Văn bản khác 254/KH-UBND

Kế hoạch 254/KH-UBND năm 2017 về thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 254/KH-UBND 2017 thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/KH-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG, GIẢM ÙN TẮC GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Công điện số 1882/CĐ-TTg ngày 08/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018; Văn bản số 575/UBATGTQG ngày 14/12/2017 của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia về việc tổ chức lễ phát động ra quân năm An toàn giao thông 2018; Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông qua Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn 2030; Nghị quyết s 13/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của thành phố Hà Nội; Kế hoạch 123/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm xử lý, khắc phục tình trạng ùn, tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 15/12/2017 của UBND Thành phố về vic Triển khai Đề án “Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại những khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố"; Văn bản số 6371/UBND-ĐT ngày 14/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội tập trung phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch thực hiện với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết” gồm những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU.

1. Tạo được sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó có gắn trách nhiệm của các cấp chính quyền, các sở, ngành có liên quan trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền đnâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông; từng bước xây dựng văn hóa giao thông; tạo được sự đồng thuận, ý thức tự giác chấp hành của người dân trong việc thực hiện Luật giao thông, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố, trên tinh thần “Nâng cao, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

2. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông phục vụ cho sinh hoạt, đi lại hàng ngày của nhân dân trên địa bàn Thành phố; nhất là trong các dịp Lễ, Tết, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng diễn ra trên địa bàn Thành phố trong năm 2018.

3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải, thực hiện quản lý chặt chẽ tải trọng phương tiện; quản lý các bến bãi đỗ xe; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận tải hành khách công cộng. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông, từng bước xây dựng hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên địa bàn Thành phố.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU.

- Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên;

- Vận tải hành khách đảm bảo chất lượng, phục vụ hiệu quả. Phấn đấu tăng trưởng bình quân từ 7 - 8 % lượt hành khách so với năm 2017;

- Tiếp tục kiềm chế giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt (cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương) so với năm 2017. Giảm tối thiểu 5% tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng (trên cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương) liên quan đến đường sắt đường thủy nội địa, xe ô tô kinh doanh vận tải;

- Tiếp tục giảm ùn tắc giao thông, hạn chế phát sinh các điểm ùn tắc mới và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút;

- Triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống đèn tín hiệu giao thông 31 nút giao thông thuộc danh mục chương trình mục tiêu giảm ùn tắc giao thông và 35 danh mục cải tạo, sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông năm 2018. Phấn đấu giải quyết trên 10 điểm ùn tắc giao thông năm 2017 chuyển sang; hạn chế và giải quyết kịp thời các điểm phát sinh ùn tắc mới;

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP.

Tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, cụ thể:

1. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, xây dựng nếp sống “văn hóa giao thông” và “văn minh đô thị”, trọng tâm tuyên truyền, giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn đối với đối tượng trẻ em, học sinh, sinh viên theo chủ đề Năm An toàn giao thông 2018: “An toàn giao thông cho trẻ em”.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, hoạt động vận tải hành khách công cộng (Xe buýt, xe buýt nhanh BRT...) khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông rộng khắp ở các cấp, các ngành và các địa phương, trong các tổ chức, doanh nghiệp và trường học; tập trung giáo dục các kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh các cấp học, sinh viên các trường đại học, cao đẳng; kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin giữa lực lượng CSGT với nhà trường và gia đình để quản lý, giáo dục các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật về giao thông: thông qua các báo, đài Trung ương và địa phương, qua hệ thống loa tại các nút giao thông trọng điểm, thông qua các hội nghị, phát tờ rơi, treo pano, thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về giao thông,....

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt tại các địa phương có tuyến đường sắt đi qua; tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ cho công nhân các Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố theo Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 15/12/2017 của UBND Thành phố về việc Triển khai Đề án “Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại những khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố".

2. Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

- Trên cơ sở Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050 đã được Chính phủ phê duyệt, tiếp tục rà soát bổ sung vào Kế hoạch đầu tư trung và dài hạn nhằm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, theo đúng tiến trình quy hoạch; triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017;

- Hoàn thành quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Hoàn thành Đề án thành lập Trung tâm Quản lý điều hành giao thông công cộng (PTA) và triển khai thực hiện.

3. Công tác đầu tư phát triển hạ tầng giao thông.

a) Các công trình giao thông trọng điểm của Bộ Giao thông vận tải.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải trong công tác triển khai các dự án giao thông trọng điểm của Bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông: Tuyến đường sắt đô thị số 2A (Cát Linh- Hà Đông), tuyến đường vành đai III trên cao (Mai Dịch- Nam Thăng Long).

b) Các công trình giao thông của thành phố.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình giao thông trong danh mục các dự án trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020 (thi công các nhà ga S9, S10 của tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội; đường vành đai 2 đoạn Ngã tư Vọng-Ngã tư Sở; đường vành đai 3 dưới thấp đoạn cầu vượt Mai Dịch-Cầu Thăng Long, nút giao An Dương,...), các dự án thuộc danh mục cầu yếu;

- Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng các bến xe liên tỉnh theo quy hoạch để từng bước thực hiện lộ trình di chuyển các bến xe ra ngoài trung tâm Thành phố, không để xe ô tô khách ngoại tỉnh đi sâu vào nội đô gây ùn tắc giao thông; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông tĩnh tại khu vực trung tâm;

- Lắp đặt bổ sung, luôn bảo đảm hoạt động của hệ thống đèn chiếu sáng tại các nút giao thông;

- Xây dựng, cải tạo một số tuyến trục chính khu trung tâm hành chính huyện, tuyến đường liên huyện, tuyến trục chính của huyện kết nối với hệ thống đường tỉnh, quốc lộ và các đoạn tuyến kết nối khu đô thị mới với mạng lưới đường hiện có.

4. Công tác quản lý, khai thác hạ tầng giao thông.

a) Công tác quản lý duy tu, duy trì, đảm bảo an toàn giao thông.

- Tăng cường tổ chức kiểm tra, duy tu kịp thời hư hỏng, chống xuống cấp, đảm bảo êm thuận. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, duy trì hệ thống cầu, đường bộ, hè phố nhằm nâng cao khả năng khai thác, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn và phát huy được hiệu quả của các công trình giao thông; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, duy tu, duy trì cầu và đường, cầu đi bộ, sửa chữa kịp thời các hư hỏng, vá gà để đảm bảo đường, cầu thường xuyên êm thuận; bổ sung, sửa chữa kịp thời các biển báo, rào chắn, sửa chữa đèn tín hiệu, nắp hố ga, nhất là trên các tuyến phố chính có phương tiện lưu thông cao,... không để xảy ra tai nạn giao thông do nguyên nhân hạ tầng giao thông kém chất lượng; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công tăng cường công tác tổ chức giao thông, bảo đảm giao thông, có người hướng dẫn, không gây ùn tắc giao thông do thi công các công trình;

- Tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông đường bộ theo Thông tư s 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT (hệ thống biển báo, sơn kẻ đường, hệ thống đèn tín hiệu giao thông...);

- Tổ chức quản lý tốt hành lang an toàn giao thông đường bộ, ngăn chặn các hành vi lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

b) Công tác tổ chức giao thông.

- Rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông hợp lý, khoa học phù hợp với thực tế và nhu cầu của lưu lượng giao thông tại từng thời điểm (điều chỉnh làn, tuyến, vạch sơn, biển báo, pha đèn...); tiếp tục rà soát điều chỉnh tối ưu phương án tổ chức giao thông để phát huy hiệu quả tuyến buýt nhanh BRT;

- Kiểm tra tiến độ thực hiện rào chắn phục vụ thi công các công trình trọng điểm của Thành phố để điều chỉnh hợp lý giảm thiểu ùn tắc giao thông;

- Tăng cường xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị của các phương tiện tham gia giao thông. Tăng cường các lực lượng tổ chức hướng dẫn giao thông trong giờ cao điểm;

- Từng bước ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, điều hành giao thông (hệ thống giao thông thông minh ITS) nhằm: Cung cấp nhiều giải pháp khác nhau để nâng cao chất lượng đi lại trên tất cả các loại hình giao thông. Giảm thiểu các tác động xấu của giao thông đến môi trường thông qua tối ưu hóa di chuyển, giảm ùn tắc và tai nạn, nâng cao chất lượng hệ thống quản lý phương tiện. Giảm mức độ thương vong do tai nạn giao thông thông qua hệ thống cảm biến, cảnh báo, thiết bị an toàn giao thông. Nâng cao chất lượng quản lý cơ sở hạ tầng giao thông thông qua các hệ thống, công cụ hỗ trợ quản lý có ứng dụng công nghệ thông tin với độ chính xác cao;

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác duy tu, duy trì hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tuyến đường do địa phương quản lý theo phân cấp.

- Phối hợp với các chủ đầu tư, các đơn vị chức năng của các tỉnh lân cận lập phương án đảm bảo việc vận hành, lưu thông qua các trạm soát vé dự án BOT, đặc biệt là các ngày trước và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

c) Công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp theo Quy chế phối hợp số 33/QCPH-BGTVT-UBND ngày 13/8/2013, giữa ngành đường sắt và cơ quan chức năng thành phố Hà Nội;

- Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt;

- UBND các quận, huyện, thị xã có đường sắt đi qua quản lý chặt chẽ hành lang ATGT đường sắt, kiên quyết không để phát sinh thêm các đường ngang mở trái phép trên địa bàn quản lý, đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí giao ct giữa đường sắt với các tuyến đường do địa phương quản lý. Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố khi để xảy ra tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn mình quản lý theo quy định của pháp luật;

- Tiếp tục rà soát hệ thống an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, đề xuất các giải pháp thực hiện để đảm bảo an toàn giao thông (giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường sắt, bố trí người trực cảnh giới, bổ sung biển báo, chuông cảnh báo, vuốt nối êm thuận các lối giao cắt, xây dựng gồ giảm tốc...);

d) Công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

- Bố trí lực lượng thường xuyên duy trì chống tái lấn chiếm, xử lý nghiêm các vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường thủy, lập bến bãi trái phép, các bến đò ngang, phà qua sông, phương tiện thủy chở khách trên sông, phương tiện thủy nội địa không phép tại các khu du lịch, không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn giao thông đường thủy. Đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đường bộ trong dịp lễ hội Chùa Hương;

- Duy tu, sửa chữa các bến phà, bến tàu thủy chưa đạt tiêu chuẩn khai thác theo quy định, các bến khách ngang sông. Cung cấp bổ sung hoặc thay thế các thiết bị hướng dẫn giao thông đường thủy, áo phao và phao cứu hộ trên các phương tiện giao thông đường thủy...;

- Phối hợp với Cục đường thủy nội địa và chính quyền sở tại để tăng cường tuần tra, kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông và xử lý các vi phạm an toàn giao thông trên các tuyến sông khai thác vận tải thủy, các bến phà, bến đò ngang đò dọc và các địa điểm du lịch trên sông, mặt hồ nước, kiên quyết xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn thành phố.

5. Công tác quản lý khai thác vận tải có hiệu quả đảm bảo an toàn giao thông.

a) Vận tải hành khách bằng xe buýt.

- Tăng cường các giải pháp quản lý và phát triển vận tải hành khách công cộng, đi mới phương tiện xe buýt, mở rộng phạm vi hoạt động của các tuyến xe buýt, khai thác hiệu quả xe buýt nhanh BRT, có phương án kết ni hệ thng giao thông công cộng khi tuyến đường st trên cao Cát Linh - Hà Đông đưa vào hoạt động. Điều chỉnh lộ trình và mở một số tuyến phù hợp với nhu cầu đi lại của nhân dân, nâng cao chất lượng phục vụ của các tuyến xe buýt;

- Rà soát sắp xếp hợp lý mạng lưới và lựa chọn phương tiện xe buýt phù hợp với các tuyến đường; khảo sát, btrí lại biểu đồ, tần suất hoạt động của xe buýt phù hợp với điều kiện giao thông trên từng tuyến, đáp ứng được lưu lượng khách trong giờ cao điểm và thp điểm;

- Tiếp tục nghiên cứu, dự kiến thêm các trạm trung chuyển xe buýt để phục vụ tốt cho giao thông công cộng, dự phòng phục vụ cho các dịp l, hội, sự kiện lớn trên địa bàn, đảm bảo tính kết ni cho các dịch vụ vận tải công cộng khác.

b) Vận tải khách bằng xe taxi:

- Tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đặc biệt trong dịp l, tết. Phương tiện đưa ra phục vụ phải an toàn, sạch sẽ và đảm bảo các điều kiện theo quy định; niêm yết giá cước công khai trên xe theo quy định;

- Tiếp tục bố trí các điểm dừng, đỗ xe taxi trong khu vực Trung tâm thành phố, tập trung tại các bệnh viện, nhà ga, trường học, trung tâm thương mại, bến xe...

c) Vận tải khách liên tỉnh:

- Rà soát điều chỉnh tuyến vận tải hành khách cố định trong quy hoạch (chưa có đơn vị khai thác) theo đúng định hướng quy hoạch nhằm hạn chế ùn tc giao thông, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động.

- Đôn đốc các bến xe sắp xếp, tổ chức điều hành khoa học, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, không để ùn tắc tại các bến xe, nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị trong và ngoài khu vực bến xe. Thực hiện công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải theo đúng quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải và quy định của pháp luật hiện hành;

- Xây dựng phương án đảm bảo vận chuyển hành khách và kế hoạch xe dự phòng, xe tăng cường để phục vụ kịp thời đáp ứng khi cần thiết, huy động tối đa khả năng phương tiện phục vụ, đặc biệt trong các dịp l, tết;

- Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các xe ra vào bến, kiểm tra chất lượng phương tiện, người lái, hàng hóa, hành lý theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra tại các bến xe nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn cho phương tiện trước khi xuất bến, giữ gìn trật tự an ninh, phòng chống cháy nổ trong khu vực các bến xe. ng dụng kiểm tra xử lý vi phạm qua hệ thng camera (trước mt áp dụng đối với bến xe Giáp Bát. Tiếp tục nghiên cứu mở rộng cho các bến xe khác trên địa bàn thành phố);

d) Vận tải hành khách bằng đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố:

- Tập trung hoàn thiện và phê duyệt quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì hệ thống đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Xây dựng phương án tổ chức tiếp nhận và đưa vào vận hành khai thác có hiệu quả tuyến đường sắt đô thị số 2A (Cát Linh- Hà Đông);

e) Công tác ứng dụng công nghệ thông tin:

- Tiếp tục hoàn thiện và ứng dụng phần mềm quản lý, giám sát công tác duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông (phần mềm GovOne), tiến tới mở rộng cho công tác quản lý khác;

- Tiếp tục hoàn thiện và mở rộng việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành đỗ xe công cộng, thu giá dịch vụ trông giữ phương tiện tự động theo thời gian trên địa bàn Thành phố;

- Tiếp tục phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA triển khai Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng Hà Nội;

- Tiếp tục triển khai những hp phần cơ bản của hệ thống giao thông thông minh trong tổng thể đề án Thành phthông minh tập trung vào những nội dung cụ thể: xây dựng cơ sở dữ liệu (số hóa) về hạ tầng giao thông và phương tiện giao thông và các phần mềm phục vụ công tác quản lý điều hành hệ thống giao thông thông minh, điều hành tổ chức giao thông và xử lý vi phạm giao thông;

- Xây dựng bản đồ giao thông số trực tuyến để phục vụ công tác quản lý, điều hành và điều tiết giao thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng điểm đỗ xe nhằm tối ưu nhu cầu đỗ xe;

- Trên cơ sở kết quả thí điểm xử lý vi phạm tự động thông qua camera giám sát tại bến xe Giáp Bát, nghiên cứu mở rộng mô hình cho các bến xe trên địa bàn toàn Thành phố. Phối hợp cung cấp hình ảnh vi phạm vi phạm trật tự an toàn giao thông của Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông cho các lực lượng chức năng để xử lý theo quy định;

6. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đặc biệt các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT như: vi phạm quy định về nồng độ cồn; quy định về tốc độ; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; chạy xe lạng lách, đánh võng; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; xe ô tô chở hành khách quá số người quy định; tránh, vượt sai quy định; dừng, đỗ sai quy định; phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh gây mất ATGT,... Thường xuyên tổ chức các tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang ATGT;

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các điểm trông giữ phương tiện, giải tỏa lấn chiếm hè phố, lòng đường, giữ gìn trật tự, kỷ cương giao thông đô thị, xử lý các trường hợp phương tiện cá nhân dừng, đỗ sai quy định, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây ùn tắc giao thông;

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến vận tải hành khách, các bến xe, bến tầu và các trạm đón trả khách, đảm bảo an toàn thuận lợi cho hành khách, nhất là trong các dịp nghỉ Lễ, Tết. Kiên quyết xử lý các hiện tượng “xe dù, bến cóc”, các điểm đón trả khách trái phép, trá hình;

- Xử lý nghiêm những phương tiện và người điều khiển phương tiện vận tải không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chạy không đúng tuyến, không đúng lịch trình chạy xe, đón khách sai quy định, chở quá số người theo quy định, thu quá giá cước..., uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện, không chấp hành đúng các quy định, của pháp luật về kinh doanh vận tải;

- Tăng cường kiểm tra, xử lý bãi khai thác, tập kết vật liệu gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, các xe vận chuyển vật liệu làm rơi vãi ra đường, các phương tiện chở hàng vượt quá tải trọng của xe, quá khổ, quá tải trọng cầu, đường; xe vận tải hàng hóa bng container không có phù hiệu theo quy định...;

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, xe buýt trá hình, xe núp bóng xe hợp đồng để vận chuyển hành khách tuyến cố định; xe chở khách chở quá số người quy định; xe chạy “rùa bò”, vòng vo đón trả khách; xe dừng, đỗ sai quy định gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông;

- Kiểm tra các công trình đang thi công, kiên quyết xử lý nghiêm các công trình vi phạm quy định về an toàn giao thông, diện tích rào chắn, tiến độ thi công, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, ngăn chặn có hiệu quả hiện tượng đổ bậy đất thải, phế thải xây dựng ra hè, đường và nơi công cộng;

- Các lực lượng chức năng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn Thành phố. Đối với bến xe Giáp Bát, tập trung xử lý theo quy chế phối hợp s1001/QCPH/SGTVT-CATP-TCT-CFTD ngày 11/12/2017. Tiếp tục nghiên cứu lắp đặt tại các khu vực bến xe khác trên địa bàn toàn Thành phố đphục vụ cho công tác kiểm tra xử phạt bằng hình ảnh;

- Kiểm tra, xử lý, giải tỏa các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán, các chợ “cóc”, chợ tạm, treo đặt biển quảng cáo, làm mái che mái vẩy ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông; tập trung vào các tuyến đường vành đai 1,2,3, QL32, QL6, QL5, QL1A và các tuyến đường chính thuộc địa bàn các quận, các khu vực xung quanh bến xe,...

IV. T CHỨC THỰC HIỆN.

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Chủ trì tham mưu cho cấp Ủy ban hành các văn bản tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và nội dung văn hóa giao thông để triển khai tại các cấp ủy Đảng, các chi bộ.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và nội dung văn hóa giao thông.

2. Văn phòng Ban an toàn giao thông:

- Phối hợp với các đơn vị thành viên của Ban ATGT Thành phố, các cơ quan báo, đài Trung ương và Hà Nội, UBND các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường st, đường thủy nội địa; tập trung tuyên truyền theo chủ đ“An toàn giao thông cho trẻ em; tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường sắt cho nhân dân tại các xã, phường, thị trấn có đường sắt đi qua; tuyên truyền cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với các đơn vị của Công an Thành phố: Tổng hợp các số liệu về tai nạn giao thông hàng tuần, tháng, quý, năm, các điểm đen tai nạn giao thông phục vụ công tác phân loại đánh giá.

3. Sở Giao thông vận tải.

- Là cơ quan thường trực, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị. Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, chuẩn bị nội dung các cuộc họp giao ban.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành của Thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước như sau:

+ Công tác tổ chức giao thông trên địa bàn toàn thành phố, chống ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông.

+ Thực hiện và đôn đốc các địa phương tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông.

+ Tăng cường công tác tổ chức vận tải.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phối hợp với Công an Thành phố tăng cường công tác xử phạt bng hình ảnh theo thẩm quyền.

4. Công an Thành phố.

- Chủ trì thực hiện công tác điều hành giao thông.

- Chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát khu vực, Công an xã và các lực lượng tự quản tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, xử phạt bằng hình ảnh.

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các lực lượng tổ chức điều hành giao thông, các lực lượng khác của ngành.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các quận liên quan xây dựng phương án bố trí điểm dừng đxe taxi tại các khu vực trung tâm Thành phố.

5. Sở Thông tin và Truyền thông.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng những nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả; duy trì thường xuyên các chuyên đ, chuyên mục tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông; xây dựng những chuyên mục thông tin hướng dẫn tham gia giao thông.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để thống nhất nội dung, định hướng các cơ quan thông tin, tuyên truyền đưa tin, bài, khơi dậy ý thức và trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện các nội dung kế hoạch.

6. Sở Văn hóa Thể thao.

- Chủ trì xây dựng nội dung tuyên truyền “An toàn giao thông cho trẻ em” gắn với cuộc vận động xây dựng văn hóa giao thông người Hà Nội.

- Tổ chức các đợt tuyên truyền, cổ động như: triển lãm tranh ảnh, cổ động trực quan tổ chức các cuộc thi dưới hình thức sân khấu hóa về văn hóa giao thông tại các địa phương, trường học, doanh nghiệp và những địa điểm công cộng.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp với Sở văn hóa và Thể thao để tuyên truyền “An toàn giao thông cho trẻ em”.

- Chỉ đạo cho các trường triển khai tốt chương trình giảng dạy trật tự an toàn giao thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh phthông Hà Nội.

- Chỉ đạo các trường quản lý chặt chẽ học sinh trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đưa thông tin liên quan đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào sinh hoạt đầu tuần, lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, đoàn đội.

- Chỉ đạo các trường xây dựng phương án đưa đón học sinh và phối hợp với các lực lượng Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã không đxảy ra ùn tc giao thông tại cng trường.

8. Sở Xây dựng.

- Chủ trì xây dựng phương án phòng chống úng ngập, phối hợp với các sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão, xây dựng biểu đồ chống úng ngập, cắt tỉa cành cây đảm bảo an toàn và không che khuất tầm nhìn.

- Đảm bảo công tác chiếu sáng trên các tuyến đường.

- Quản lý công tác vệ sinh môi trường thu gom rác thải (công tác vệ sinh, xe tập kết và vận chuyển rác, tưới nước rửa đường,...) đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, văn minh đô thị.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư các khu đô thị, chung cư cao tầng, các siêu thị, trung tâm thương mại để yêu cầu chủ đầu tư quy hoạch thiết kế dự án, công trình phải đảm bảo diện tích bãi đỗ xe đáp ứng nhu cầu của khu nhà, công trình và đxe công cộng trong khu vực.

9. Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải hoàn thành điều chỉnh quy hoạch mng lưới các điểm đỗ xe, bến, bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, quy hoạch các tuyến đường gom dọc quốc lộ và các điểm giao ct quốc lộ, quy hoạch sp xếp mạng lưới cảng bến thủy nội địa trên địa bàn Thành phố.

- Chủ trì tổ chức hướng dẫn, thỏa thuận cho các dự án chỉ tiêu liên quan đến việc đỗ xe của các khu đô thị, khu nhà ở, đỗ xe công cộng của khu vực.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Lập kế hoạch các nguồn vốn ưu tiên đầu tư phát triển giao thông, vận tải công cộng và giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư xây dựng công trình giao thông

- Bố trí đủ vốn giải quyết các nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

- Đôn đốc các chủ đầu tư, các dự án của quận, huyện giám sát đầu tư đảm bảo đúng mục đích yêu cầu.

11. Sở Tài chính.

Cân đối, bố trí ngân sách, hướng dẫn, cấp phát kịp thời kinh phí cho các đơn vị tham gia thực hiện kế hoạch.

12. Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tập trung để giải quyết các thủ tục thu hồi, giao đất cho các công trình giao thông và đề xuất cơ chế, chính sách liên quan để hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

13. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện theo kế hoạch của Thành phố trên địa bàn quận, huyện, thị xã. Đề xuất các điểm dừng, đỗ xe taxi.

- Kiểm tra, rà soát hoạt động của xe dù”, “bến cóc” phát sinh trên địa bàn quản lý. Phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời xử lý các vi phạm theo quy định.

- Chủ trì phối hợp với Công an Thành phố, Sở Giao thông vn tải, Sở Xây dựng và các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông, tổ chức giao thông; tổ chức giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường st, đường thủy nội địa; giải tỏa chợ tạm, chợ cóc họp trên hè, đường ph, mở đường ngang trái phép.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, quy hoạch sắp xếp các điểm giao thông tĩnh trên địa bàn quận, huyện, thị xã, phối hợp triển khai tổ chức thực hiện trông giữ xe dưới lòng đường theo ngày chn, lẻ và thực hiện thu phí ô tô tự động.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền đến phường, xã, thị trấn, tổ dân phố, từng hộ gia đình về luật giao thông đường bộ và các văn bản liên quan đến trật tự an toàn giao thông.

- Chỉ đạo công an, dân phòng tham gia ứng trực theo phân công phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Phát động phong trào toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Yêu cầu các chủ nhà hàng,khách sạn, Trung tâm thương mại có lưu lượng xe ra vào phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức đảm bảo an toàn giao thông và trật tự giao thông khu vực cơ quan.

14. Đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn để triển khai các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức hoạt động thường xuyên các đội kiểm soát quân sự và phối hợp giải quyết ùn tắc giao thông tại các đim thường xuyên ùn tắc trên địa bàn Thành phố.

15. Đ nghỦy ban Mt trn Tổ quốc Thành phố và các đoàn thể chính trị Thành phố.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền vận động và đấu tranh với những người vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Thành Đoàn Hà Nội tích cực, chủ động phối hợp với Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải trong việc tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông, đặc biệt trong các tầng lớp thanh, thiếu niên; phối hợp hướng dẫn giao thông, kiểm tra, xử lý, nhắc nhở, các vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trong các trường học.

16. Các sở, ngành liên quan và các đơn vị ngành giao thông vận tải.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được Thành phố giao, lập kế hoạch với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm của sở, ngành, đơn vị để thực hiện các nội dung của kế hoạch này.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018. Trong quá trình tổ chức thực hiện, những vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh, yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đề xuất gửi về Sở Giao thông vận tải Cơ quan Thường trực Ban an toàn giao thông Thành phố tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; (để báo cáo)
- Phó TTgTT Trương Hòa Bình; (để báo cáo)
- Đ/c Bí thư thành ủy; (để báo cáo)
- Ủy ban ATGT Quốc gia; (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Bộ GTVT, Bộ Công an; (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐNDTP; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND TP; (để báo cáo)
- VP Thành ủy, VP UBNDTP
- UB MTTQ Thành phố (để phối hợp);
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Thành đoàn Hà Nội;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Các quận ủy, huyện ủy, thị ủy;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, PCVP Phạm Văn chiến, ĐT (Thực, Đát, Thg, Phg), TH, KGVX, NC, TKBT;
- Lưu: VT, ĐT;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 254/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu254/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2017
Ngày hiệu lực28/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 254/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 254/KH-UBND 2017 thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 254/KH-UBND 2017 thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu254/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành28/12/2017
        Ngày hiệu lực28/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 254/KH-UBND 2017 thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 254/KH-UBND 2017 thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hà Nội

           • 28/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực