụ, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xúc tiến thương mại du lịch và đầu tư địa phương và các doanh nghiệp

Năm 2019

 

 

 

 

6

 

 

 

Các sở ngành tỉnh; Phòng KTHT các huyện, thị, thành phố

 

 

3.2

Tham gia các Hội thảo, hội nghị và các lớp tập huấn, các dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư do các Bộ, ngành, VCCI... Và các địa phương trong khu vực tổ chức

Năm 2019

 

 

 

 

10

 

 

 

Các sở ngành tỉnh;Phòng KTHT các huyện, thị, thành phố

 

 

4

Tuyên truyền và quảng bá thông tin trên các cơ quan thông tấn báo chí và thông qua đại diện của Bộ , ngành Trung ương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Phối hợp các báo, đài, tạp chí thực hiện chuyên đề Đồng Tháp.

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Các cơ quan thông tin và truyền thông

 

 

4.2

Phối hợp với đài truyền hình địa phương và các đài truyền hình để giới thiệu, quảng bá môi trường đầu tư của Tỉnh

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Các cơ quan thông tin và truyền thông

 

 

5

Các hoạt động Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử, Trang thông tin điện tử Trung tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Thực hiện các hoạt động thương mại điện tử qua đó mời gọi doanh nghiệp tham gia Sàn giao dịch TMĐT; quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư Đồng Tháp, đăng tin về hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư Đồng Tháp trên Trang thông tin điện tử Trung tâm.

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Cục TMĐT- CNTT, VCCI Việt Nam và các doanh nghiệp

 

 

5.2

Thực hiện các chương trình quảng bá Sàn giao dịch TMĐT: đặt logo kết nối, in ấn tờ rơi quảng bá ...

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tài liệu phục vụ công tác xúc quảng bá, xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

In ấn các tài liệu, ấn phẩm, clip và thực hiện các vật phẩm đặc trưng tỉnh Đồng Tháp làm quà tặng

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Cung cấp thông tin phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư lên website.

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

TTTT Bộ Công thương, Các sở ngành, huyện, thị, thành, DN

 

 

7

Hoạt động khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Các hoạt động phục vụ công tác xúc tiến (dịch vụ công cộng, thông tin tuyên truyền liên lạc, công tác phí và các khoản thuê mướn khác....).

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

Hoạt động đón tiếp các đoàn thương mại, đầu tư, …

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra còn thực hiện các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư theo sự thống nhất và chỉ đạo của UBND Tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Hỗ trợ các Doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm, khảo sát thị trường trong và ngoài nước theo QĐ 58/2016/QĐ-UBND, ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500

 

I

Ngành hàng lương thực - nông sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội chợ Triển lãm trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hội chợ, triển lãm về nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm và thương mại dịch vụ do Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các địa phương tổ chức.

Năm 2019

Trong nước

 

2

 

 

 

 

 

Công ty Lương thực Đồng Tháp

 

 

2

Triển lãm Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam - Vietnam Food Expo 2019

Tháng 11

TP.HCM

 

1

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Rau quả Hùng Hậu

 

 

 

Hội chợ Triển lãm nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hội nghị lúa gạo và ngũ cốc Thế giới

Năm 2019

 

quốc gia đăng cai tổ chức

 

 

 

1

 

 

Công ty Lương thực Đồng Tháp

 

Chỉ tham gia khi có sự phân công hoặc thống nhất của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam hoặc Hiệp hội Lương thực Việt Nam

4

Hội chợ Thực phẩm

Năm 2019

 

Châu Á

 

 

 

1

 

 

Công ty TNHH Rau quả Hùng Hậu

 

 

5

Hội chợ Anuga 2019

Tháng 10

 

Đức

 

 

 

1

 

 

Công ty TNHH Rau quả Hùng Hậu

 

 

 

Khảo sát thị trường trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Khảo sát thị trường Miền Bắc

Năm 2019

 

 

 

1

 

 

 

 

Công ty Lương thực Đồng Tháp

 

Nghiên cứu/ khảo sát tình hình cung cấp và tiêu thụ gạo sạch, gạo thương hiệu (Công ty Lương thực Đồng Tháp).

7

Khảo sát thị trường Miền Trung - Tây Nguyên

Năm 2019

 

 

 

1

 

 

 

 

Công ty Lương thực Đồng Tháp

 

Nghiên cứu/ khảo sát tình hình cung cấp và tiêu thụ gạo sạch, gạo thương hiệu (Công ty Lương thực Đồng Tháp).

 

Khảo sát thị trường nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Khảo sát học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, bảo quản, kinh doanh lúa gạo và Ngũ cốc do Tỉnh hoặc Tổng công ty Lương thực Miền nam tổ chức.

Năm 2019

 

các quốc gia trong khu vực hoặc các quốc gia là thị trường nhập khẩu

 

 

 

 

1

 

Công ty Lương thực Đồng Tháp

 

Sẽ tham gia khi có sự đồng ý của lãnh đạo Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.

II

Ngành hàng thực phẩm chế biến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội chợ Triển lãm trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Hội chợ triển lãm trong nước

Năm 2019

Trong nước

 

2

 

 

 

 

 

Công ty TNHH MTV SX TM DV Hồng Thái

 

 

10

Hội chợ tại TP.HCM

Năm 2019

TP.HCM

 

6

 

 

 

 

 

Cơ sở SX cá khô Tiến Phương; Công ty CP Tứ Quý Đồng Tháp; Cơ sở Rượu nhân sâm Bảo Thanh; Cơ sở Hoàng Hiệp; Cơ sở Dương Thị Hồng Chuyên; Công ty CP XNK Sa Giang

 

 

11

Hội chợ Du lịch tại TP.HCM

Năm 2019

TP.HCM

 

1

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Truyền thông và Sự kiện Phương Hạnh

 

 

12

Chương trình Liên hoan ẩm thực món ngon các nước

Năm 2019

TP.HCM

 

1

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Truyền thông và Sự kiện Phương Hạnh

 

 

13

Hội chợ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Năm 2019

Miền Trung, Tây Nguyên

 

7

 

 

 

 

 

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thực phẩm Thuận Thiên Thành; Công ty CP Tứ Quý Đồng Tháp; DNTN SX-TM Sen Quê; Cơ sở chế biến muối sấy Ngọc Yến; CSSX Chả Việt; Công ty TNHH Thực phẩm Ngọc Phụng; Công ty TNHH XNK Hương Sen Việt

 

 

14

Hội chợ tại các tỉnh khu vưc Miền Nam

Năm 2019

Miền Nam

 

1

 

 

 

 

 

Cơ sở Dương Thị Hồng Chuyên

 

 

15

Hội chợ VietFood & Beverage - Propack Vietnam 2019 (Triển lãm quốc tế Thực phẩm - Đồ uống & Thiết bị công nghệ chế biến, bao bì thực phẩm và đồ uống)

Năm 2019

TP.HCM

 

1

 

 

 

 

 

Công ty CP Thực phẩm Bích Chi;

 

 

16

Triển lãm Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam - Vietnam Food Expo 2019

Năm 2019

TP.HCM

 

4

 

 

 

 

 

Công ty CP Thực phẩm Bích Chi; Công ty TNHH Tây Cát; Công ty TNHH Thực phẩm Ngọc Phụng; Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Khánh Thu

 

 

17

Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao tại Đà Nẳng

Tháng 6

TP Đà Nẵng

 

1

 

 

 

 

 

Công ty TNHH SX TM Bột Thực phẩm Tấn Sang

 

 

18

Hội chợ Nông sản sạch và an toàn

Tháng 8

TP Cần Thơ

 

1

 

 

 

 

 

Công ty TNHH SX TM Bột Thực phẩm Tấn Sang

 

 

19

Hội chợ OCOP Quảng Ninh

Năm 2019

Quảng Ninh

 

3

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Tây Cát; Cơ sở Quang Hiển; Cơ sở Mật ong Hút Dẻo

 

 

20

Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam

Quý 4

Hà Nội

 

2

 

 

 

 

 

Cơ sở Quang Hiển; Cơ sở Mật ong Hút Dẻo

 

 

21

Hội chợ tại các tỉnh khu vực miền Bắc

Năm 2019

Miền Bắc

 

7

 

 

 

 

 

CSSX Cá - Khô Tiến Phương; Cơ sở chế biến Muối sấy Ngọc Yến; CSSX Chả Việt; Công ty TNHH XNK Hương Sen Việt; Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thực phẩm Thuận Thiên Thành; Công ty CP XNK Sa Giang; DNTN SX-TM Sen Quê

 

 

22

Hội chợ Việt - Nhật

Năm 2019

TP.Cần Thơ

 

1

 

 

 

 

 

Công ty TNHH MTV SX-TM- DV Khánh Thu

 

 

 

Hội chợ Triển lãm nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Hội chợ Anuga 2019

Năm 2019

 

Cologne, Đức

 

 

 

1

 

 

Công ty CP Thực phẩm Bích Chi

 

 

24

Hội chợ Foodex Japan 2019

Năm 2019

 

Nhật

 

 

 

1

 

 

Công ty CP Thực phẩm Bích Chi

 

 

25

Hội chợ Thaifex

Tháng 5

 

Thái Lan

 

 

 

2

 

 

Công ty TNHH Tây Cát; Công ty TNHH Thực phẩm Ngọc Phụng;

 

 

26

Hội chợ tại Thái Lan

Năm 2019

 

Thái Lan

 

 

 

5

 

 

Công ty TNHH Truyền thông và Sự kiện Phương Hạnh; Công ty TNHH Tây Cát (SIMA Thái Lan);Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Khánh Thu; DNTN SX-TM Sen Quê; Cơ sở Mật ong Hút Dẻo

 

 

27

Hội chợ Thương mại Việt Nam tại Campuchia

Năm 2019

 

Campuchia

 

 

 

3

 

 

Công ty TNHH MTV SX-TM- DV Khánh Thu; Cơ sở chế biến Muối sấy Ngọc Yến; Cơ sở Mật ong Hút Dẻo

 

 

28

Hội chợ tại Singapore

Năm 2019

 

Singapore

 

 

 

1

 

 

Cơ sở Quang Hiển

 

 

29

Hội chợ Thương mại Việt Lào

Năm 2019

 

Lào

 

 

 

2

 

 

Cơ sở Quang Hiển; Cơ sở chế biến Muối sấy Ngọc Yến

 

 

30

Hội chợ tại Hàn Quốc

Năm 2019

 

Hàn Quốc

 

 

 

1

 

 

DNTN SX-TM Sen Quê

 

 

31

Hội chợ Quốc tế và Diễn đàn thương mại ASEAN - Ấn Độ

Tháng 8

 

Thái Lan

 

 

 

1

 

 

Công ty TNHH SX TM Bột thực phẩm Tấn Sang

 

 

32

Hội chợ tại Đài Loan

Năm 2019

 

Đài Loan

 

 

 

2

 

 

Công ty TNHH Truyền thông và Sự kiện Phương Hạnh; Công ty TNHH Thực phẩm Ngọc Phụng

 

 

33

Hội chợ Triển lãm tại các nước Châu Âu hoặc Trung Đông

Năm 2019

 

Châu Âu hoặc Trung Đông

 

 

 

1

 

 

Công ty CP XNK Sa Giang

 

 

34

Hội chợ Triễn lãm tại các nước khu vực Châu Á

Năm 2019

 

Châu Á

 

 

 

7

 

 

Công ty TNHH XNK Hương Sen Việt; Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thực phẩm Thuận Thiên Thành; Công ty TNHH MTV SX TM DV Hồng Thái; Công ty CP XNK Sa Giang

 

 

 

Khảo sát thị trường trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Khảo sát thị trường miền Bắc

Năm 2019

các tỉnh Miền Bắc

 

 

15

 

 

 

 

Công ty TNHH Truyền thông và Sự kiện Phương Hạnh; Công ty CP Tứ Quý Đồng Tháp; Công ty CP XNK Sa Giang; Công ty TNHH MTV SX TM DV Hồng Thái; Công ty TNHH SX TM Bột thực phẩm Tấn Sang; Công ty TNHH Tây Cát; Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thực phẩm Thuận Thiên Thành; Công ty TNHH XNK Hương Sen Việt; Công ty TNHH Thực phẩm Ngọc Phụng; Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Khánh Thu; DNTN SX-TM Sen Quê; Cơ sở Quang Hiển; CSSX Cá - Khô Tiến Phương; Cơ sở chế biến Muối sấy Ngọc Yến; Cơ sở Mật ong Hút Dẻo

 

 

36

Khảo sát thị trường miền Trung - Tây Nguyên

Năm 2019

các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên

 

 

15

 

 

 

 

Công ty TNHH Truyền thông và Sự kiện Phương Hạnh; Công ty CP Tứ Quý Đồng Tháp; Công ty CP XNK Sa Giang; Công ty TNHH MTV SX TM DV Hồng Thái; Công ty TNHH SX TM Bột thực phẩm Tấn Sang; Công ty CP Thực phẩm Bích Chi ; Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thực phẩm Thuận Thiên Thành; Công ty TNHH Tây Cát; Công ty TNHH XNK Hương Sen Việt; Công ty TNHH Thực phẩm Ngọc Phụng; Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Khánh Thu; DNTN SX-TM Sen Quê; Cơ sở Quang Hiển; CSSX Cá - Khô Tiến Phương; Cơ sở chế biến Muối sấy Ngọc Yến

 

 

37

Khảo sát thị trường TP.HCM, Đông Nam Bộ

Năm 2019

TP.HCM, Đông Nam Bộ

 

 

2

 

 

 

 

CSSX Cá - Khô Tiến Phương;Cơ sở Mật ong Hút Dẻo

 

 

 

Khảo sát thị trường nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Khảo sát thị trường Châu Phi

Năm 2019

 

Châu Phi

 

 

 

 

1

 

Công ty CP Thực phẩm Bích Chi

 

 

39

Khảo sát thị trường Nam Phi

Năm 2019

 

Nam Phi

 

 

 

 

1

 

Công ty CP Thực phẩm Bích Chi

 

 

40

Khảo sát thị trường Hàn Quốc

Năm 2019

 

Hàn Quốc

 

 

 

 

2

 

Công ty TNHH Truyền thông và Sự kiện Phương Hạnh; Cơ sở Quang Hiển

 

 

41

Khảo sát thị trường Nhật Bản

Năm 2018

 

Nhật Bản

 

 

 

 

2

 

Công ty TNHH Thực phẩm Ngọc Phụng; DNTN SX-TM Sen Quê

 

 

42

Khảo sát thị trường Thái Lan

Năm 2019

 

Thái Lan

 

 

 

 

2

 

Công ty TNHH MTV SX-TM- DV Khánh Thu; Cơ sở Mật ong Hút Dẻo

 

 

43

Khảo sát thị trường Myanmar

Năm 2019

 

Myanmar

 

 

 

 

1

 

Công ty TNHH Tây Cát

 

 

44

Khảo sát thị trường nước ngoài

Năm 2019

 

theo chương trình của Tỉnh

 

 

 

 

2

 

Công ty CP XNK Sa Giang

 

 

45

Khảo sát thị trường Singapore

Năm 2019

 

Singapore

 

 

 

 

1

 

Công ty TNHH Tây Cát

 

 

46

Khảo sát thị trường Lào

Năm 2019

 

Lào

 

 

 

 

2

 

Công ty TNHH SX TM Bột thực phẩm Tấn Sang; Cơ sở chế biến Muối sấy Ngọc Yến

 

 

47

Khảo sát thị trường Trung Quốc

Năm 2019

 

Trung Quốc

 

 

 

 

2

 

DNTN SX-TM Sen Quê; Cơ sở Quang Hiển

 

 

48

Khảo sát thị trường Campuchia

Năm 2019

 

Campuchia

 

 

 

 

3

 

Công ty TNHH MTV SX-TM- DV Khánh Thu; Cơ sở chế biến Muối sấy Ngọc Yến; Cơ sở Mật ong Hút Dẻo

 

 

49

Khảo sát thị trường các nước Châu Á

Năm 2019

 

Châu Á

 

 

 

 

7

 

Công ty TNHH Truyền thông và Sự kiện Phương Hạnh; Công ty TNHH XNK Hương Sen Việt; Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thực phẩm Thuận Thiên Thành; Công ty TNHH SX-TM-DV Hồng Thái

 

 

50

Khảo sát thị trường Hong Kong

Năm 2019

 

Hong Kong

 

 

 

 

1

 

Công ty TNHH Thực phẩm Ngọc Phụng

 

 

III

Ngành hàng thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội chợ Triển lãm trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Hội chợ Quốc tế Thủy sản Vietnam - Vietfish 2019

Tháng 8

TPHCM

 

1

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thủy sản Phát Tiến

 

 

 

Hội chợ Triển lãm nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Hội chợ Thủy sản tại Châu Âu

Năm 2019

 

Châu Âu

 

 

 

1

 

 

Công ty TNHH Thủy sản Phát Tiến

 

 

53

Hội chợ Thủy sản Quốc tế 2019 tại Dubai

Tháng 11

 

Dubai

 

 

 

1

 

 

Công ty TNHH Thủy sản Phát Tiến

 

 

 

Khảo sát thị trường trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khảo sát thị trường nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Ngành hàng tiểu thủ công nghiệp - cơ khí- xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội chợ Triển lãm trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Hội chợ, triển lãm tại TP.HCM

Năm 2019

TP.HCM

 

1

 

 

 

 

 

Công ty TNHH MTV SX Máy cơ khí nông nghiệp Tây Đô

 

 

55

Hội chợ, triển lãm tại Hà Nội

Năm 2019

Hà Nội

 

1

 

 

 

 

 

Công ty TNHH MTV SX Máy cơ khí nông nghiệp Tây Đô

 

 

 

Hội chợ Triển lãm nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khảo sát thị trường trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Khảo sát thị trường Hà Nội

Năm 2019

Hà Nội

 

 

1

 

 

 

 

Công ty TNHH MTV SX Máy cơ khí nông nghiệp Tây Đô

 

 

57

Khảo sát thị trường Đà Nẵng

Năm 2019

Đà Nẵng

 

 

1

 

 

 

 

Công ty TNHH MTV SX Máy cơ khí nông nghiệp Tây Đô

 

 

 

Khảo sát thị trường nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Khảo sát thị trường Nhật Bản

Năm 2019

Nhật Bản

 

 

 

 

 

1

 

Công ty TNHH MTV SX Máy cơ khí nông nghiệp Tây Đô

 

 

59

Khảo sát thị trường Tây Ban Nha

Năm 2019

Tây Ban Nha

 

 

 

 

 

1

 

Công ty TNHH MTV SX Máy cơ khí nông nghiệp Tây Đô

 

 

V

Ngành hàng quà tặng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội chợ Triển lãm trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Hội chợ tại TPHCM

Năm 2019

TP.HCM

 

6

 

 

 

 

 

Công ty TNHH MTV Thương mại và Sản xuất Tinh dầu Hương Đồng Tháp; Công ty CP Sen Organic; DNTN Thảo Minh; HTX Dệt choàng Long Khánh; Cơ sở Dệt khăn choàng Kim Chiều; CSSX Túi xách Được

 

 

61

Hội chợ tại Hà Nội

Năm 2019

Hà Nội

 

1

 

 

 

 

 

Công ty TNHH MTV Thương mại và Sản xuất Tinh dầu Hương Đồng Tháp

 

 

62

Hội chợ VIFA EXPO 2019

Tháng 3

TP.HCM

 

1

 

 

 

 

 

Công ty TNHH MTV Hàng Việt Hồng Ngự

 

 

63

Triển lãm Quốc tế Vietbuild TP.HCM 2019 - Lần 1,2,3

Tháng 6,10,12

TP.HCM

 

1

 

 

 

 

 

Công ty TNHH MTV Hàng Việt Hồng Ngự

 

 

64

Hội chợ Quốc tế Hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ và hàng quà tặng Việt Nam 2019 - LifeStyle Vietnam

Năm 2019

TP.HCM

 

1

 

 

 

 

 

Công ty TNHH SX TM DV Khởi Minh Thành Công;

 

 

65

Hội chợ Thương mại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Năm 2019

ĐBSCL

 

1

 

 

 

 

 

Cơ sở dệt khăn choàng Kim Chiều; CSSX Túi xách Được

 

 

66

Hội chợ Hội Hoa Xuân Tao Đàn

Năm 2019

TP.HCM

 

1

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Sen Organic; DNTN Thảo Minh

 

 

67

Hội chợ tại Lâm Đồng

Tháng 8

Lâm Đồng

 

1

 

 

 

 

 

HTX Dệt choàng Long Khánh

 

 

 

Hội chợ Triển lãm nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Hội chợ Thương mại Việt Nam - Campuchia

Năm 2019

 

Campuchia

 

 

 

3

 

 

Công ty TNHH MTV TM &SX Tinh dầu Hương Đồng Tháp; Công ty TNHH Sen Organic; DNTN Thảo Minh

 

 

69

Hội chợ Thương mại Việt Lào

Năm 2019

 

Lào

 

 

 

3

 

 

Công ty TNHH MTV TM &SX Tinh dầu Hương Đồng Tháp;Công ty TNHH Sen Organic; DNTN Thảo Minh

 

 

70

SPOGA + GAFA 2019

Tháng 9

 

Koln, Đức

 

 

 

1

 

 

Công ty TNHH MTV Hàng Việt Hồng Ngự

 

 

71

Australian International Furniture Fair (AIFF)

Tháng 7

 

Úc

 

 

 

1

 

 

Công ty TNHH MTV Hàng Việt Hồng Ngự

 

 

 

Khảo sát thị trường trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Khảo sát thị trường miền Bắc

Năm 2019

Miền Bắc

 

 

4

 

 

 

 

Công ty TNHH Sen Organic; DNTN Thảo Minh; Cơ sở dệt khăn choàng Kim Chiều; CSSX Túi xách Được

 

 

73

Khảo sát thị trường miền Trung- Tây Nguyên

Năm 2019

Miền Trung, Tây Nguyên

 

 

4

 

 

 

 

Công ty TNHH SX TM DV Khởi Minh Thành Công; Công ty TNHH Sen Organic; DNTN Thảo Minh; Cơ sở dệt khăn choàng Kim Chiều

 

 

74

Khảo sát thị trường Nam Trung Bộ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Năm 2019

Nam Trung Bộ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

 

 

1

 

 

 

 

CSSX Túi xách Được

 

 

 

Khảo sát thị trường nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Khảo sát thị trường Singapore

Năm 2019

 

Singapore

 

 

 

 

1

 

Công ty TNHH Sen Organic

 

 

76

Khảo sát thị trường Thái Lan

Năm 2019

 

Thái Lan

 

 

 

 

1

 

Công ty TNHH Sen Organic

 

 

77

Khảo sát thị trường Pháp

Tháng 3

 

Pháp

 

 

 

 

1

 

Công ty TNHH SX TM DV Khởi Minh Thành Công

 

 

78

Khảo sát thị trường Nhật Bản

Tháng 8

 

Nhật Bản

 

 

 

 

2

 

Công ty TNHH SX TM DV Khởi Minh Thành Công; Công ty TNHH MTV TM &SX Tinh dầu Hương Đồng Tháp

 

 

79

Khảo sát thị trường Trung Quốc

Tháng 4

 

Trung Quốc

 

 

 

 

1

 

Công ty TNHH MTV Hàng Việt Hồng Ngự

 

 

80

Khảo sát thị trường Ý

Tháng 4

 

Ý

 

 

 

 

1

 

Công ty TNHH MTV Hàng Việt Hồng Ngự

 

 

81

Khảo sát thị trường Mỹ

Năm 2019

 

Mỹ

 

 

 

 

1

 

DNTN Thảo Minh

 

 

82

Khảo sát thị trường Canada

Năm 2019

 

Canada

 

 

 

 

1

 

DNTN Thảo Minh

 

 

83

Khảo sát thị trường Hàn Quốc

Năm 2019

 

Hàn Quốc

 

 

 

 

1

 

Công ty TNHH MTV TM &SX Tinh dầu Hương Đồng Tháp

 

 

VI

Ngành hàng hoa kiểng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội chợ Triển lãm trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

Hội chợ tại TP.HCM

Năm 2019

TP.HCM

 

1

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Hoa Lan Ngọc Tú

 

 

85

Hội chợ tại Đà Nẵng

Năm 2019

Đà Nẵng

 

1

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Hoa Lan Ngọc Tú

 

 

 

Hội chợ Triển lãm nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

Hội chợ triển lãm tại các nước Châu Á

Năm 2019

 

Châu Á

 

 

 

2

 

 

Công ty TNHH Hoa Lan Ngọc Tú

 

 

 

Khảo sát thị trường trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khảo sát thị trường nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Ngành hàng May mặc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội chợ Triển lãm trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

Hội chợ trong nước

Năm 2019

toàn quốc

 

2

 

 

 

 

 

Công ty CP Sao Mai

 

 

 

Hội chợ Triển lãm nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

Hội chợ nước ngoài

Năm 2019

theo chương trình của Tỉnh

 

 

 

 

2

 

 

Công ty CP Sao Mai

 

 

 

Khảo sát thị trường trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

Khảo sát thị trường trong nước

Năm 2019

theo chương trình của Tỉnh

 

 

2

 

 

 

 

Công ty CP Sao Mai

 

 

 

Khảo sát thị trường nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Khảo sát thị trường nước ngoài

Năm 2019

theo chương trình của Tỉnh

 

 

 

 

 

2

 

Công ty CP Sao Mai

 

 

VIII

Ngành Dịch vụ - Du lịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội chợ Triển lãm trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

Hội chợ trong nước

Năm 2019

theo chương trình của Tỉnh

 

6

 

 

 

 

 

Công ty CP Du lịch Đồng Tháp; Công ty CP Dịch vụ Du lịch Gáo Giồng; Công ty CP DV Du lịch Mỹ Trà

 

 

 

Hội chợ Triển lãm nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

Hội chợ triển lãm tại một số quốc gia khu vực Châu Á

Năm 2019

 

Châu Á

 

 

 

4

 

 

Công ty CP Du lịch Đồng Tháp; Công ty CP DV Du lịch Mỹ Trà

 

 

 

Khảo sát thị trường trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

 

Năm 2019

các tỉnh Miền Bắc

 

 

2

 

 

 

 

Cty CP DV Du lịch Mỹ Trà; Công ty CP Du lịch Đồng Tháp

 

 

94

Khảo sát các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên

Năm 2019

các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên

 

 

2

 

 

 

 

Cty CP DV Du lịch Mỹ Trà; Công ty CP Du lịch Đồng Tháp

 

Khảo sát thị trường nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

Khảo sát thị trường Hàn Quốc

Năm 2019

 

Hàn Quốc

 

 

 

 

1

 

Công ty CP DV Du lịch Mỹ Trà

 

 

96

Khảo sát thị trường Đài Loan

Năm 2019

 

Đài Loan

 

 

 

 

1

 

Công ty CP DV Du lịch Mỹ Trà

 

 

97

Khảo sát thị trường Châu Á và một số nước Châu Âu

Năm 2019

 

Châu Á, Châu Âu

 

 

 

 

2

 

Công ty CP Du lịch Đồng Tháp

 

 

IX

Ngành khác của các đơn vị khởi nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội chợ triển lãm trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao

Tháng 4

TP.HCM

 

1

 

 

 

 

 

Cơ sở bán hoa kiểng, nhang, sản xuất Nhang Liên Tâm

 

 

99

Hội chợ Hàng Việt - Hà Nội

Tháng 10

Hà Nội

 

1

 

 

 

 

 

Cơ sở bán hoa kiểng, nhang, sản xuất Nhang Liên Tâm

 

 

 

Hội chợ Triển lãm nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Hội chợ Thaifex

Năm 2019

 

 

 

 

 

1

 

 

Cơ sở bán hoa kiểng, nhang, sản xuất Nhang Liên Tâm

 

 

 

Khảo sát thị trường trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

Khảo sát thị trường Hà Nội

Tháng 3

 

 

 

1

 

 

 

 

Cơ sở bán hoa kiểng, nhang, sản xuất Nhang Liên Tâm

 

 

102

Khảo sát thị trường Huế

Tháng 4

 

 

 

1

 

 

 

 

Cơ sở bán hoa kiểng, nhang, sản xuất Nhang Liên Tâm

 

 

 

Khảo sát thị trường nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

Khảo sát thị trường Nhật Bản

Tháng 6

 

 

 

 

 

 

1

 

Cơ sở bán hoa kiểng, nhang, sản xuất Nhang Liên Tâm

 

 

104

Khảo sát thị trường Đài Loan

Tháng 7

 

 

 

 

 

 

1

 

Cơ sở bán hoa kiểng, nhang, sản xuất Nhang Liên Tâm

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu23/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2019
Ngày hiệu lực23/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 23/KH-UBND 2019 xúc tiến thương mại du lịch đầu tư Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 23/KH-UBND 2019 xúc tiến thương mại du lịch đầu tư Đồng Tháp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu23/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýChâu Hồng Phúc
        Ngày ban hành23/01/2019
        Ngày hiệu lực23/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 23/KH-UBND 2019 xúc tiến thương mại du lịch đầu tư Đồng Tháp

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 23/KH-UBND 2019 xúc tiến thương mại du lịch đầu tư Đồng Tháp

             • 23/01/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/01/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực